Minggu, 26 Juli 2009

Syeikh Muhammad Hani Kahil

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Muhammad Sa`id Bin Hani al-Kahil al-Himshi, an-Naqsyabandi, beliau dilahirkan pada bulan Rabi`ul awal pada tahun 1353 Hijriyah di daerah kawasan Himsh Suriah, beliau di didik oleh orang tuanya dengan pengajian agama dan disekolahkan kepada madrasah agama agar menjadi seorang ulama yang beriman dan mengamalkan ilmunya, setelah belajar ilmu agama di kampung halamannya beliau memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu di negeri Mesir yang terkenal ketika itu dengan ulamanya dan Muhadditsnya, yaitu al-Hafizh Syeikh Sayyid Ahmad Bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari yang mengajar hadits di Masjid Sayyidina Husein, beliau telah mengkhatamkan kitab Nukhbatul Fikri kepada al-Hafiz Ahmad al-Ghumari, dan beliau juga pergi haji beserta Syeikh Ahmad al-Ghumari.

Diantara guru-guru beliau adalah al-Hafizh Syeikh Ahmad Bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Ahmad Ka`kah al-Himshi, Syeikh Alawi Bin Abbas al-Maliki, Syeikh Muhammad al-Arabi at-tabbani, Syeikh Hasan Muhammad Masyath, Syeikh Abdullah Sirajuddin dasn yang lainnya.

Penulis telah mendengarkan dari beliau Hadits Musalsal al-Awaliyah, Musalsal al-Mahabbah, Musalsal Musfahah, kemudin beliau memberikan ijazah kepada penulis pada tanggal 4 Rajab tahun 1430 Hijriyah.

Tidak ada komentar: