Sabtu, 10 April 2010

Ziarah ke makam Syeikh Abu Hasan as-Syadzuli


Perjalanan begitu melelahkan , tapi akhirnya kami pun sampai di Makam Abu Hasan Syadzuli pada pukul 02.00 pagi, setelah kami tidur sebentar, pada pagi harinya ketika matahari beranjak dari tidur, menaik ke atas memancarkan cahayanya, kamipun mulai melaksanakan ritual ziarah ke makam Syeikh Abu Hasan Syadzuli, di makam ini kami membaca amalam Safinatun Naja yang buat oleh Syeikh Ahmad Zarruq, Safinatun Naja merupakan ma`tsurat yang terdiri dari amalan al-Qur`an dan hadits yang datang dari Rasulullah saw, kemudian kami membaca hizib bahar, hizib kanaf, Shalawat Masyisyiyah, salawat al-Fasiyah, dan zikir tarikat al-Husofiyah as-Syadzuliyyah.Berfoto didepan makam Syeikh Abu Hasan Syadzuli 1/4/2010

kemudian saya menceritakan kepada sebahagian yang hadir tentang kehidupan Imam Abu Hasan as-Syadzuli yang kami ziarahi.
Biografi Syeikh Hasan Syadzuli.
Nama lengkap beliau adalah Imam Ali as-Syadzuli bin Abdullah bin Abdul Jabbar, bin Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Qushaim bin Yausuf bin Yuaya` bin bin Warid bin Bathal, bin `Ali, bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris, bin Abdullah bin al-Hasan al-Mutsana bin Hasan bin `Ali bin Abi Thalib dan anak Fatimah binti Rasulullah saw.

Beliau di lahirkan pada tahun 591 hijriyah, di negeri Ghamarah bahagian dari negeri Maroko, beliau belajar agama dikampung halamannya. kemudian berhijrah ke Syadzalah satu tempat yang berada di Tunis, di Syadzulah beliau bertemu dengan Syeikh Abdussalam Ibnu Masyisy dan mengambil tarikat dari beliau, sebenarnya Syeikh Ibnu Masyisy tidak pernah bertemu dengan orang lain setelah beliau berkhalwat menaiki gunung , tetapi ketika itu ada seorang yang mengaku menjadi nabi yang mampu mengalahkan seluruh ulama, sebab itulah Syeikh Ibnu Masyisy mendapatkan ilham untuk turun dari gunung dan membunuh orang yang mengaku nabi tersebut, dari sinilah Imam Abu Hasan Syadzuli mengenali Syeikh Ibnu Masyisy, kemudian beliau mengikutinya mendaki gunung dan mengambil bai`ah dari imam Ibnu Masyisy, Imam Ibnu Masyisy menyuruh Imam Abu Hasan untuk berangkan ke negeri tunis agar menyempurnakan latihan batinnya, kemudian beliau berangkat ke Tunis dan menetap di tunis beberapa lama, seterusnya meneruskan perjalanan ke Jabak Zaghwan beribadah menyembah Allah.

Setelah mendapatkan Futuhat dari Allah swt beliau selanjutnya turun dari gunung untuk menyeru manusia ke jalan Allah swt, banyak sekali yang mengambil bai`ah dari beliau, nama beliau menjadi terkenal sehingga Sultan Tunis ingin mencelakakan Syeikh tetapi Allah menjaga Syeikh dari kejahatan orang yang zolim.

Pada tahun 642 Syeikh Abu Hasan berangkat melaksanakan haji melalui jalan Mesir, kemudian setelah selesai menunaikan ibadah haji beliau kembali ke Tunis, ketika inilah beliau bertemu dengan Sidi Abul Abbas ak-Mursi yang tidak dapat melaksankan haji pada tahun ini disebabkan tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi sehingga merenggut jiwa ayah dan ibunya, Ima Abu Hasan berkata : " kami lembali ke Tunis disebabkan pemuda ini " maka sidi Abbas Pun mengambil Bai`ah dari Syeikh Abu Hasan Syadzuli.

Dakwah Syeikh Abu Hasan Syadzuli

Kemudian Syeikh Abu Hasan Syadzuli berpindah ke Mesir atas perintah Rasulullah saw, Rasul berkata : ' Pergilah kamu ke Mesir karena tempatmu disana, kamu akan mewarisi kedudukan Qutubiyah terhadap murid-muridmu, dan kamu akan mendidik empat puluh orang murid yang berkedudkan as-Shiddiq. Berangkatlah beliau beserta dengan para pengikutnya menuju Mesir, pada permulaan masa beliau mendapat tekanan dari pemerintahan Mesir disebabkan adanya surat dari pemerintahan Tunis, tetapi Allah swt menolong dan mengangkat kedudukan Syeikh sehingga nyatalah ketidak bersalahan beliau.

Di Mesir beliau berdiam di Kum Dakah Iskandariyah, mulailah beliau menyampaikan dakwahnya di masjid al-`Atharin ISkandariyah, di Madrasah al-Kamiliyah di Kairo, di Damanhur, dikota Qush dam lain-lainnya, sehingga hadir didalam pengajian beliau Syeikh Sulthon ulama Izzuddin Ibnu Salam, Syeikh Ibnu Hajib, al-Hafiz Ibnu Daqiq al-Aidi, Syeikh Qurra` Iskandariyah Makinuddin Asmar, al-hafiz Ibnu Mundziri.

Jihad Syeikh Abu Hasan Syadzuli

Imam Abu Hasan Syadzuli, sebagai Imam Sufi yang teragung, dan telah menggambungkan ilmu hakikat dan syari`at, Qutub pada zamannya, mengikuti peperangan yang terjadi di Kota Mansurah ( Mesir ) pada tahun 642 hijriyah, walaupun umur beliau telah melewati enam puluh tahun, mata beliau telah buta tetapi tidak mematikan semangatnya untuk menyertai jihad fisabilillah, siang malam beliau berdo`a agar Allah memberikan kemenangan dalam peperangan melawan pasukan Salib yang datang melalui kota Dimyath, akhirnya pada suatu malam beliau mendapat kabar gembira dari Rasulullah saw dalam mimpinya tentang kemenangan umat islam, Sulthan ulama izzuddin Abdussalam meminta pasukan islam mendengarkan kabar gembira dari Syeikh Abu Hasan Syadzuli sehingga kabar gembira tersebut menjadi kenyataan yang indah, pasukan salib dapat dikalahkan bahkan Raja Lois IX ditawan oleh umat islam dan diletakkan dirumah Ibnu Luqman dikota Mansurah ini terjadi pada tahun 648, tempat ini masih ada sampai sekarang.

Beliau meninggal dunia pada tahun 656 hijriyah ketika bertujuan untuk melaksanakan haji melalui jalan Qush dan di kuburkan di gurun `Aidzab Humaisara`.


Rujukkan :

1 - al-Mafakhirus Syadzuliyah : 13 ,Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

2 - Thobaqat Syadzuliyah al-Kubra : 20, Maktabah Taufiqiyah

3 - A`lam Syadzuliyyah : 2 , toriqah Syadzuliyah al-Fasiyyah
Tidak ada komentar: