Selasa, 24 Agustus 2010

Memperingati wafatnya Syeikh Muhamad Alawi


Tepatnya pada tanggal 15 Ramadhan 1425 hijriyah seorang ulama besar dari tanah Hijaz telah mendahului kita menghadap Allah s.w.t, beliau adalah al-`Allamah al-Imam Syeikhul Islam Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Muhammad al-Idrisi al-Hasani al-Maliki al-Makki.
Beliau di lahirkan di daerah kawasan Mahallah al-Qararah berhampiran dengan Bab as-Salam Kota Makkah al-Mukarromah pada tahun 1367 hijriyah, dari keluarga keturunan Nabi yang mulia, rumah beliau di kenal dengan " Bait Ilmi Wa Taqwa " banyak ulama yang telah di cetak di sini.

Dari kecilnya Syeikh Muhammad sudah sibuk menuntut ilmu dari ayahandanya Syikh Sayyid Alawi seorang ulama Makkah yang alim dan di segani, dari mulai al-Qur`an al-Karim, Nahu, Fiqih, Tafsir, Mantiq, Kutubussittah dan yang lainnya.

Kemudian beliau memasuki sekolah al-Falah dan belajar dari para ulamanya, sehingga beliau berhasil menyandang Syahadah dari madrasah al-Falah, beliau juga ikut menghadiri pengajian di masjidil haram Makkah dari ulama-ulamanya yang masyhur ketika itu.

Dengan tekad yang kuat beliau akhirnya melanjutkan pelajarannya ke Mesir untuk menimba ilmu agama sehingga pada akhirnya mendapat gelar " Doktor " didalam jurusan al-Hadis dan ilmunya, di tengah-tengah pengajian beliau di Mesir beliau menyempatkan diri untuk mengambil ilmu agama dari ulama-ulamanya seperti yeikh Muhammad al-Hafiz at-Tijani, Syeikh Muhammad Soleh al- Ja`fari.

Tidak puas hanya mengambil ilmu dari negeri Hijaz dan Mesir bahkan beliau pergi mencari ilmu dari ulama-ulama yang berasal dari India, Pakistan, dan yang lainnya.

Diantara guru-guru beliau adalah :

1 - Syeikh Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki.
2 - Syeikh Muhammad Hasan Masyath al-Maliki.
3 - Syeikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani as-Syafi`i.
4 - Syeikh Ibrahim Abu Nur as-Sudani.
5 - Ahmad Masyhur Toha al-Haddad.
6 - Syeikh Ahmad al-Haddar al-Ba`alawi.
7 - Syeikh Ahmad bin Abdul Aziz al-Mubarak al-Ihsa`i.
8 - Syeikh Ahmad al-Qadiri al-Baralawi.
9 - Syeikh Ahmad bin as-Syams as-Syinqithi.
10 - Raja Idris bin Muhammad al-Mahdi as-Sanusi.
11 - Syeikh Ismail bin Mahdi al-Gharbani.
12 - Syeikh Amin bin Mahmud Khitab as-Subki.
13 - Syeikh Hamid bin Muhammad bin Salim as-Sari al-Ba`alawi.
14 - Syeikh Habiburrahman al-A`zhomi al-Hindi.
15 - Syeikh Hasan bin Ibrahim as-Sya`ir.
16 - Syeikh Haan bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdal.
17 - Syeikh Hasan Hbanakah al-Maidani ad-Damsyiqi.
18 - Syeikh Hasan bin Sa`id Yamani.
19 - Syeikh Hasan bin Muhammad bin Abdullah Fad`aq.
20 - Syeikh Hasanain bin Muammad Makhluf.
21 - Syeikh Hamzah bin Umar al-`Aidurusi.
22 - Syeikh Khalil bin Abdul Qadir Thaibah al-Makki.
23 - Syeikh Salim bin Ahmad bin Husein bin Jindan.
24 - Syeikh Salim bin al-`Attos al-Ba`alawi.
25 - Syeikh Soleh al-Ja`fari.
26 - Syeikh at-Toyyib Abu Qinayah as-Sudani.
27 - Syeikh Zhofar Ahmad a-Usmani at-Tahanawi.
28 - Abdullah bin Ahmad Dardum.
29 - Abdullah bin Sa`id al-Lahji.
30 - al-Muhaddits Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari.
31 - Dan lain-lain.Rujukan :

1 - `Aqdu al-Jauhar Fi Ulama`i ar-Rub`i al-Awwal Min al-Qarni al-Khamis `Asyar, Karangan Doktor Yusuf al-Mar`asyli, terbitan Dar Makrifah cetakan pertama 2006 -1427 H.

2 - Mu`jamu al-Ma`ajim Wa al-Masyaikhat Wal-Faharis Wa al-Baramij Wa al-Atsbat, Krangan Doktor Yusuf al-Mar`asyli al-Lubnani, terbitan Maktabah ar-Rusyd, cetakan pertama 1426 H - 2005 M.

Tidak ada komentar: