Sabtu, 11 Oktober 2008

Syeikh Muhammad Jamal Hasan Abu Hannud


al-Alim al-Allamah al-Munsyid Syeikh Muhammad Jamal Hasan Abu Hannud al-Palestini Al-Hasani As-Safi`i Al-Qadiri .

di lahirkan pada 24 April 1958. setelah menamatkan pelajarannya di ma`had Islam Al Azhariyah di Pelestin beliau melanjutkan pelajaran nya di Kuliah Darasat Islamiyah wa `Arabiyah di Yaman sehingga selesai meraih lisence dari Kuliah tersebut. Beliau mendapat Ijazah `Ammah dari Syeikh Muhammad Alawy Al-Maliki, Syeikh Muhammad Hasyim Al- Baghdadi, Dan Syeikh Muhammad Abdur Rahim Jad Badaruddin. beliau bekerja sebagai pemimpin radio islam di Palestina.

Beliau memiliki suara yang merdu dan suka memuji-muji Rasulullah s.a.w, sifat nya yang tawadhu` dan lemah lembut membuat banyak orang menyukainya, ilmu tasawuf mengalir dan berdarah daging di tubuhnya, banyak ulama-ulama Mesir memuji sifat dan pujian-pujian beliau kepada Rasulullah.

Beliau sering menghadiri pertemnuan-pertemuan besar dunia islam dan berziarah ke negeri Mesir, bahkan jika beliau singgak ke negeri Mesir beliau akan sempatkan diri untuk berziarah ke makam para ahli bait ulama-ulama besar di negeri itu.

Tidak ada komentar: