Kamis, 11 November 2010

Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi Muhaddis Nusantara yang terkenal di negeri arab


Nama lengkap dan kelahiran beliau

Beliau adalah al-Alim al-Fadhil al-Muqri` al-Faqih al-Muhaddis Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Mannan at-Tarmasi al-Makki asy-Syafi`i.

Tarmas adalah sebuah desa yang berhampiran dengan kota Solo propinsi jawa tengah dari wilayah Indonesia.

Beliau dilahirkan di desa " Tarmas " pada 12 jumadil Ula tahun 1285 hijriyah, sementara ayah beliau ketika itu berada di Makkah, sehingga di besarkan dan diasuh oleh ibu dan pamannya di Tarmas.
Menuntut ilmu agama

Beliau belajar dasar-dasar agama dari semenjak kecilnya di maktab yang berada di kampungnya, kecerdsan dan kepintarannya membuat beliau berhasih menghapal al-Qur`an dengan mudah dan cepat sekali, sehingga beliau sangat di sayangi oleh para guru-gurunya.

Pada tahun 1291 hijriyah beliau berangkat ke Makkah al-Mukarromah dan tinggal disana bersama ayahnya, pada ketika itu beliau berhasil mempelajari beberapa buku dari ayahandanya Syeikh Abdullah bin Abdul Mannan, kemudian beliau pulang kembali ke Indonesia beserta ayahnya dan tinggal di kota Semarang mengaji dengan Syeikh Soleh bin Umar Semarang, beliau juga berhasil menghabiskan beberapa kitab yang di kaji kepada Syeikh Soleh bin Umar.

Kemudian beliau berangkat kembali menuju Makkah untuk menuntut ilmu dari para ulama-ulama Makkah.

Diantara kalangan ulama yang beliau hadiri majlisnya adalah :

1 - Syeikh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Makki as-Syafi`i.
2 - al-Muhaddis Sayyid Husein bin Muhammad al-Habsyi al-Makki.
3 - Syeikh Muhammad Sa`id Babshil.
4 - Syeikh Muhammd asy-Syarbini ad-Dimyati.
5 - Syeikh Muhammad al-Munsyawi.
6 - Syeikh Umar al-Barakat as-Syami.
7 - Syeikh Musthafa bin Muhammad bin Sulaiman al-Afifi.
8 - Sayyid Ahmad az-Zawawi al-Maliki.
9 - al-Allamah Sayyid Muhammad Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan al-Madani.

Beliau sangat rajin sekali belajar dan bertalaqqi dengan para ulama, hari-harinya di habiskan dengan menuntut ilmu dan beribadah di mesjid haram, sehingga beliau sukses menjadi ulama yang memiliki ilmu yang tinggi dan akhlah yang mulia.

Keahlian beliau didalam ilmu fiqih, hadis, qira`at, usul fiqih terlihat dari hasil karya beliau yang sampai sekarang ini masih terus di baca dan minati oleh penuntut ilmu, karya-karya beliau di tulis dengan berbahasa arab, sehingga beliau menjadi terkenal di kalangan ulama-ulama arab.


Hasil karya beliau :

1 - Minhaj Dzawin Nazhor Fi Syarhi Alfiyati al-Atsr.
2 - Mauhibatu Szawi al-Fadhl Fi Hasyiyati SYarhi Muqaddimati Bafdhal 4 jilid.
3 - Nailul Ma`mul Hasyiyah Ghayatu al-Usul Ala Lubbi al-Usul 3 jilid.
4 - Is`afu al-Muthali` Bi Syarhi al-Badr al-Lami` Nazhmi Jam`i al-Jawami` 2 jilid.
5 - Hasyiyyah Takmilah al-Minhaji al-Qawim 1jilid.
6 - Ghaniyatu at-Tolabah Bi Syarhi at-Toyyibah Fi Qira`at al-`Asyarah.
7 - Kifayatu al-Mustafid Lima `Ala Minal Asanid.
8 - Dan lain-lain.

Murid-murid Syeikh Muhammad Mahfuz Tarmasi.

Beliau memiliki banyak murid-murid yang handal dan alim, bukan saja dari golongan pelajar Nusantara, bahkan dari pelajar-pelajar arab pada masa itu, diantara murid - murid dan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau adalah sebagai berikut :

1 - Kiayi Raden Dahlan Semarang.
2 - Kiayi Muhammad Dimyati at-Tarmasi.
3 - Kiayi Khalil Lasem.
4 - Kiayi Galhar Magelang.
5 - Kiayi Haji Muhammad Hasyim Asy`ari Jombang.
6 - Kiayi Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar.
7 - Kiayi Baidhawi bin Abdul Aziz Lasem.
8 - Kiayi Abdul Muhaimin bin Abdul Aziz Lasem.
9 - Kiayi Nawawi Pasuruan.
10 - Kiayi Abbas Buntet Cerbon.
11 - Abdul Muhith bin Ya`qub Sedowerjo Surabaya.
12 - Syeikh Habibullah as-Syinqithi.
13 - Muhaddis Umar Hamdan Mahrasi.
14 - Syeikh Ahmad al-Milkhlalati.
15 - Syeikh Muhammad al-Baqir bin Nur Jokjakarta.
16 - Syeikh Maksum bin Ahmad Lasem.
17 - Syeikh Sodiq bin Abdullah Lasem.
18 - Kiayi Abdul Wahab bin Hasbullah Jombang.
19 - Syeikh Umar bin Abu Bakar Bajuned.
20 - Syeikh Ali bin Abdullah Banjar.
21 - Syeikh Muhammad Abdul Baqi al-Ayyubi al-Laknowi.
22 - Syeikh Abdul Qadir bin Sobir al-Mandili.

Wafatnya Syeikh Muhammad Mahfuz

Pada 1 rajab tahun 1338 hijriyyah sebelum azan maghrib hari senin beliau menghembuskan nafas terakhir menjumpai tuhannya Allah Rabbul Alamin, begitu banyaknya orang yang menyembahyankan dan membawanya ke perkuburan, beliau di kuburkan di bahagian perkuburan keluarga Syatha di perkuburan Ma`la Makkah Mukarramah, beliau meninggal dunia meninggalkan seorang naka yang soleh dan hafal kitab Allah s.w.t yang bernama Kiayi Muhammad bin Muhammad Mahfuz bin Abdullah Tarmasi.

Rujukan :

1 - Kifayatu al-Mustafid Lima `Ala Minal Asanid karangan Syeikh Muhammad Mahfuz Tarmasi, cetakan Dar al-BAsya`ir al-Islamiyyah cetakan ke lima tahun 1408-1987.

2 - Mu`jam al-Ma`ajim Wal Masyikhat Wa al-Faharis Wa al-Baramij Wa al-Atsbat, karangan Doktor Yusuf Abdurrahman al-Mar`asyli Maktabah ar-Rusyd, cetakan ke dua tahun 1426-2005.Tidak ada komentar: