Senin, 07 April 2014

Syeikh Abdul Aziz bin Syafi`i al-Fathoni

Nama lengkap
Beliau adalah Alim Faqih Musnid Syeikh Abdul aziz bin Syeikh Syafi`i bin Ahmad bin Muhammad al-Fathoni al-Asy`ari as-Syafi`i as-Syadzili.
Seorang ulam besar yang terkenal di semenanjung Malaysia dan tanah Fathoni.


Kelahiran dan pertumbuhannya
Syeikh kami dilahirkan pada tanggal empat belas Sya`ban tahun seribu tiga ratus enam puluh enam hijriyah, bertepatan tanggal tiga Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh Masehi, di kampung Kalisa Tanjung Emas Fathonai Thailand selatan, di kampung inilah beliau dibesarkan oleh ibu bapaknya, ayah beliau juga seorang ulama besar, paman beliau juga seorang yang alim dan wara`, dengan begitu beliau tumbuh besar dikalangan ahli ilmu membentuk beliau menjadi seorang pencinta ilmu.

Kejiwaan beliau dibentuk oleh ayah tercinta sehingga hal itu mendorong beliau untuk benar-benar belajar agama dari ayahnya dan ulama-ulama yang berada di Fathoni, beliau tumbuh membesar sebagaimana anak-anak diusianya, tetapi kecerdasaan dan kepntaran beliau nampak jelas dibandingkan dengan anak-anak pada masa itu.

Pendidikkannya
Ayah beliau tidak lupa untuk memasukkan anaknya dilembaga pendidikkan agama, dimulai dari maktab ta`lim al-Qur`an disini beliau belajar membaca al-Qur`an, belajar tajwid sehingga beliau pandai membaca al-Qur`an, kemudian beliau belajar di Ma`had Nahdhatu as-Sunnah di Fathoni.

Dima`had ini beliau belajar berbagai disiflin ilmu agama, dari mulai Nahu, sorof, fiqih, tauhid, tasawuf dan lain-lainnya, kegemaran beliau untuk menuntut ilmu agama semangkin berkobar-kobar, sehingga beliau inginkan langsung mengambil ilmu dari tempat sumbernya yaitu Makkah al-Mukarramah, keinginan ini merupakan cita-cita terbesar bagi beliau mengingat banyak pelajar-pelajar Fathoni yang telah berangkat ke Makkah untuk menuntut ilmu agama.

Keberangkatan ke Makkah
Sudah menjadi kebiasaan bagi pelajar Fathoni untuk menuntut ilmu agama ke Makkah Musyarrafah, dari mulai dari Syeikh Daud Fathoni sampai sekarang Makkah merupakan qiblat solat dan ilmu bagi orang-orang Fathoni, inilah yang membuat beliau sangat bersemangat untuk berangkat ke Makkah mengikut jejak ulama-ulama Fathoni yang terkenal di negeri Nusantara.

Pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima Masehi ketika umur beliau belum lagi genap delapan belas tahun beliau telah tinggalkan tanah jawi negeri Fathoni menuju tanah suci Makkah yang berkah, setelah melaksanakan haji dan umrah diiringi dengan ziarah Nabi Muhammad s.a.w maka belia kembali ke Makkah untuk menetap diMakkah, kemudian beliau melanjutkan studynya di Madrasah as-Saulatiyah tingkat Thanawiyah, begitu tekun beliau belajar sehingga dapat menyelesai studynya dan kemudian melanjutkannya ke Madrasah Darul Ulum Makkah tingkat Aliyah, ketika itu mudir Madrasah adalah Muhaddis Musnid Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani, tidak merasa puas dengan ilmu yang ada di madrasah maka beliau juga turut mengikuti pengajian ulama-ulama besar yang berada di Makkah, beliau melazimi Syeikh Sayyid Alawy bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki, beliau juga turut dalam pengajian Syeikh Hasan bin Muhammad al-Masyaath al-Maliki al-Makki, Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani dan lain-lainnya, bertahun-tahun beliau menuntut ilmu agama, rasa hausnya terhadap ilmu menjadikan beliau masih juga menuntut ilmu sehingga beliau juga masih menuntut ilmu kepada anak Sayyid Alawy yaitu Muhaddis Syeikh Sayyid Muhammad bin Alawy bin Abbas al-Maliki, begitu tawdhuknya beliau masih menuntut ilmu dengan ulama-ulama walaupun sudah memiliki ilmu yang banyak.

Guru-gurunya beliau
·        Syeikh Alawy bin Abbas al-Maliki
·        Syeikh Muhammad Amin Kutubi
·        Syeikh Hasan bin Muhammad al-Masyaath al-Maliki al-Makki
·        Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani
·        Syeikh Ismail bin Usman Zein al-Yamani
·        Syeikh Abdullah bin Sa`id al-Lahji
·        Syeikh `Awadh Manqusy az-Zabidi
·        Syeikh Abdul Hamid al-Banjari
·        Syeikh Abdul Karim al-Banjari
·        Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa
·        Syeikh Zakaria bin Abdullah Bila
·        Syeikh Husein Siraj
·        Syeikh Muhammad Alawy al-Maliki, dan lain-lain.

Beliau mengambil zikir Syadziliyyah dari pamannya Zakaria bin Ahmad bin Muhammad al-Fathani.

Kembali ke tanah air
Pada tahun seribu empat ratus empat belas hijriyah bertepatan dengan tahun seribu sembilan ratus sembilan empat beliau kembali ke Fathoni, keudian beliau mendirikan pondok pengajian di Fathoni, kemudian beliau pindah ke Malaysia karena intimidasi dan tekanan pemerintahan Thailand yang kafir, dengan berat hati beliau meninggalkan negeri tercintanya.

Dakwah dan mengajar di Malaysia
Negeri Kelantan merupakan negeri yang beliau pilih utuk menetap dan mengajarkan ilmu agama, banyak pelajar-pelajar yang mengambil istifadah dan ilmu dari beliau, sehingga beliau menjadi tempat rujukkan dalam masalah agama,  bahkan beliau juga mengajarkan ilmu agama ke Kuala Lumpur, di majlis pengajian Ba`lawy beliau menebarkan ilmunya, sehingga banyak para pelajar di Kuala Lumpur dan sekitarnya mengambil ilmu darinya.

Pertemuan penulis dan Syeikh Abdul Aziz
Pada tanggal dua puluh Rabi`ul Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh hijriyah penuli - Muhammad Husni Ginting- bertemu dengan Syeikh Abdul Aziz bin Syafi`i al-Fathoni di Abbasiyah Cairo, saya membaca awal-awal hadis kutubus Sittah, dan beliau memberikan ijazah khusus dan ammah kepada penulis dan teman-teman yang hadir.

Wafatnya Syeikh Abdul Aziz
Setelah menghabiskan umurnya berpuluh tahun mengajar , berdakwah dan mendidik ummah, sehingga akhirnya beliau jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit HUSM Kubang Kerian Kelantan pada tanggal tujuh Jumadil Awal seribu empat ratus tiga puluh lima hijriyah bertepatan pada enam April dua ribu empat belas masehi.
Para ulama dan pelajar merasa sedih dengan kepergian seorang ulama yang sangat istiqamah, berita kewafatan beliau sampai ke beberapa negara, akhirnya beliau dikuburkan didepan rumahnya sesuai dengan wasiatnya, semoga Allah mencucurkan rahmat dan maghfirahnya kepada guru kita Syeikh Abdul Azizi bin Syafi`i Al-Fathoni.

Rujukkan:
1- Ghayatur Rusukh Fi Mu`jami Syuyukh: 184
2- Musni-musnid Asia Tenggara
Tidak ada komentar: