Senin, 15 Juni 2009

Syeikh Muhammad Abdur Rahim Badaruddin


Nama lengkap beliau adalah al-Allamah ad-Da`iyah al-Faqih Syeikh as-Sayyid Muhammad Abdur Rahim Bin Jad Badaruddin al-Azhari asy-Syafi`i al-Mashri Asy Syadzuli.

Dilahirkan di talaa sebuah kampung dari propinsi Munufia Mesir, pada hari Jum`at 1 Sya`ban tahun 1450 hijriyah, beliau dibesarkan dipangkuan ibu bapaknya yang tercinta, dalam lingkuangan keluarga yang ta`at dan rajin beribadah, ayah beliau seorang ulama al-Azhar yang sangat dihormati di propinsi Munufia, kealiman ayahnya membuat orang-orang sangat percaya kepada keluarga tersebut, ayah beliau meriwayatkan hadits dari Syeikh as-Sayyid Muhammad Abdur Rahman an-Nusyabi ( yang di kuburkan di Sigar , Tonto ) , Syeikh Habibullah asy-Syinqithi, Syeikh Abdul Hamid Salamah, Syeikh Muhammad Dewidar at-talawi ( beliau meriwayatkan langsung kepada Syeikh Bajuri ).

Dari masa kecilnya Syeikh Muhammad Badaruddin telah menghapal al-Qur`an dan belajar di maktab pengajian al-Qur`an, kemudian meneruskan pelajarannya di universitas al-Azhar asy-Syarif didalam Fakultas Bahasa Arab, setelah menyelesaikan kuliahnya di fakultas Bahasa Arab beliau masuk kembali kuliah Usuluddin, karena kehebatan ilmunya dalam segala bidang membuat Syeikh Muhammad selalu diundang ke beberapa negara islam, kemudian beliau tinggal di Makkah al-Mukarramah dan mengajar disana, sampai akhirnya beliau mesti kembali lagi ketanah air tercinta Mesir negeri kinanah.

Beliau meriwayatkan Hadits dari ayahandanya Syeikh Jad Badaruddin, Syeikh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa al-Fadani, Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Salaamah al-Azaami, Syeikh Ismail Utsman Zain al-Yamani, Syeikh Abdul Qadir as-Saqaf, Syeikh Abdul Fatah Husein Rowah ( Rawa).

Penulis telah mendengarkan Hadits Musalsal Bi al-Awaliyah, Musalsal al-Mahabbah, Musalsal al-Musyabakah, al-Musalsal al-Mushafahah, Musalsal Dhiyafah Bi al-Aswadain, dan Penulis membaca awail Kutubu al-`Asyarah dan selainya, kemudian beliau mengijazahkan kepada saya seluruh riwayatnya pada tarikh 4 Jumadil Ula tahun 1428 Hijriyah.

1 komentar:

Abqori mengatakan...

Allahu Akbar.
Melatanya keberadaan para ulama di bumi Mesir ini. Hanyasanya kita saja yang perlu benar-benar mendampingi mereka.

Mengetahui bahawa beliau sanggup masuk kuliah Usuluddin selepas Kuliah Bahasa Arab buatkan saya dapat merasai kemahuan beliau untuk menuntut ilmu yang tidak pernah padam.

Semoga kita semua bersama dapat menjadi seperti mereka. Terima atas perkongsian, ya Syeikh Husni.

Ini ada blog yang mengumpulkan tentang ulama nusantara. Klik di sini. Ia adalah kumpulan tulisan Ustaz Wan Soghir. Semoga bermanfaat.

Wa nafa3anaa bi3uluumihim fii daaraini, Amiin!