Minggu, 26 Juli 2009

Syeikh Muhammad Humaidah
Nama lengkap beliau adalah Syeikh Muhammad Bin Humaidah Bin Muhammad Bin Humaidah al-Madan i al-Maliki, lahir pada tahun 1347 Hijriyah, dibesarkan dipangkuan orang tua yang ta`at beribadah kepada Allah, beliau belajar agam dari para ulama-ulama yang berada di Madinah, diantaranya Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi yang banyak menuangkan perhatian kepada beliau, sebab beliau adalah anak tiri Syeikh Umar Hamdan Mahrisi.

Sehari-hari beliau banyak disibukkan dengan mengajak umat kepada kebaikan dan mengama
lkan sunnah Rasulullah, tidak heran jika beliau selalu memberi wasiat ketika diantara azan dan iqamat pada waktu shalat Maghrib dan Isya di masjid Nabawi, serta memberikan tasbih dan buku do`a-do`a kepada jema`ah yang hadir.

Beliau meriwayatkan hadits dari Muhaditsul Haramain Syeikh Umar Bin Hamdan al-Mahrisi at-Tunisi al-Maliki al-Madani dan Syeikh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa al-Fadani al-Indonesi al-Makki asy-Syafi`i.

Penulis mendapatkan ijazah dari beliau pada Bulan Rajab tahun 1428 Hijriah, beliau memberi ijazah khusus dan umum kepada penulis, serta memunawalahkan kitab Ittihaf al-Ikhwan Fi Tsabati Syeikh Umar Hamdan, hasil kumpulan dari muridnya Syeikh Muhammada Yasin al-Fadani didalam Masjid Nabawi, dan mendapat ijazah kembali pada bulan Rajab tahun 1430 Hijriah di daerah pintu Abu Bakar Masjid Nabawi.

Tidak ada komentar: