Sabtu, 11 Oktober 2008


Syeikh Mahmud Said Mamduh di lahirkan di hay kubri qubbah, Cairo pada tahun 1372 H.
Beliu merupakan musnid mesir dan Muhaddits terkenal pada abad ke 15, beliau telah mengkhatamkan kitab kutubussittah kepada Syeikh Muhammad Yasin Alfadani Al-Indonesi sewaktu beliau berada di Makkah, kemudian mengaji dengan para ulama Hijaz pada masa itu seperti Syeikh Zakaria Bila Al -Indonesi, Syeikh Ismail Zean Al Yamani, Syeikh Abdullah Sa`id Al Lah ji, dan telah mengkhatamkan kitab Mu`ato` Imam Malik kepada Syeikh Abdul Aziz bin Muhammad Shddiq Al Ghumari, pernah tinggal di Makkah selama lima tahun kemudian pindah ke Dubai di tugaskan menjadi anggota pengkajian ilmu di sana, pada tahun 2007 kembali ke kampung halaman nya Mesir Mahrusah.

Tidak ada komentar: