Senin, 08 Juni 2009

Syeikh Jamal Faruq


Syeikh Jamal al-Faruq

Nama lengkap beliau adalah al-Allaamah al-Muqqri` al-Musnid Syeikh Jamal Bin Faruq Bin Jibril ad-Daqaq al-Hasani al-Azhari al-Mesri.

Beliau dilahirkan di Thahthah sebuah kampung dibagian selatan Mesir pada hari Jum`at 1 Dzul Hijjah tahun 1379 Hijriyah bertepatan tanggal 27 Mei tahun 1960 Masehi.

Beliau meriwayatkan hadits dari Syeikh Ahmad Umar Asy-Syaathiri, Syeikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim Asy-Syadzuli, Syeikh Abdullah Bin Abdul Qadir at-Talidi al-Maghribi, Syeikh Abdullah Bin Ahmad Bin Muhsin an-Nakhibi, Syeikh Sayyid Ibrahim Bin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Ibrahim Bin Abdullah Ali Khalifah al-Ahsa`i, Syeikh Muhammad Bin Ibrahim al-Kattani, Syeikh Muhammad `Awaamah al-Halabi al-Madani.

Penulis telah mendengarkan Hadits Musalsal Awaliyah haqiqiyah, dan membaca kepadanya Awa-il Kutub as-Sittah, kemudian beliau memberikan ijazah kepada penulis pada tarikh 7 Rajab tahun 1427 Hijriyah di Mesjid al-Azhar Syarif, beliau banyak menghabiskan waktu di Mesjid al-Azhar asy-Syarif.

Tidak ada komentar: