Senin, 23 Februari 2009

Talqqi Sahah Al-Husofiyah Al-Langkatiyah

Alhamdulillah Program pengajian Sahah Al-Husofiyah Al-Langkatiyah sudah mulai aktif kembali dengan penyusunan kitan-kitab besar dan kecil, disamping itu bertujuan untuk berdakwah dan mempintarkan umat islam dalam segala ilmu, masa yang singkat di Mesir mesti diraih dengan memperbanyak pengajian agama, biar jika pulang ketanah air mampu mengatasi seluruh permasalahaan masyarakat yang ada.
Adapun program yang ada adalah:

Rabu setelah shalat `Ashar dibaca kitab Syarah Ibnu `Aqil kitab Nahu yang terpopuleh di tanah air bertempat di Sahah Al-Husofiyah, pengajian ini atas permintaan pelajar Indonesia .

Jum`at setelah shalat Jum`at pengajian Shahih Bukhari bersama Syeikh Prof .Dr .Muhammad Mahmud Hasyim dekan Kuliah Usuluddin Al-Azhar Zaqaziq bertempat di Sahah Al-Hasyimiyah Bani Amir.

Sabtu setelah `Asar kitab Bidayah Al-Hidayah dan Syarah Hadits Jibril bertempat di Sahah Al-Husofiyah.

Ahad jam tiga petang kitab Al-Azkar An-Nawawiyah bertempat di DPMT ( Dewan Pelajar Malaysia Tonto ) di Tonto .

Isnin setelah `Asar kitab Bidayah Al-Hidayah dan Syarah Hadits Jibril bertempat di Sahah Al-Husofiyah.

Selasa , kitab Kifayatul Akhyar, Kawakib Ad-Duriyyah , Musthalah Hadits , AlFanid hadis Rasul. Pengajian ini permintakkan dari pelajar Qira`at Syubro.

Tidak ada komentar: