Senin, 31 Mei 2010

Pengkataman Sohih Bukhari di Sahah Hasyimiyyah

al-Faqir menerima ijazah Shahih Bukhari dari Fadhilah Maulana Syeikh Muhammad Mahmud HasyimMaulana Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim memberi ijazah kepada peserta yang mengikuti qira`ah shahih Bukhari

Permulaan pengkhataman Shahih Bukhari di Sahah Hasyimiyyah


Para peserta pendengar shahih Bukhari di rumah Maulana Syeikh Muhammad Hasyim

Pengkhataman shahih Bukhari


Pada tanggal 28 Mei 2010 hari jum`at telah dilaksanakan pembacaan terakhir shahih Bukhari di sahah Hasyimiyyah di Bani Amir Zaqaziq, pada hari ini juga dilaksanakan majlis pengkhataman Shahih Bukhari, hadir pada acara ini Syeikh Majid Hamid al-Iraqi, Syeikh Rabi` al-Masri, Syeikh Ahmad Maddah al-Khalwati dan pelajar-pelajar Malaysia yang berasal dari Zaqaziq, Cairo, Tonto, Dimyat, acara ini sangat meriah sekali, bahkan Maulana Syeikh al-Imam Muhammad Mahmud Abu Hasyim mengajak seluruh keluarganya agar menghadiri pengkhataman Shahih Bukhari.


Sahah Hasyimiyah merupakan Sahah yang dipenuhi dengan ilmu dan amal, didirikan oleh kakek Syeikh Muhammad Abu Hasyim, beliau berasal dari negeri Hijaz, hari Jum`at biasanya Syeikh akan mengadakan zikir berjama`ah, kemudian mendengarkan lantunan ayat-ayat al-Qur`an, setelah itu Maulana Imam Syeikh Muhammad Abu Hasyim menerima tamu dari berbagai tempat di ruang khusus Sahah Hasyimiyyah, para tetamu datang ke Sahah dengan berbagai macam tujuan, ada yang meminta pertolongan Maulana Syeikh untuk berobat diberbagai rumah sakit di Mesir, ada yang memohon agar dimudahkan untuk mencari pekerjaan, ada yang memohon agar di mudahkan segala urusan mereka dengan pegawai pemerintahan Mesir, mengingat Syeikh memiliki pengaruh yang besar di Propinsi Syarqiyah, sehingga Gubernur, pejabat tinggi di pemerintahan propinsi Syarqiyah dan petinggi ketentraan hadir menemui Maulana Syeikh Muhammad Abu Hasyim, seperti inilah setiap jum`atnya, tetapi pada tahun 2007 Syeikh Muhammad Husni Ginting meminta keizinan agar di adakannya majlis pembacaan kitab Shahih Bukhari di Sahah al-Hasyimiyyah, permohonan tersebut di kabulkan oleh Maulana Syeikh Muhammad Abu Hasyim, pada tanggal 22 Juni 2007 di mulailah pembacaan kitab Shahih Bukhari sehingga pada akhirnya di Khatamkan pada tanggal 28 Mei 2010.


Kami sangat berterima kasih kepada Maulana Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim yang telah meluangkan masanya untuk pembacaan kitab Shahih Bukhari.


Sanad Shahih Bukhari


Berkata Syeikhuna Maulana al-Imam Syeikh Sayyid Muhammad Mahmud Abu Hasyim : Saya meriwayatkan Shahih Bukhari dari al-`Allamah Muhaddits Hijaz Syeikh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Makki al-Maliki, dari riwayat Syeikh Alawi bin Abbas al- Maliki, dari riwayat Syeikh Umar bin Hamdan al-Mahrasi, dari riwayat Syeikh Muhammad Ali bin Tohir al-Witri, dari riwayat Syeikh Ahmad Minnatullah, dari riwayat Syeikh Muhammad al-Amir al-Kabir, dari riwayat Syeikh Ali as-So`idi, dari riwayat Syeikh Muhammad bin `Aqilah al-Makki, beliau berkata : “ Saya meriwayatkan Shahih Bukhari dengan sanad yang paling tinggi di dunia dari Syeikh Hasan bin Ali al-`ujaimi dari riwayat Syeikh Ahmad bin Muhammad al-`Ajil al-Yamani, dari riwayat al-Imam Yahya bin Makram at-Tibri, dari riwayat kakeknya al-Imam Muhibbuddin Muhammad bin Muhammad at-Tibri, dari riwayat al-Burhan Ibrahim bin Muhammad bin Siddik ad-Damasyqi, dari riwayat Syeikh Abdurrahman bin Abdul Awal al-Farghani, dari riwayat Abu Luqman Yahya bin `Ammar bin Muqbil bin Syahin al-Khatlani, dari riwayat Syeikh Muhammad Yusuf al-Faribri, dari pengarang kitab Jami` Shahih Bukhari Amirul Mukminin fil Hadits al-Imam al-Hafizh al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.

1 komentar:

Oky Trisna Sanjaya mengatakan...

Assalamu'alaikum wr.
Yaa Syaikh, ana dr Tangerang, kota di dekat kota Jakarta,
bolehkah hamba yang faqir ini meminta ijazah sanad kitab Jami' Shahih al-Imam Al-Bukhari di atas dari jalur antum?
Itu sangat bermanfaat dan mulia di hati saya.
Jika boleh, saya mohon ijazahkan sanad Kitab Jami' ash-Shahih Imam al-Bukhari dan Imam Muslim ke email saya, yaitu oooki@rocketmail.com.

Semoga ulama Indonesia bangkit kembali terpandang seperti dulu. aamiin.
No. HP ana : 0838-0884-5826