Rabu, 29 Desember 2010

Pembacaan Musalsal Yaumi `Asyura 1432 H

Di Mesir sudah mulai banyak majlis-majlis pembacaan musalsal, baik di Masjid al-Azhar Syarif maupun rumah-rumah ulama yang memiliki perhatian dengan hadis musalsal, sehingga menjadikan Mesir pada hari ini seperti negeri Hijaz ( Makkah dan Madinah ) ketika menjelang Yaum `Asyura`.Berikut majlis pembacaan hadis musalsal `Asyura di Mesir tahun 1432 hijriyyah.

1 - Majis pembacaan musalsal yang di sampaikan oleh Syeikh Usamah Said al-Azhari dan Syeikh Yusri Rusydi di Ruwaq al-Magharibah Masjid al-Azhar Syarif, majils ini merupakan majlis yang besar dan megah di hadiri oleh ulama dan para pelajar dari seluruh pelosok dunia.

Syeikh Usamah meriwayatkan hadis Musalsal dari beberapa orang ulama diantaranya :

a - Syeikh Muhammad Sa`ad Badran al-Qauqji dari Syeikh Syeikh Abu Nasr al-Qauqji, dari ayahandanya Syeikh Abu Mahasin Muhammad bin Khalil al-Qauqji dengan sanadnya kepada Abu Qatadah

b - Syeikh Majd Ahmad Sa`id Makki al-Halabi al-Hanafi dari Syeikh Abdullah at-Talidi, dari gurunya Syeikh al-Hafizh Ahmad Shiddiq al-Ghumari.

c - Syeikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Baits al-Kattani as-Sakandari dari gurunya Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari, dari abangandanya Syeikh al-Hafizh Ahmad Shiddiq al-Ghumari dengan sanadnya ke Abu Qatadah.

d - Syeikh Yusri Rusydi dengan sanadnya.

e - Syeikh Muhammad bin Abdullah ar-rasyid dari Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah dari Syeikh Isa al-Bayanuni.

f - Syeikh Usamah Sa`id Abid at-Taidi dari gurunya Syeikh Soleh al-Arkani, dari Syeikh Muhammad  Ibrahim al-Khutanni dari Syeikh Muhammad Abdul Baqi al-Laknauwi dengan sanadnya di Manahilu salsalah.

Sementara Syeikh Yusri rusydi dari Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari, dari al-Hafizh Ahmad Shiddiq al-Ghumari dengan sanadnya .

2 - Pembacaan Musalsal Asyura di rumah Doktor Rif``at Fauzi Abdul Muthalib at-Tijani al-Hanafi, beliau meriwayatkan dari Syeikh Soleh al-Arkani.

3 - Pembacaan Musalsal di Mudhayafah al-Adawy oleh Syeikh Musthafa an-Nadwi, beliau meriayatkan dari gurunya .

5 - Pembacaan Musalsal Asyura di rumah al-Muhaddis Syeikh Mahmud Said Mamduh beliau meriwayatkan dari beberapa ulama diantaranya :

a - Syeikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani meriwayatkan dari :

- Syeikh Umar Hamdan Mahrisi dengan sanadnya.

- Syeikh Muhammad Abdul Baqi al-Laknauwi dengan sanadnya di Manahilu silsilah.

- Syeikh Sayyid Abdul Muhsin Ridhwan al-Madani.

b - Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari meriwayatkan dari :

- al-Hafiz Syeikh Ahmad Shiddiq al-Ghumari.

- Syeikh Muhammad Imam bin Ibrahim as-Saqa

6 - Pembacaan Musalsal di rumah pelajar Melaka Kairo yang di baca oleh al-Faqir Muhammmad Husni Ginting bin Muhammad Hayat Ginting al-Langkati asy-Syafi`i beliau meriwayatkan dari beberapa ulama :

a - Syeikh Ali HasanAhmad ad-Dari al-Mandili, beliau dari Syeikh Sayyid Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki dari Syeikh Zaini Dahlan mufti Syafi`i di Makkah.

b - Syeikh Muhammad Sa`ad Badran dengan sanadnya.

c - Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri.

d - Syeikh Musthafa an-Nadwi al-Mansuri an-Naqsyabandi.

e - Syeikh Muhammad Ibrahim al-Kattani.

f - Syeikh Habib Zaein bin Ibrahin bin Sumit Syafi`i al-Madani.

g - Syeikh Yusri Rusydi al-Qahiri as-Shiddiqi.

h - Syeikh Usamah Said al-Azhari.
Tidak ada komentar: