Selasa, 30 November 2010

Kenapa kita belajar sifat dua puluh? Bahagian I

Ada sebahagian orang yang menentang pengajian sifat 20 yang berpuluh tahun bahkan beratus tahun di pelajari oleh umat islam, mereka menentang pengajian tersebut dengan berbagai alasan yang sangat lemah sekali, karena mereka mengikuti hawa nafsu, dan bertaklid buta dengan syeikh-syeikh mereka yang sesat untuk menutupi Aqidah Musyabbihah.

Senin, 22 November 2010

Adab menuntut ilmu hadis


Pada saat ini penuntut ilmu hadis semangkin banyak dan bertambah, di setiap negara kita melihat banyak Universitas yang membuka khusus jurusan hadis sehingga setiap tahunnya dapat mengeluarkan puluhan bahkan ratusan sarjana hadis, tetapi yang jadi permasalahan adalah, kenapa begitu banyak sarjana keluaran hadis tidak mencapai derajat " Muhaddis " dan "al-Hafizh" tetapi cendrung selalu menjadi pengikut utama dan setia Syeikh Nasiruddin Albani dalam segala sohehnya dan do`ifnya, padahal beliau sendiri belum mencecah tahap al-Hafizh, sebesar mana kefantikkan muridnya kepada Albani tetapi mereka tidak ada yang mampu mengatakan bahwa Albani itu seorang al-Hafizh.


Sabtu, 20 November 2010

Ibnu Hajar al-Haitami

 Perkuburan Ma`la Makkah MukarromahNAMA DAN KETURUNAN BELIAU

Beliau adalah Syeikh al-Allamah al-FAqih al-Imam Ahmad binMuhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa`di al-Makki al-Ansori as-Syafi`i.

Di gelar Ibnu Hajar karena kakek beliau selalu diam tidak berbicara laksanakan batu.
as-Salmunti adalah nisbah kepada negeri Haram di bahagian propinsi Syarqiyah Mesir, sebab keluarga beliau dahulu pernah tinggal di sana, kemudian pindah ke Mahalla Abi Haitam.
al-Haitami nisbah kepada Mahalla Abi al-Haitam sebuah desa di bahagian propinsi Gharbiyah Mesir.
al-Azhari : nisbah kepada al-Azhar as-Syarif, sebab beliau pernah belajar di al-Azhar as-Syarif.


Kamis, 18 November 2010

Fatwa Syeikh Muhammad Gharib Abu Qa`ud

al-Hamdulillah masa-masa saya sakit sampai sekarang ini telah di ringankan oleh teman-teman yang hadir menjenguk saya, baik pelajar al-Azhar Zaqaziq, pelajar kedoktoran Zaqaziq, pelajar dari Tonto, Mansurah, pelajar dari Shubro dan pelajar dari negeri Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, tak ketinggalan teman-teman warga Mesir yang juga menjenguk kerumah, diantara teman-teman Mesir yang menjenguk adalah Syeikh Ibrahim berasal dari Bahnabai kampung kelahiran Syeikh Athiyah Saqar ( seorang ulama ternama di Mesir ), Syeikh Ibrahim ini seorang Imam dan khatib dari kementerian wakaf Mesir untuk daerah Bahnabai, beliau merupakan orang yang dekat sekali dengan Syeikh Athiyah Saqor dan belajar banyak darinya.


Kamis, 11 November 2010

Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi Muhaddis Nusantara yang terkenal di negeri arab


Nama lengkap dan kelahiran beliau

Beliau adalah al-Alim al-Fadhil al-Muqri` al-Faqih al-Muhaddis Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Mannan at-Tarmasi al-Makki asy-Syafi`i.

Tarmas adalah sebuah desa yang berhampiran dengan kota Solo propinsi jawa tengah dari wilayah Indonesia.

Beliau dilahirkan di desa " Tarmas " pada 12 jumadil Ula tahun 1285 hijriyah, sementara ayah beliau ketika itu berada di Makkah, sehingga di besarkan dan diasuh oleh ibu dan pamannya di Tarmas.

Selasa, 09 November 2010

Tahniah kepada PMRM yang berhasil menyelenggarakan qira`ah Sohih Bukhari


Pada abad ini program pembacaan kitab-kitab hadis sangat sedikit sekali, arah usaha untuk mengembangkan peningakatan dalam pemahaman hadis dan ilmunya sangat berkurang, sebab itulah tidak mengherankan sedikitnya ulama-ulama yang bergelar " al-Muhaddis " muncul di permukaan bumi ini, pada zaman dahulu jika seorang pelajar memasuki sebuah kota maka dia akan berjumpa dengan puluhan bahkan ratusan " al-Hafizh " bukan al-Muhaddis, tetapi sekarang mencari puluhan yang bergelar " Musnid " pun agak kesulitan, di Mesir sendiri yang bergelar al-Musnid boleh di kera dengan jari tangan, di Syam dan Hijaz masih terdapat Musnid tetapi sulit untuk mencari " al-Muhaddis" apalagi " al-Hafizh " padahal di sana banyak terdapat majlis-majlis pembacaan Kutubus Sittah.

Jumat, 05 November 2010

Cobaan yang menimpa


Rabu 20-10-1010 Pengajian Rabuan dilaksanakan, terdiri dari kitab Bidayah Wal Hidayah buah karya Imam Ghazali, Aqidah Tohawiyah buah karya Imam al-Hafiz Tohawi, dan Nuzhatun Nazhor Syarah Nukhbatu al-Fikr karangan Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, pengajian ini pada awalnya berjalan dengan lancar dari mulai selesai shalat zohor sampai maghrib, tetapi setelah maghrib perasaan saya berubah, angin yang saya rasa ketika pagi harinya mulai menyerang lagi menusuk dan menikam belakang, tetapi saya berharap sakit itu akan hilang setelah saya lanjutkan pengajian.