Jumat, 26 Maret 2010

Daurah Syama`il Muhammadiyah


Pada tarikh 22-23-24 bulan maret 2010 al-Fadhil Syeikh Muhammad Husni Ginting al-Langkati al-Azhari al-Husofy telah diundang oleh Pengurusi pelajar-pelajar Pahang Malaysia di Hay `Asyir Cairo untuk mengadakan dauroh kitab Syama`il Muhammadiyah, alhamdulillah dauroh ini berjalan lancar sehingga mengkhatamkan kitab Syama`il Muhammadiyah, asara ini dihadiri oleh banyak pelajar-pelajar terutama pelajar Pahang yang berada di Mesir.

Pengenalan dengan kitab Syama`il Muhammadiyah

1 - Pengarang

Pengarang kitab ini adalah al-Imam al-Faqih al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi.

Beliau dilahirkan pada tahun 209 hijriyah dikota Tirmidz, dari kecilnya beliau sangat suka sekali belajar ilmu agama, sebab itulah perhatiannya benar-benar ditumpukan kepada ilmu terlebih-lebih dengan ilmu hadits, ha,pir seluruh ulama yang berada di kota Tirmidz beliau datangi, setelah mengambil seluruh riwayat hadits dari ulama-ulama dikotanya mulailah Imam Tirmidzi mencari ilmu dari ulama-ulama yang berada diluar kota Tirmidz, beliau berjalan dari timur sampai kebarat demi untuk mendengar hadits-hadits Rasulullah, kota-kota yang berada di negeri Kharasan telah beliau jalani, negeri Iraq telah beliau jelajahi, negeri Hijaz telah beliau ziarahi sehingga beliau telah berhasil mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah saw dari mulut-mulut Ulama yang ahli didalam bidang ilmu hadits.

Guru-guru beliau

diantara guru-guru beliau adalah :

1 - Imam Qutaibah bin Sa`id.
2 - Imam Ishaq bin Rahawih.
3 - Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
4 - Imam Muslim .
5 - Imam Abu Daud as-Sijistani.
6 - Imam Mahmud bin Ghailan.
7 - Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah.

Murid-murid beliau

diantara murid-murid beliau adalah:

1 - Imam Abu Bakar Ahmad bin Ismail as-Samaraqandi.
2 - ImamAbu Hamid Ahmad bin Abdullah al-Marwazi.
3 - Imam Ahmad bin Ali bin Ali al-Muqri`.
4 - Imam Ahmad bin Yusuf an-Nasafi.
5 - Imam Hamaad bin Syakir al-Waraaq.

Buah karya Imam Tirmidzi

1 - Kitab al-Jami` as-Sunan at-Tirmidzi.
2 - Kitab al-`Ilal.
3 - Kitab at-Tarikh.
4 - Kitab az-Zuhud.
5 - Kitab al-Asma` wa al-Kuna.
6 - Kitab Syama`il Muhammadiyah.

Beliau meninggal dunia pada malam senin tanggal 13 Rajab tahun 279 hijriyah di kota Tirmidz.

2 - Kitab Syama`il Muhammadiyyah

Kitab Syama`il Muhammadiyyah menceritakan tentang kepribadian Rasulullah dari fostur tubuhnya, akhlaknya, pakaiannya, kehidupannya, makanan beliau, kitab ini sangat penting sekali dipelajari oleh seluruh umat islam agar mereka lebih mengenali lebih dekat kepribadian Rasulullah saw, kitab ini memiliki lima puluh bab, dimulai dari Bab kejadian Rasulullah dan diakhiri dengan Bab melihat Rasulullah didalam mimpi.

Ulama-ulama yang pernah mensyarahkan Syama`il

diantaranya :

1 - Imam Ibnu Hajar al-Haitami.
2 - Imam Mula `Ali Qari
3 - Imam al-Munawi.
4 - Imam Ibrahim al-Bajuri

Tidak ada komentar: