Minggu, 18 April 2010

Syeikh Abu Hajjaj al-Aqsuri

Al-Faqir didepan makam Imam Abu Hajjaj al-Aqsuri


Pada pagi hari sebelum shalat subuh tanggal 3 April 2010 masehi kami menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Syeikh Abu Hajjaj al-Aqsuri, ziarah ini setelah kami keluar dari Sahah Ridhuwaniyyah, makam Syeikh Abu Hajjaj berada di tengah-tengah Ma`bad Fir`aun ( tempat peribadahan zaman Fir`aun ) dibahagian atas dari tiang-tiang ma`bad, sungguh menakjubkan, ini membuktikan betapa besarnya kedudukan beliau, kuburan beliau berada didalam Masjid yang megah.

Biografi Syeikh Abu Hajjaj

Beliau adalah `Arif billah Zahid Syeikh Yusuf bin Abdurrahim bin al-Ghaziyyi al-Qursyi keturunan dari Saidina Husein ra , lebih terkenal dengan Abu Hajjaj al-Uqsuri , seorang ulama yang zuhud, alim, memiliki karamat yang banyak dan masyhur, beribadah banyak, berzikir tidak henti-henti, ahli kasyaf yang handal, jiwa yang terang dan bercahaya, pemimpin para wali dan sufi, memiliki keberkatan yang besar dan luas , dekat dengan Allah dan menjadi hambanya, memiliki kedudukan yang tinggi, mengalahi seluruh teman dan orang-orang yang ada pada masanya didalam kelebihan dan keaguangan.

Kelahiran Syeikh Abu Hajjaj

Beliau dilahirkan pada tahun 550 hijriyah di kota Baghdad didalam lingkungan keluarga yang senang dan ta`at beribadah, karena ayah beliau berkerja dibawah pemerintah kerajaan pada masa itu, ayah beliau meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga beliau terpaksa untuk belajar menjalin benang untuk memenuhi keperluannya.

Hijrah ke Mesir

Belum sampai umur Syeikh Abu Hajjaj empat puluh tahun beliaupun pindah ke Mesir beserta empat anaknya dan keluarganya, mereka dibawa Syeikh terlebih dahulu ke Makkah, diMakkah meninggal salah seorang anak beliau kemudian dikuburkan di Ma`la Makkah, setahun lebih beliau di Makkah selanjutnya beliau meneruskan perjalanannya ke negeri Kinanah Mesir.

Di Mesir beliau ditugaskan menjadi pegawai Dewan di pemerintan, kemudian tidak berapa lama beliau meninggalkan pekerjaannya dan mengambil tarikat dari Syeikh Abdurrazaq seorang murid dari Abu Madyan yang sangat terkenal kewaliannya, dari sinilah bermula beliau menikmati keindahan berzikir kepada Allah, kemudian beliau memasuki masa khalwat yang panjang sehingga Allah memberikan cahaya pada dirinya, keluarlah butiran-butiran hikmah dari dirinya, yang pada akhirnya beliau dapat memberi manfa`at kepada umat islam.

Usaha Dakwah ke jalan Allah

Setelah beliau keluar dari khalwat maka beliau berdakwah mengajak umat ke jalan Allah swt, menyeru umat agar tobat dan menyadari kesalahan mereka, seruan tersebut diterima oleh orang yang banyak sehingga banyak dikalangan awam yang bertobat kepada Allah, murid beliau menjadi banyak, kesemua mereka menjadi pendakwah ke jalan Allah seperti Syeikh Syeikh Ali al-Adfuwi, Syeikh Ali bin Badran, Syeikh Syamas bin as-Safathi, Syeikh Ibrahim al-Fawi, Syeikh Burhan al-Kabir dan yang lain-lainnya .

Karomah Syaikh Abu Hajjaj

diantara karomah beliau adalah :

1 - Berkata Syeikh Abu Zakaria bin Qadhi Ismail al-Yamani, Syeikh Abu Zakaria Seorang yang tsiqah ( terpercaya ) : Suatu waktu aku berziarah ke rumah syeikh Abu Hajjaj , aku melihat beliau bercakap sendirian, tidak ada seorangpun berada bersamanya, kemudian aku bertanya padanya, kemudian beliau menjawab : " Sesungguhnya seorang jin yang mukmin bersama saya tadinya " .

2 - Do`a beliau makbul disisi Allah.

3 - Diceritakan oleh Imam al-Munawi : Seorang pangeran sangat mengingkari perbuatan Syeikh Abu Hajjaj sehingga membencinya dan memusuhinya, kemudian syeikh berkata kepada pangeran, : Kamu membenci dan mengingkari saya padahal kamu hanya seorang penari ". tidak berapa lama pangeran tersebut diturunkan dari tahtanya dan menjadi seorang penari sampai matinya ".

Wafatnya Syeikh

Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan dan rintangan , beliau jalani dengan kesabaran dan keta`atan kepada Allah, perjalanan hidup beliau yang penuh dengan dakwah ke jalan Allah, menyeru kebaikan dan keta`atan kepada Allah, akhirnya beliau menutup mata pada bulan rajab tahun 642 sebagaimana yang di sebutkan didalam kitab at-Tholi` Sa`iid, sementara Syeikh al-Munawi menyebutkan bahwa wafatnya syeikh Abu Hajjaj pada tahun 643 hijriyah.

Rujukkan :

1 - Husnul Muhadharah fi Tarikhi Mesir wal Qahirah : 1 / 400 , karang Imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, terbitan Maktabah al-`Ashriyah Lubnan cetakkan pertama 2004 M - 1425 H.

2 - Jami` Karamati Awliya` : 2 / 531 , karya Syeikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, terbitan Dar Makrifah Lubnan 2003 M - 1424 H.

3 - at-Tholi` as-Sa`iid al-Jamie` Asma` Nujaba` as-Sho`id, halaman : 722 , karya : Syeikh Abu Fadhl Ja`far bin Tsa`lab al-Adfuwi, terbitan : al-Hai`ah Masriyah `Ammah lil Kitab cetakan kedua 2000 M.

4 - Nailul Khairat Malmusah Bi Ziyarati ahli Bait wa Shalihin bi Masir Mahrusah, halaman : 268, karya : Syeikh Sa`id Abu As`ad.

Tidak ada komentar: