Senin, 07 April 2014

Syeikh Abdul Aziz bin Syafi`i al-Fathoni

Nama lengkap
Beliau adalah Alim Faqih Musnid Syeikh Abdul aziz bin Syeikh Syafi`i bin Ahmad bin Muhammad al-Fathoni al-Asy`ari as-Syafi`i as-Syadzili.
Seorang ulam besar yang terkenal di semenanjung Malaysia dan tanah Fathoni.

Sabtu, 05 April 2014

Benarkah Mujammi bin Al-Jariyah mengetahui bahwa beliau Imamnya orang munafiq

Tersebar cerita bahwa Mujammi` bin Jariyah sahabat Nabi s.a.w disebabkan husnuzzonnya terhadap orang munafiq maka dia tertipu dengan apa yang mereka perbuat, untuk lebih jelasnya saya petik ungkapan tersebut.:
pd zaman Ar Rasul, ada seorang imam sgt tulus tetapi tertipu dgn perancangan jahat munafiqun. Beliau ialah Mujammi' bin Jariah.

Sabtu, 04 Januari 2014

Wafatnya Musnid Syeikh Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari

Hari sabtu tanggal 2 Rabi`ul Awwal 1435 H, bertepatan tanggal 4 Januari 2014 telah berpulang ke Rahmatullah Syeikh kami Allamatu Indonesia dan Musnidnya Syeikh Muhammad Husni Tamrin bin Jefri Al-Banjari Al-Indonesi ad-Dari Al-Azhari As-Syazuli.

Nama, dan tarikh lahir

Al-`Alim Al Alamah Musnid Al-Faqih Ar-Rawiyatu An-Nabih Muhammad Husni Tamrin bin Jefri Al-Banjari Al-Indonesi, Ad-Dari Al-Azhari As-Syafi`i al-Asy-`Ari As-Syadzuli.

Kamis, 29 Agustus 2013

Al- Arba`un Buldaniyyah

Didalam dunia tulisan para ulama hadis telah mencoba menyajikan berbagai macam bentuk tulisan kepada umat islam sebagai rasa kewajiaban menyampaikan ilmu, dari yang berbentuk " Jami`", "mushannaf", "Musnid"," Mustadrak", "Mustakhraj","Sunan",dan lain-lain.

Diantara bentuk tulisan didalam ilmu hadis riwayah adalah kitab " Al-Arba`un ", kitab ini merupakan kitab yang mengumpulkan empat puluh hadis yang telah di riwayatkan oleh penulis dengan berbagai macam tujuan dan maksud.

Sebahagian penulis mengumpulkan empat puluh hadis yang bersangkut paut dengan usuluddin, sebahagiannya lagi yang bersangkut paut dengan zuhud, sebahagiannya pula mengumpulkan empat puluh hadis tentang  akhlak dan qawaid fiqhiyyah.

Selasa, 11 Juni 2013

Wafatnya Syeikh Malik Ibnu Arabi Sanusi

Pada tanggal 12 rajab 1428 penulis ( Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari-red) telah samapai ke kota Madinah Munawwar, setelah melaksanakan ziarah kepada Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabtnya di Baqi`, maka penulis menuju ke arah daerah Ambariyah beserta teman-teman, mereka adalah Ridwan Bakar, Saiful Azim, Abdullah Mukhlis, Muhammad Taufiq,Firdaus Abdul Manaf, Sayyid Saharuddin, mereka teman saya didalam pertualangan mencari hadis pada umrah tahun 1428 H.

Walaupun panas membakar kulit yang kering, tetapi kami dalam keadaan semangat untuk mencari dan mendengarkan hadis Nabi tetap masih membara, suhu udara sampai 50 derajat celcius, sungguh merupakan satu cobaan dari Allah kepada kami, air meneral

Syeikh Abdul Hamid Dargha

Nama lengkap

Syeikh Musnid Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Idris - Syeikh Jarum - bin Jamaluddin Al-Jarumi Al-Qadahi Al-Malizi Asy-Syafi`i Al-Asy`ari An-Naqsyabandi.

Ayahnda beliau merupakan keturunan arab yang berpindah dan merantau ke Kedah Malaysia.

Kelahiran dan pertumbuhan

Syeikh Abdul Hamid di lahirkan di Alor Setar Kedah Malaysia pada tahun 1349 H, bertepatan tahun 1930 M, keluarga beliau merupakan keluarga yang taat beribadah dan cinta dengan ilmu, hingga kehidupan  beliau sangat di pengaruhi oleh kehidupan keluarganya.

Selasa, 13 November 2012

Rihlah ke Negeri Johor

Rihlah ku ke Negeri Johor

Negeri Johor sebenarnya tidak asing lagi bagi penduduk Kerajaan Sultan Langkat pada masa dahulu, karena hubungan baik yang telah terjalin diantara Sultan Langkat dan Sultan Johor, ditambahlah seorang ulama besar Langkat yaitu Syeikh Abdul Wahab Rokan Langkat pernah berkunjung dan menetap di Batu Pahat Johor, banyak rakyat Johor yang mengambil bai`at Tarekat Naqsyabandi dari Syeikh Abdul Wahab, Keramahan dan kebaikkan Sultan Johor ketika sehingga beliau menganuggrahi Syeikh Abdul Wahab seorang istri yang berasal dari Johor.

Minggu, 29 Juli 2012

Al-Hafizh Muhammad Murtadha Az-Zabidi

Nama Lengkap Kelahiran

Nama beliau adalah : Muhammad Murtadha bin Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razzaq Al-Huseini Al-Alawy Az-Zabidi. di beri kuniyah dengan Abu Al-Fayidh.

Di lahirkan di Balgram India pada tahun 1145 H.

Dari kecilnya telah memiliki kecendrungan untuk mempelajari ilmu agama,kecerdikan dan ketekunan beliau menghantarkanya ke pintu keberhasilan, seorang anak yang tumbuh membesar memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang ulama.

Rabu, 30 Mei 2012

Hukum nikah Mut`ah ( kontrak )

Soal : Apakah hukum nikah Mut`ah atau kawin kontrak ?
Di jawab oleh : Al-Faqir Ila Allah Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari.

1- Maksud Nikah Mut`ah
Mut`ah menurut bahasa adalah bersenang-senang.
Sementara Menurut istilah adalah perkawinan yang disebutkan didalam akadnya tempo dan masa batas akhir perkawinan, setelah habis tempo dan batas akhir maka perempuan tersebut tidak  memilki hubungan lagi dengan lelaki yang mengawininya.

Kamis, 10 Mei 2012

Hukum merujuk dengan isyarat

Soal : Seorang lelaki telah menceraikan isterinya dengan tolak satu atau dua, ketika sang isteri masih didalam `iddah, maka datanglah mantan suami kepadanya karena ingin bertamattu` ( bersenang-senang seperti layaknya suami isteri ), kemudian  Isteri berkata : Kita rujuk kembali?, suami tidak menjawab tetapi hanya menggelengkan kepala pertanda setuju, maka mereka pun mengadakan hubungan suami isteri, setelah itu orang-orang bertanya kepada suaminya, apakah mereka telah berujuk semula? tetapi sang suami tidak membenarkan adanya rujuk semula.

Rabu, 09 Mei 2012

Memelihara mata rantai sanad Nusantara

Sebenarnya Nusantara memiliki warisan sanad yang cukup besar dari para pendahulunya, sayangnya mereka tidak menganggap ini sebuah warisan besar, sebahagiannya lagi bahkan tidak mengetahui nilai yang sangat berharga didalam mata rantai sanad Nusantara, sebab mata rantai sanad tersebut akan membuktikan jauh sebelum ini warga Nusantara telah memiliki orang yang pakar didalam ilmu hadis dan ilmu sanad.

Sabtu, 28 April 2012

Hukum mencela sahabat Nabi Muhammad s.a.w

Berkata Al-Faqir Muhammad Husni Ginting Bin Muhammad Hayat Ginting Al-Langkati Al-Azhari : Telah mengabarkan kepada kami Syeikh Ahmad Damanhuri bin Arman Al-Banteni wafat 1426 hijriyah, beliau berkata : telah mengabarkan kepada kami Syeikh Umar Hamdan Al-Mahrisi wafat 1368 hijriyah, dari Syeikh Muhammad Abu Nashr Bin Abdul Qadir Al-Khatib wafat 1324 hijriyah, dari Syeikh Abdurrahman Bin Muhammad Al-Kuzbari As-Soghir wafat 1262 hijriyah, dari Syeikh Musthafa bin Muhammad

Senin, 26 Maret 2012

Peranan ulama terhadap Hadis Syarif

 Muqaddimah
Bahagian pertama

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
Segala puji dan syukur kepada Allah s.w.t yang telah menjadikan Al-Qur`an dan Hadis sebagai sumber yang agung didalam syari`at islamiyah, sebagai pedoman dan ajarn bagi orang yang beriman, selawat beriringkan salam kepada baginda Muhammad s.a.w yang telah diberikan wahyu dan tidak pernah berbicara menurut hawa nafsu, menjadi petunjuk diri dan qalbu agar senantiasa beribadah kepada Allah Yang Maha Tahu.

Senin, 05 Maret 2012

Hukum Hudud

     Banyak orang yang belum mengerti bahwa hukum hudud datang dari Allah s.w.t, disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w, sebab sebahagian beranggapan bahwa Hukum Hudud hanyalah hasil karangan para ulama yang tidak berlandasan dengan al-Qur`an dan Sunnah, mereka adalah golongan yang menuduh ahli fiqih dan ahli hadis memasukkan hukum dengan berlandaskan hawa nafsu mereka, sebahagiannya lagi berpendapat bahwa hudud tidak terdapat didalam al-Qur`an cuma terdapat didalam Hadis, sementara mereka tidak menerima hadis jika muatannya itu tidak di dukung oleh al-Qur`an al-Karim, mereka ini adalah anti Sunnah.

Kamis, 01 Maret 2012

Wafatnya Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi

Saya merasa sedih sekali  ketika Syeikh Usamah Sayyid Mahmud al-Azhari menyampaikan berita duka cita tentang wafatnya seorang ulama besar yang tidak pernah terlihat di majlis-majlis besar, beliau adalah Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi yang tidak mau mengejar dunia dan isinya begitulah yang saya tahu dari kehidupannya, beliau sibuk menulis di rumahnya dan tidak banyak keluar dari rumahnya.