Sabtu, 17 April 2010

Syeikh islam Abdul Halim Mahmud

Syeikh Abdul Halim Mahmud


Memperingati hari lahirnya Syeikh Abdul Halim Mahmud

Tanggal 1 jumadil awal adalah hari lahirnya Syeikh Islam Abdul Halim Mahmud, beliau dilahirkan di kampung Salam sebuah kampung kecil bahagian dari markaz Belibis propinsi Syarqiyah tidak jauh dari ibu kotanya Zaqaziq pada tarikh 1 jumadil Awal 1328 hijriyah bersamaan dengan 12 Mei 1910 Masehi.

Beliau dibesarkan di kalangan keluarga yang ta`at dan soleh, ayah beliau pernah menduduki bangku pelajaran al-Azhar tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya.

Keinginan ayahnya yang kuat agar Syeikh Abdul Halim belajar di bangku al-Azhar membuat beliau memasukkan anaknya ke sekolah al-Azhar, tidak luput dari semangat dan kemauan yang kuat juga dari Syeikh Abdul Halim, beliau belajar dengan tekun dan giat sehingga hafal al-Qur`an al-Karim dan mengakhiri pengajiannya di Jami` al-Azhar Cairo.

Ketidak puasan beliau dalam menuntut ilmu membuat beliau berusaha menambah dan mencari pengajian yang lainnya, beliau melanjutkan pelajarannya ke Universitas Carbon Prancis Sehingga beliau mendapat gelar doktor dengan tesis al-Haris al-Muhasabi pada tahun 1359 hijriyah bersamaan pada tahun 1940 masehi.

Setelah kembali ke tanah airnya, beliau diangkat menjadi dosen ( pensyarah ) ilmu Jiwa di Kuliah Bahasa Arab, pada tahun 1384 hijriyah bersamaan tahun 1964 beliau diangkat menjadi Dekan Kuliah , kemudian beliau diangkat menjadi anggota Majma` bu`uts islami dan seterusnya menjadi Seketaris jendaral Majma` Bu`uts islami, kemudian pada tahun 1390 hijriyah beliau diangkat menjadi wakil Rektor al-Azhar as-syarif, kemudian beliau diangakat menjadi Menteri Wakaf dan al-Azhar.

Diangkat menjadi Syeikhul Azhar

Pada tahun 1381 hijriyah bersamaan dengan 1961 masehi beliau dilantik menjadi Syeikhul azhar, pada masa itu Syeikul azhar tidak memiliki kedudukan dan kekuasaaan, karena kekuasaannya telah diambil oleh pemerintah dan diserahkan kepada kementerian Awkaf dan al-Azhar, pada masa itu kedudukan Syeikul azhar tidak memiliki kelebihan dan kebesaran, ketika itu pulalah Syeikh Abdul Halim Mahmud diangkat menjadi Syeikul Azhar, sangat menyedihkan bagi al-Azhar setelah runtuhnya kerajaan dan berubah menjadi Republik, setelah Syeikh Abdul halim diangkat menjadi Syeikhul Azhar beliau mengancam Presiden dengan meletakkan jawatannya jika al-Azhar dan Syaikh al-Azhar tidak diberi kedudukan dan kebesaran seperti semula, membuat Presiden Anwar Sadat berpikir seribu kali, sehingga pada akhirnya Presiden menyetujui permintaan Syeikh Abdul Halim Mahmud, kedudukan Syeikhul Azhar pun menjadi seperti dahulu, berwibawa, dapat mengerjakan segala urusan dengan sendirinya, memiliki hak untuk mengatur al-Azhar dan umat islam , sehingga Syeikhul Azhar berkedudukkan seperti menteri bahkan Perdana Menteri.

Setelah Syeikhul Azhar mendapatkan kembali kekuasaan dalam mengatur al-Azhar maka beliau mencoba untuk memajukan al-Azhar as-Syarif dengan cara memperbanyak sekolah-sekolah di profinsi, ternyata seruannya untuk berinfaq, sedekah dan berwakaf demi membangun sekolah al-Azhar tidak dianggap angin yang berlalu bahkan banyak masyarakat yang ikut membantu beliau untuk mendirikan sekolah al-Azhar as-Syarif , sehingga gerakkan ini tidak pernah ada dari dahulu sampai masa jabatan Sayyid Tantowi kecuali hanya pada masa Syeikh Abdul Halim Mahmud.

Beliau bukan hanya Syeikh untuk al-zahar bahkan juga Syeikh untuk umat islam sehinga beliau di gelar dengan Syeikhul Islam, perhatiannya terhadap nasib umat islam baik di negeri Mesir maupun diluarnya membuat beliau menjadi pujian umat islam, beliau pernah mengikuti perang menyerang Israel terkutuk, perhatian dan usaha beliau dalam meyelesaikan permasalahan antara Maroco dan Algaria, antara umat di Lubnan dan yang lainnya.

Syeikh Abdul Halim dan Tasawuf

Syeikh Abdul Halim Mahmud bukan saja seorang yang ahli dalam keilmuan zohir bahkan juga beliau hebat dalam ilmu batin, beliau memiliki perhatian yang sangat besar sekali dalam mempelajari ilmu Tasawuf, bukan hanya sekedar mempelajarinya bahkan menekuni dan mengamalnya, sebab itulah beliau telah mencari tarekat mana yang paling sesuai untuk beliau amalkan, diantara banyak Syeikh yang ingin beliau ambil `Ahad Tarikat adalah Syeikh Muhamamad Abdul Wahab al-Husofy, tetapi niat beliau tidak kesampaian, Syeikh Abdul Wahab al-Husofy lebih dahulu meninggal dunia sebelum beliau sempat mengambil Tarikat darinya, hal ini membuat beliau membuat pilihan yang lain dengan mengambil tarikat dari seorang murid Syeikh Muhammad Abdul Wahab al-Husofy yang bernama Syeikh Abdul Fatah Qadhi dari Sabalanjah.

Wafat Syeikh

Setelah menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, demi untuk kebaikan umat dan mengajak umat ke jalan yang lurus, sehingga akhirnya beliau menutup mata pada tarikh 15 dzul qa`idah 1397 hijriah bersamaan dengan 17 oktober 1978 masehi dan di kuburkan di kampung halamannya Salam markaz Belibis Syarqiyah.

Tidak ada komentar: