Sabtu, 11 Oktober 2008

Syeikh Ibrahim Bin Abdullah Al-Ahsa`i


al-Alim al-Allamah al-Faqih al-Musnid Syeikh  as-Sayyid Ibrahim bin Abdullah Ali Khalifah Al- Hasani Al-Idrisi S-Syafi`i Al-Ahsa`i

Kelahiran beliau :


Beliau dilahirkan di daerah Ahsa` Saudi Arabiyah  pada tahun 1375 H, dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh, orang tuanya keturunan Rasulullah s.a.w. yang sampai garis keturunannya kepa Sayyidina Hasan, telah menghapal Al-Qur`an dari kecilnya, belajar dengan para ulama di kampung halaman nya sehingga beliau menjadi ulama yang besar dan di segani , dan beliau sangat terkenal alim didalam ilmu fiqih syafi`i, berpuluh-puluh kitab syafi`iyyah telah beliau baca kepada ulama-ulama, kecerdasan dan kemauan tinggi beliau membawanya berjaya didalam menuntut ilmu.Guru-guru beliau  : 


Mendapat ijazah `ammah dari

1 - Muhaddis Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-fadani.
2 - Qadhi Syeikh Hasan Muhammad Masyath al-Makki al-Maliki.
3 - Muhaddis Syeikh Muhammad Zakaria Al Kandahlawi.
4 - Muhaddis Syeikh Abdullah bin Muhammad Shiddiq Al Gumari.
5 - Muhaddis Syeikh Abdul Aziz bin Muhammad Shiddiq al Gumari.
6 - Syeikh Zakaria bin Abdullah Bila, Syeikh Ismail Zein al-Yamani.
7 - Muhaddis Syeikh Abdul Fatah Abu Ghuddah al-Halabi al-Hanafi.
8 - Syeikh Abdul Fatah bin Husein Rawa a-Sumatri al-Makki.
9 - Syeikh Abdullah bin Sa`id al-Lahji al-Yamani.
10 -  Muhaddis Syeikh Muhammad Alawi al-Maliki.

Guru beliau lebih dari tujuh puluh orang, mereka berasal dari Makkah , Madinah, Mesir, Damascus, Lubnan, Maroco, Hindia dan Pakistan. beliau memiliki murid yang banyak tersebar di belahan dunia.

Murid-murid beliau :

Diantara murid-murid beliau adalah :

1 - Syeikh Khalid Abdul Karim Turkismani.
2 - Syeikh Mahmud Siraj al-Jawi.
3 - Syeikh Usamah Said al-Azhar.
4 - Syeikh Majid Hamid al-Iraqi.
5 - Syeikh Zakaria bin Ismail al-Makki.
6 - al-Faqir Muhammad Husni Ginting al-Langkati.


Tidak ada komentar: