Kamis, 25 Agustus 2011

Pengkhataman Muwatto` Imam Malik r.a

Setelah beberapa hari mengadakan majlis pembacaan Muwatto`, alhamdulillah pada tanggal 24 Ramadhan 1432 H, bersamaan dengan 24 agustus 2011 M majlis pembacaan pun di khatamkan di rumah pelajar Melaka di kairo, hadir pada acara penutupan majlis Muwatto` atas undangan al-Faqir Muhammad Husni Ginting al-Langkati, al-Alim al-Allamah al-Muhaddis al-Musnid Syeikh Doktor Usamah Said Mahmud al-Azhari, al-Muqri` al-Musnid Syeikh Doktor Jamal Faruq ad-Doqaq  al-Hasani, al-Musnid Syeikh Doktor Asyrof Ismail at-Tijani, al-Musnid Syeikh Isham Anas al-Ziftawi, dan pelajar yang hadir pada acara ini kurang lebih dari dua ratus orang baik dari Malaysia maupun Indonesia.


Para pelajar dengan antusias hadir untuk mendengarkan pengkhataman kitab Muwatto` yang merupakan pengkhataman kitab pertama sekali secara besar-besaran yang dihadiri oleh ulama-ulama besar bagi pelajar-pelajar Melayu, acara ini merupakan sejarah besar bagi pengajian hadis pelajar Melayu di negeri Mesir.

Setelah pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur`an, dan Nasyid maka cara pembacaaan Muwatto` dari kitab yang terakhir di lantunkan, bermula dari Syeikh Asyrof Ismail yang memang telah hapal kitab Muwatto` dan membacanya dari guru-guru beliau, selanjutnya dibaca oleh Maulana Syeikh Usamah Said , Syeikh Jamal Faruq dan akhirnya di tutup oleh Syeikh Isham Anas Ziftawi.

kemudian acara di isi dengan kata ucapan dari al-Faqir Muhammad Husni Ginting, didalam seruannya kepada pelajar agar lebih mementingkan pengajian secara talaqqi dan bersanad, tanpa membedakan dirayah dan riwayah, dan mengambil ilmu dengan secara langsung dari mulutnya ulama, beliau juga berharap agar kiranya majlis seperti ini akan terus berlanjut sampai kepada kitab-kitab hadis yang lainnya.

Seterusnya Syeikh Jamal Faruq memberikan beberapa nasehat bagi pelajar, kemudian di teruskan oleh Syeikh Asyrof  Ismail dan Syeikh Isham Anas al-Ziftawi.

Kemudian di akhiri oleh Maulana Syeikh Usamah dengan memberikan uacapan yang menyegarkan para hadirin, beliau mengungkapkan keaguangan kitab Muwatto` dan peranan ulama didalam memasyarakatkan kitab Muwatto`, ada sebahagiannya yang mensyarakan seperti Imam al-Hafizh Ibnu Abdul Bar dan Imam al-Zurqani, ada yang menerangakan perawi-perawi kitab Muwatto` seperti Imam Sayuti, dan ada juga yang meringkaskan kitab Muwatto` Malik.

Beliau juga mengulang kembali pesan Imam Malik yang begitu perlu bagi para ulama dan pelajar ilmu agama, yaitu keikhlasan Imam Malik, para murid-murid Imam Malik pernah bertanya kepada beliau : " Wahai Imam telah banyak ulama mengarang kitab Muwatto`, dan kamu juga mau mengarang kitab Muwatto`, bagaimana dapat bersaing dengan yang lainnya", lalu Imam Malik berkata : " Apa saja yang di buat hanya karena Allah maka dia akan tetap terjaga", dengan ke ikhlasan Imam Malik membuat Muwatto`nya masih tetap di baca dan terjaga, sementara kitab Muwatto`-Muwatto` ulama yang lainnya hilang lenyap tidak pernah terlihat dimana-mana.

Kemudian Syeikh Usamah berpesan kepada pelajar :" kamu sekaliannya telah mendengar dan menerima kitab Muwatto` keseluruhannya dari Syeikh Muhammad Husni Ginting al-Langkati maka hendaklah pendengaran tersebut disampaikan kepada orang lain nantinya di kampung halaman kamu, itu merupakan amanah bagi kamu sekaliannya, saya berharap pengajian seperti ini terus hidup".

kemudian Syeikh Usamah menuruskan perkataaannya : " Saya juga berharap ilmu hadis dan riwayat akan hidup di Asia tenggara dengan perantaraan Musnid al-Kabir al-Mu`tani Syeikh Muhammad Husni Ginting al-Langkati dan menghidupkan majlis-majlis hadis".

Kemudian acara pengkhataman di akhiri dengan salawat Badar dan ditutup dengan do`a oleh Syeikh Ishom Anas al-Ziftawi.


Tidak ada komentar: