Jumat, 24 Juli 2009

Umrah meningkatkan keimanan dan mengujungi para ulama Hijaz

Pada tanggal 21 Juni 2009 Penulis beserta kawan-kawan berangkat dari Zaqaziq ke Kairo, Pada pukul 11.00 pm kami berangkat dari Tahrir Kairo ke Safaga dengan mengendarai Bus, kami semua terdiri dari sembilan belas orang, pada pukul 07.30 pm pagi, tanggal 22 juni 2009 kami telah sampai di Pelabuhan Sapaga, pada pukul 16.00 petang kapal pun bergerak dari pelabuhan dermaga menujuju pelabuhan Yanbu` Saudi Arabiyah, pada pukul 16.oo petang waktu Saudi, tanggal 23 Juni 2009 kami telah sampai ke pelabuhan Yanbu`, pada pukul 23.00, bus kami pun meluncur cepat ke kota Madinah al-Munawwarah, akhirnya pada pukul 02.00 pagi kami sampai di kota Madinah, setelah menaikkan beg dan barang-barang ke hotel, kami menuju Mesjid Nabi SAW untuk melaksanakan Shalat Subuh, setelah pelaksanakan Shalat Subuh kami memulai berziarah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW besrta sahabatnya Abu bakar dan Umar , dari mesjid Nabawi kami menuju Baqi` untuk menziarahi makam para sahabat Rasul,makam yang pertama sekali kami ziarahi adalah makam Sayyidah Fatimah anak Rasul, makam Sayyidina Abbas paman Rasul, Sayyina Hasan cucu rasul, Sayyidina Ali Zainal Abidin Bin Husein cicit Rasul, kemudian berziarah kemakam anak perempuan rasul, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Umu Kaltsum, kemudian makam para isteri Rasul : Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab, Saidah Hafshah, Sayyidah Ummu Kaltsum dan yang lainnya, kemudian ke Makam anak Rasul Ibrahim, kemudian kami menuju makam Imam Malik dan Imam Nafi`i, setelah membaca do`a kami pun menuju makam Syuhada` al-harra dan makam Sayyidina Utsman Bin Affan dan lainnya.

Adapun Syeikh-Syeikh yang kami telah jumpai di Madinah atau mendapatkan ijazahnya :

1 - Syeikh Sayyid Malik Bin Arabi As-Sanusi.
2 - Syeikh Sayyid Nafi`i Bin Arabi As-Sanusi.
3 - Ratu Libiya Syaikhah Fathimah As-Sanusi.
4 - Syeikh Abdul Manan al-Pakistani.
5 - Syeikh Muhammad Mathrahji.
6 - Syeikh Mahmud Afandi At-Turki al-Hanafi An Naqsyabandi
7 - Syeikh Muhammad Sa`ad Bin Muhammad Basyir Al-Haddad
8 - Syeikh Muhammad Hani Kahil Al-Himshi
9 - Syeikh Muhammad Humaidah Al-Madani.

Adapun Ulama yang kami jumpai Di Makkah dan mendapatkan ijazahnya adalah:

1 - Sayyid Abbas Bin Sayyid `Alawi al-Maliki
2 - Sayyid Ahmad Bin Sayyid Muhammad Bin `Alawi al-Maliki
3 - Sayyid Ayyub Bin Abkar al-Ahdal
4 - Syeikh Muhammad amin Bin Abdullah al-Harari al-Makki
5 - Syeikh Abdur Rahim jahuri al-Banjari
6 - Syeikh Abdul Hamid Sanuhah al-Lubnani al-Makki
7 - Syeikh Majd Makki al-Halabi
8 - Syeikh Saiful Rahman Al-Hanafi tenaga pengajar madrasah Ash-Shalatiyah
9 - Syeikh Majid Muhammad Salim Rahmatullah al-Hindi

Tidak ada komentar: