Kamis, 29 Juli 2010

Memperingati hari wafatnya Syeikh Sa`ad Badran

Syeikh al-`Alim Rabbni al-Musnid Muhammad Sa`ad Badran al-Qauqji beserta Syeikh Muhammad Husni Ginting al-Langkati.

Hari ini adalah tanggal 17 Sya`ban mengingatkan kembali wafatnya Syeikhuna al-Alimu al-Allamah Muhammad Sa`ad Badran al-Qauqji al-Hanafi yang meninggal pada tanggal 17 Sya`ban 1428 hijriyah.

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Abu al-Barakat Muhammad bin Sa`ad bin Badran ad-Dimyati al-Qauqji al-Hanafi.
Dilahirkan pada tahun 1336 hijriyah sebagaimana yang di sampaikan oleh anaknya Syeikh Ahmad di desa Berumbul al-Qadimah profinsi Daqlia Mesir, dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh, memulai belajar agama dari semasa kecilnya, berkhidmah kepada Syeikh Muhammad Abu Nasr al-Qauqji selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya.

Dari Sayyid Abu Nasr lah beliau banyak belajar ilmu agama dari ilmu fiqih, tauhid, tasawuf dan hadis, sehingga beliau benar-benar mendapatkan keberkatan seorang wali yang terkenal dimasa itu, diantara murid Syeikh Abu Nasr adalah al-Hafiz Ahmad Siddiq al-Ghumari dan al-Muhaddis Abdullah Siddiq al-Ghumari.

Ketika mengkhidmah Syeikh Abu Nasr al-Qauqji beliau banyak mendapat cobaan dari gurunya, kadang-kadang gurunya menyuruh beliau berjalan dari Kairo ke Kafr Sa`ad, juka pelajar sekarang mungkin tidak mampu dengan cobaan tersebut, terkadang ketika Syeikh Abu Nars di undang oleh pembesar Syeikh Muhammad Badran mengikutinya, jika Syeikh Abu Nasr makan beserta para pembesar maka Syeikh Muhammad Badran makan sendiri dengan roti dan ala kadarnya, tetapi tidak sedikitpun membuat hati Syeikh Muhammad sedih dan duka bahkan bertamabah cinta dengan gurunya, karena itu adalah bentuk tarbiyah dari gurunya.

Ketika Syeikh Abu Nasr mendekati ajalnya Syeikh Muhammad bertanya : " Apakah yang saya hendak buat jika Syeikh meninggal dunia" Syeikh Abu Nasr berkata murid Syeikh tidakakan sia-sia ", ternyata benar kata-kata Syeikh banyak orang yang berdatangan mengambil ilmu dari beliau, dan beliau diangkat menjadi khalifah Syeikh Abu Nasr al-Qauqji.

Selain beliau meriwayatkan dari Syeikh Abu Nasr al-Qauqji, beliau juga meriwayatkan dari Syeikh Abdullah Siddiq al-Ghumari, Syeikh Muhammad Zaki Ibrahim, dan Syeikh Musthafa al-Kubani al-Ja`fari al-Kattni.

Diantara murid-murid beliau adalah :

1- al-Muhaddis Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul BA`its al-Kattani.
2 - Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Sa`ad bin Badran al-Qauqji.
3 - Syeikh Ruslan al-Qauqji.
4 - Syeikh al-Khalifah Abdul Aziz al-Iskandari al-Qauqji.
5 - Syeikh al-Allamah `Alim al-Hadis Usamah Sayyid al-Azhari.
6 - Syeikh al-Musnid Muhammad Husni Ginting al-Langkati al-Husofy al-Qauqji.
7 - Syeikh al- Musnid Muhammad Said Tolah al-Madani.
8 - Syeikh al-Musnid Ahmad Kamil Darwiys.
9 - Syeikh al-Musnid Muhammad bin Abdullah bin Husein asy-Sya`ar al-Lubnani.

Rujukkan :

1 - Ghayatur Rusukh Fi Mu`jami Syuyukh, karangan : Syeikh Muhammad Husni Ginting al-Langkati.
Tidak ada komentar: