Kamis, 10 Juni 2010

Wafatnya Syeikh al-Hasan bin Muhammad Siddiq al-Ghumari

Dunia Islam kembali kehilangan seorang putranya yang alim dan rabbani, kabar mengejutkan dari belahan barat bumi, negeri Magharibah ( Maroko ) tempat tumbuh dan berseminya para ulama ummah.Syeikh al-Hasan bin Muhammad Siddiq al-Ghumari telah menghembuskan nafas terakhirnya menuju Allah dan meninggalkan dunia yang fana ini pada tarikh 22 Jumadil akhir 1431 hijriyah bertepatan dengan 7 juni 2010 masehi, ribuan pelawat hadir untuk menyolati jenazah beliau, alam menjadi mendung, dunia tampak bersedih, para pelajar turut berduka hati, seorang ulama besar yang memiliki karismatik, keluarga beliau dianggap gudang ilmu di negeri Maroko.
Ayahnya adalah sumber dan pencetak para ulama besar di dunia ini, abang beliau al-Hafiz Ahmad adalah seorang ulama besar yang sangat di segani, hanya beliau saja yang di gelar al-Hafiz pada abad ke empat belas hijryah, sementara abang beliau Abdullah seorang Muhaddits yang sampai gelarnya kepada al-Mufid seorang ahli pengkeritik ilmu hadits dan sanad, saudaranya Abdul Hayy seorang yang alim dalam ilmu fiqih dan usulnya, sementara saudaranya Syeikh Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq Ghumari seorang ulama hadits yang sungguh masyhur dari barat sampai ketimur, saudaranya Syeikh Zamzami juga seorang ulama yang trnama memiliki banyak karangan, Saudaranya Syeikh Ibrahim juga seorang ulama besar yang terkenal, keluarga besar al-Ghumari adalah keluarga yang penuh dengan berkat dan rahmat, mereka adalah keturunan Rasulullah saw.

Kelahiran Syeikh Hasan al-Ghumari

Syeikh al-Hasan bin Muhammad Siddiq dilahirkan di kota Tonja Maroko pada tahun 1345 hijriyah bertepatan tahun 1926 masehi, dibesarkan oleh orang tuanya di Zawiyah al-Shiddiqiyah, belajar agama dari semenjak kecilnya, menghafal al-Quranul Karim dari masa kecilnya, sebagaimana biasanya anak-anak Syeikh Muhammad Shiddiq al-Ghumari didik di Zawiyah mereka, Syeikh Muhammad sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, sehingga wajar saja jika anak-anaknya semua menjadi ulama besar, tidak ada didumia sekarang ini keluarga yang begitu berkat seperti keluarga al-Ghumari.

Menuntut ilmu

Dimasa kecilnya beliau memasuki sekolah agama islam di Tonja, banyak matan-matan kitab yang beliau hafal, disamping itu beliau belajar banyak dari abang tercinta al-Hafiz Ahmad Shiddiqal-Ghumari, Al-Muhaddits Abdullah Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Zamzami Shiddiqal-Ghumari.
Hasil Karangan beliau :

1 - at-Tibyan li hujjati Amali al-Ikhwan Fi Tahuhid Saumi Ramadhan.
2 - Silsilah Durus wa al-Muhadharat.
3 - at-Tasauf wa Atsaru fi Natsri Ilmu Wal Makrifah.
4 - Takrimul Islam Lil Mar`ah.
5 - Fadhlu Lailatu al-Qadar.
6 - Syafa`atul Kubra.
7 - Daiwan Khutabul Jum`ah.
8 - Dan lain-lain.

Jabatan dan pekerjaan

Beliau pernah menjabat sebagi dewan penasehat bahagian pendidikan di Maroko, dan menjadi guru tetap di Zawiyah ayahnya Syeikh Muhammad Shiddiq al-Ghumari, sepanjang hidupnya beliau terus berdakwa ke jalan Allah meneruskan perjuangan ayahanda dan saudara-saudaranya, menjabat sebagai Mursyid agung Tariqah Syadzuliyyah ash-Shiddiqiyyah, dan menjalankan program Zawiyah Shiddiqiyyah di kota Tonja sehingga wafatnya.

1 komentar:

Abqori mengatakan...

Salam Syeikh.

Jika ada orang yang paling sedih dalam dunia ketika ini, maka saya adalah orang itu.

Semoga Allah masih beri saya dan Tuan-Tuan semua ruang untuk bersama-sama dengan Ahlullah sepanjang kehidupan mereka di dunia ini.

Semoga. Semoga.