Selasa, 04 Mei 2010

Syeikh Abdurrahim al-Qina`i

Makam Syeikh Abdurrahin al-Qina`i, al-Faqir Muhammad Husni Ginting beserta Syeikh Imad al-Azhari


Nama lengkap beliau adalah Syeikh al-Qutub Abdurrahim bin Hajjun bin Muhammad bin Ja`farbin Ismail bin Ja`farbin Muhammad bin al-Husein bin Ali bin Muhammad bin Ja`far ash-Shadiq ( Cucu Sayyidina Husein Bin Ali Bin Abi Talib )

Beliau di lahirkan di Targha sebuah desa yang terletak di bahagian Sabtah, di kampung ini beliau tumbuh membesar dan beranjak dewasa, dari kecilnya beliau sangat suka dengan ilmu agama,berbeda dengan anak-anak lainnya, seorang anak yang baik dan soleh.Setelah belajar ilmu dari para ulama yang berada di Maroko, beliaupun melanjutkan perjalanannya ke negeri Makkah, di Makkah beliau disibukan dengan pengajian dan beribadah kepada Allah s.w.t. Bertahun-tahun beliau tinggal di Makkah, hingga akhirnya setelah genap tujuh tahun beliaupun memulai perrtualangannya ke negeri Mesir.

Dari Kairo beliau berlalu menuju kota Qina, dikota inilah beliau menetap dan mengembangkan ilmu dan tarikatnya, dakwah beliau diterima dengan mudahnya oleh penduduk Qina, bahkan banyak yang berdatangan dari luar Qina untuk mengaji dan belajar kepadanya, berapa banyak orang yang tobat di tangannya, berapa banyak murinya yang menjadi wali Allah, sehingga penduduk kota Qina merasakan keberkatannya.

Beliau adalah seorang ulama sufi yang mampu mengimpulkan antara syari`at dan hakikat, kehebatannya didalam ilmu Syari`at tidak dapat diragukan, ketinggianya didalam ilmu hakikat tidak mampu di kalahkan, sehingga para ulama bersepakat mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali Qutub yang besar dan agung.

Bagi seorang wali kebiasaannya Allah akan anugrahkan kepadanya berbagai macam karomah, seperti itu jugalah dengan Syeikh Abdurrahim yang memiliki karomah sehingga terkenal didalam dan luar negeri Mesir , diantara karomahnya :

1 - Do`a beliau makbul disisi Allah.

2 - Bagi orang yang berdo`a di makam beliau maka Allah akan mengabulkan permohonannya.

3 - Berkata Syeikh Kamaluddin : " Ketika saya menziarahi makam Syeikh Abdurrahim, duduklah aku disebelah kuburannya, kemudian keluarlah tangan dari makam tersebut menyalamiku, kemudian beliau berkata : " Wahai anakku janganlah engkau berbuat maksiat kepada Allah sekedip matapun, saya berada pada tempat yang tinggi ".

4 - Suatu ketika terjadi di Mesir wabak penyakit demam panas yang sangat mematikan, maka para ulama menyerukan agar mendatangi kuburan Syeikh Abdurrahim dan berdo`a di kuburannya, setelah mereka berdo`a maka wabak tersebut menghilang dengan cepatnya.

Karomah beliau sangat banyak sekali, hampir setiap harinya orang dapat melihat karomahnya, ini membuktikan kedudukkan beliau disisi Allah s.w.t.

Syeikh Abdurrahim meninggal dunia pada hari jum`at sembilan Safar tahun 592 hijriyah, dan dikuburkan di Qina ditempat yang terkenal sekarang didalam Masjid yang besar dan indah, beliau meninggalkan anak-anaknya, murid-muridnya dan para pengikutnya yang banyak, makam beliau selalu diziarahi orang, bahkan boleh dikatakan makam ini tidak pernah sepi dari pengunjung .

Rujukkan :

1 - at-Toli` Sa`id al-Jami` Asma` Nujaba` fi So`id, halaman : 297 , karangan Abu Fadhl Ja`far bin Tsa`lab al-Idfuwi, terbitan Hai`ah al-Masriyah al-Ammah lil Kitab.

2 - Husnul Muhadharahfi Tarikh Masr wal Qahirah : 1 / 398, karangan Imam Sayuti, terbitan Maktabah al-Asriyah.

3 - al-Khuitut Taufiqiyah al-Jadidah : 14 / 383, karangan Ali Basya Mubarak, terbitan Hai`ah al-Masriyah al-Ammah lil Kitab.

Tidak ada komentar: