Senin, 27 Juli 2009

Syeikh Muhammad Sa`aduddin al-HaddadNama lengkap beliau Syeikh Sayyid Muhammad Sa`aduddin Bin Muhammad Basyir al-Haddad Asy-Syafi`i an-Naqsyabandi al-Halabi, beliau dilahirkan di Halab Suriyah pada tahun 1941 Masehi, hidup dikalangan beragama, di didik oleh orangtuanya yang alim dan bijaksana, garis keturunan beliau masih ada kaitannya dengan Rasulullah, orang tua beliau seorang ulama yang masyhur dan ahli dalam bidang qira`at, murid dari Syeikh Badaruddin al-Hasani ( Seorang Muhaddits ternama di Suriyah dan Syam ( Suriyah, Jordania, Lubnan, Palestina ).

Beliau mengambil tarikat naqsyabandi dari ayahandanya yang alim, sehingga beliau tumbuh besar menjadi seorang ulama yang alim dan rabbani, lidahnya yang selalu menyebut Allah SWT, gaya hidup yang mengikuti sunnah Rasulullah, beliau giat sekali berdakwa kepada umat mengajak mereka agar mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya, selalu mengamalkan amar ma`ruf dan nahi mungkar.

Beliau meriwayatkan hadits dari bapaknya Syeikh Muhammad Basyir al-Haddad, Syeikh Sayyid Muhammad Bin `Alawy Bin Abbas Bin Abdul Aziz al-Maliki al-Makki, dan Syeikh Habibur Rahman al-A`zhami al-Hindi.

Beliau telah memberikan ijazah kepada penulis pada bulan Rajab tahun 1430 Hijriyah di Mesjid Nabawi Madinah Munawwarah.

Tidak ada komentar: