Sabtu, 11 Oktober 2008

Profesor Doktor Sa`ad Sa`ad JawisSyeikh Sa`ad Sa`ad Jawisy di lahirkan pada tahun 1360 H, beliau menghapal Al-Qur`an dari kecilnya, berhasil mendapat gelar doktor dari Kuliah Usuuddin Universitas Al-Azhar di Cairo sehingga beliau di angkat menjadi dosen pada bagian Hadits di kuliah Usuluddin Cairo, kenudian diangkat menjadi dosen besar di Universitas Ummul Qura` di makkah, dan mendapat kemuliaan untuk mengajar di Mesjidil Haram pada tahun 1399 H. di samping itu beliau juga aktif dalam mengembangkan gerakan pengajian para perempuan di Saudi Arabiah. kemudian beliau kembali ketanah air nya Mesir dan mengajar di Kuliah Usuluddin Cairo, ketika berada di Makkah beliau sempat berjumpa dan mengambil Ijazah dari Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani, di samping itu beliau juga mendapat Ijazah dari Syeikh Muhammad Zaki Ibrahim, Syeikh Musthafa At-Tazi, Syeikh Muhammad Hafiz At-Tijani, dan mengambil tarikat syadzuliah dari syeikh Khalil Khatib . pernah melawat Malaysia dan Singapura pada tahun 2006, diantara yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim, Syeikh Usamah Syaid Al Azhari,Syeikh Muhammad Husni Ginting, Syeikh Fuad Rembawi, Syeikh Syahul Hamid Al-Fulfulani, Syeikh Muhammad Salim Asyarqawy, Syeikh Mahmud Siraj Al Makki. Beliau seorang yang tawaduk dan berhati mulia.

Tidak ada komentar: