Senin, 19 Desember 2011

Ziarah ke Pondok Syeikh Soleh Sik Kedah

Tanggal 15 Desember 2011 kami beranjak menuju Sik di negeri kedah, hari itu cuaca sangat bersahabat, setelah Kuala Lumpur selalu di siram hujan yang deras, perjalanan ini bersama al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Zol ( dosen UIA ), al-Fadhil ustaz Abdullah bin Tohir al-Qadahi dan ustaz Hafiz Perak,  di tengah perjalanan menuju Sik Kedah kami menyempatkan diri untuk membaca kitab Umdatul Ahkam karya al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi secara riwayat, alhamdulillah saya berhasil mengkhatam kitab tersebut di dalam kereta.

Sabtu, 10 September 2011


Urgensi  Talaqqi di dalam ke ilmuan islam


Talaqqi  berasal dari unsur kata “ Laqa”  kemudian di rubah kepada timbangan Talaqqa yang bermakna : Menjumpai atau menemukan.
Seperti firman Allah :

#¤)n=tGsù ãPyŠ#uä `ÏB ¾ÏmÎn/§ ;M»yJÎ=x. z>$tGsù Ïmøn=tã 4 ¼çm¯RÎ) uqèd Ü>#§q­G9$# ãLìÏm§9$# ÇÌÐÈ
37.  Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sementara menurut istilah ialah Seorang pelajar mengahadiri majlis pengajian seorang guru, mendengarkan atau membaca sebuah kitab kepadanya.

Tradisi tallaqi sebenarnya tidak asing lagi bagi para pelajar, terlebih-lebih di dunia pondok pesantren tradisional, tetapi hampir memudar di kalangan mahasiswa-mahasiwa yang menggunakan sistem modren.

Kamis, 01 September 2011

Majlis pembacaa Musalsal Aidil Fitri

Pada 1 Syawal 1432 H bertepatan tanggal 30 Agustus 2011 M telah diadakan pembacaan Musalsal Aidil Al-Fitri di Dewan Seri Melaka di Hayy Sabie` Cairo, program ini setiap tahunnya telah penulis laksanakan, tetapi pada kali ini ada yang lebih unik yaitu acara ini di hadiri oleh al-Muhaddis Kabir al-Musnid Syahir Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri dan al-Musnid Syeikh Asyrof bin Ismail al-Tijani al-Qahiri atas jemputan penulis, betapa senangnya penulis atas kehadiran guru-guru tercinta didalam majlis ini.

Kamis, 25 Agustus 2011

Pengkhataman Muwatto` Imam Malik r.a

Setelah beberapa hari mengadakan majlis pembacaan Muwatto`, alhamdulillah pada tanggal 24 Ramadhan 1432 H, bersamaan dengan 24 agustus 2011 M majlis pembacaan pun di khatamkan di rumah pelajar Melaka di kairo, hadir pada acara penutupan majlis Muwatto` atas undangan al-Faqir Muhammad Husni Ginting al-Langkati, al-Alim al-Allamah al-Muhaddis al-Musnid Syeikh Doktor Usamah Said Mahmud al-Azhari, al-Muqri` al-Musnid Syeikh Doktor Jamal Faruq ad-Doqaq  al-Hasani, al-Musnid Syeikh Doktor Asyrof Ismail at-Tijani, al-Musnid Syeikh Isham Anas al-Ziftawi, dan pelajar yang hadir pada acara ini kurang lebih dari dua ratus orang baik dari Malaysia maupun Indonesia.

Minggu, 19 Juni 2011

Musnid Dunia dan kriterianya

Didalam kitab " Asanidul Masriyyin" hasil karya Syeikhuna Muhaddis Usamah Said Mahmud al-Azhari ada menceritakkan tentang " Musnid dunia " dan bagaimana kita dapat mengetahui seseorang itu Musnid dunia, dengan secara jelas sekali Syeikh memaparkan beberapa syarat agar seseorang dapat di gelar Musnid dunia, sebab gelaran ini merupakan gelaran besar yang semestinya di tempatkan pada tempatnya.

Di sini Maulana Syeikh Usamah menyebutkan bahwa gelaran Musnid dunia merupakan gelaran yang sangat agung sekali, ulama hanya menyebutnya kepada pembesar-pembesar ulama saja dalam bidang ilmu sanad, yang memiliki keluasan didalam riwayat, memiliki syekh-syekh yang banyak, dan memiliki umur yang panjang sehingga dapat menyampaikan sanad para cucu kepada nenek moyangnya, dan orang tersebut terkenal dengan demikian sehingga banyak dari kalangan ulama yang mendatanginya, menulis hadisnya dan meminta ijazah darinya.

Jumat, 17 Juni 2011

al-Hafiz Abdullah bin Salim al-Basri

al-Imam al-Hafiz Imam ahli hadis Musnid negeri Hijaz dan Muhaddisnya al-Hafiz Syeikh Jamaluddin Abu Salim Abdullah bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Isa al-Basri al-Makki.

Tempat dan tarikh kelahiran

Beliau di lahirkan di kota suci Makkah pada tahun 1049 hijriyah, sementara didalam tarikh al-Hamawi pada tahun 1048, sedangkan al-Muhaddis Muhammad abdul Hayy al-Kattani menukilkan pada tahun 1050 hijriyyah, atau1049 hijriyah atau 1048 hijriyah.

Minggu, 12 Juni 2011

Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani

Pada tahun 1425 Hijrah ketika saya pergi haji kali yang ketiga selalu mendengar Nama Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani, sebahagian para ulama menyuruh saya agar pergi berjumpa Syeikh Baweyani untuk mencari berkat dan membaca sedikit dari al-Qur`an al-Karim sebab Syekh merupakan seorang yang ahli di dalam qira`at juga, di samping beliau juga memiliki sanad yang sangat tinggi sekali, meskipun SYeikh termasuk orang yang sangat sulit sekali memberi ijazah kepada orang lain, sampai-sampai Sayyid Muhammad Alawy al-Maliki berulang kali meminta agar Syeikh al-Baweyani memberikan ijazah ammah kepadanya tetapi selalu di tolak oleh Syeikh al-Baweyani, bukan karena tidak sampai kepada tahapnya tetapi karena ketawadhukkan Syeikh al-Baweyani. Tetapi karena saya tidak mengetahui kedudukan rumahnya sehingga saya tidak dapat bertemu bertabarukkan dengan beliau.

Rabu, 18 Mei 2011

Musnid Dunia Ibnu Hajjar Ibnu Syihnah

Didalam pengajian Maulana Syeikh Usamah Said Mahmud al-Azhari beliau menceritakan tentang Musnid dunia Ibnu Hajjar yang terkenal di akhir-akhir umurnya, para muhaddis dan al-Hafizh berbondong-bondong mendatanginya untuk membaca sohih Bukhari dan hadis.

Di dalam suatu masa para ahli hadis melihat nama beliau di dalam Juz Ali ibni Allati, dan didalam daftar nama-nama pendengar sohih Bukhari kepada Syeikh Ibnu Zubaidi, sudah menjadi suatu tradisi jika ada pembacaan kitab-kitab sunnah sang guru akan mencatat seluruh nama pelajar yang hadir didalam majlis itu, hal ini sangat berkurang sekali di sebabkan banyaknya sekarang pelajar agama hanya memadai bacaan terhadap seorang guru yang tidak bersanad, atau memadai dengan memperbanyak membaca dengan sendiri, bahkan sebahagiannya ada yang memadai dengan membaca artikel yang tertulis di internet, sistem pengajian dahulu tidak lagi menjadi daya tarik seseorang pelajar agama, bahkan mereka menganggap sistem tersebut merupakan suatu tradisi yang kolot dan terbelakang.

Sabtu, 07 Mei 2011

Wafatnya Syeikh Ibrahim bin Ahmad Hasyim

al-Faqir Muhammad Husni Ginting bersama Syeikh Ibrahim bin Ahmad Abu Hasyim


Syeikh Mahmud Said Mamduh beserta anak Syeikh Ibrahim dan al-Faqir beriarah kemakam Syeikh Ibrahim

Sahah Hasyimiyyah Bani Amir Zaqaziq dalam keadaan duka pada minggu ini, sebab wafatnya Syeikh Ibrahim bin Ahmad Abu Hasyim pada hari Selasa tanggal 30 Jumadal Ula 1432 hijriyyah bertepatan dengan 3 Mei 2011 Masehi.

Beliau merupakan ulama sufi yang ikhlas dan baik, ayah beliau adalah seorang ulama besar di propinsi Syarqiyyah, sementara abang beliau Syeikh Mahmud seorang ulama ternama di Mesir, memiliki banyak murid diantaranya Doktor Ahmad Umar Hasyim, sedangkan keponakkannya ( anak saudara ) Doktor Muhammad Mahmud Abu Hasyim merupakan Dekan kuliyah Usuluddin Azhar Zaqaziq.

Selasa, 03 Mei 2011

Wafatnya Usamah Bin Laden

Hari ini hari kegembiraan bagi orang-orang Amerika dan Erofah karena berhasil membunuh Usamah Bin Laden yang selama ini terus di cari dan di kejar oleh pasukkan khusus Amerika, keberhasilan mereka pula di ikuti dengan rasa ketakutan atas ancaman serangan balas dendam dari anggota al-Qaidah yang berada di seluruh dunia, bukan saja tidak memungkinkan bahwa mereka akan mengusik keamanan dan kepentingan Amerika di merata dunia.

Di sebalik itu sebahagian umat islam merasa simpati dengan wafatnya Usamah Bin Laden dan bahkan ada sebahagianya pula yang mengakui  bahwa Usamah Bin Laden merupakan Syahid yang mati di medan perang, terlepas dari anggapan dan akuan seseorang terhadap kepribadian Usamah bin Laden, mari kita melihat bagaimana ulama dan umat islam memandang Usamah Bin Laden selama ini.

Minggu, 01 Mei 2011

Wahabi Mesir berdemontrasi menuntut Mufti turun dari jabatannya

Gerakkan dan serangan wahabi Mesir tidak hanya sampai kepada pengahancuran kuburan dan menguasai masjid-masjid milik pemerintah, bahkan sekarang mereka turun dan berkumpul ke Dar Ifta` Mesir untuk berdemontrasi menuntut agar Mufti Mesir Profesor Doktor Ali Jum`ah turun dari jabatannya disebabkan fatwanya yang menurut kaum wahabi tidak berpihak kepada mereka.

Wahabi Mesir tidak menerima fatwa Syeikh Ali Jum`ah yang mengatakan bahwa Niqab ( Cadar= Purdah-red ) suatu kebiasaan yang di bolehkan dan bukan merupakan satu kewajiban, sementara para jamhur ulama telah memutuskan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat bagi perempuan.

Rabu, 27 April 2011

Syeikh Ibrahim Dasuqi

Pada tanggal 28 April 2011 merupakan maulid besar sang wali Allah SIdi Ibrahim Dasuqi yang di kubrukan di kota Dusuq, beliau merupakan seorang wali terkenal di Mesir dan seluruh penjuruh dunia.

Nama lengkap :

Arif Billah Ibrahim  ad-Dasuqi bin Abi al-Majd bin Quraisy bin Muhammad bin Abi an-Naja bin Zainal Abidin bin Abdul Khaliq bin Muhammad Abi at-Thaib bin Abdul Katim bin Abdul Khaliq bin Abi Qasim bin Ja`far Zaki bin Ali bin Muhammad al-Jawwad bin Ali ar-Ridha bin Musa Kazhim bin JA`far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah s.a.w.

Minggu, 24 April 2011

Pengkhataman Syama`il Muhammadiyah di Jami` al-Azhar

Sekarang Jami` al-Azhar sudah mulai berdiri lagi dengan tegap, setelah sebelumnya berjalan tertatih-tatih menyambung kehidupannya untuk menyebarkan ilmu, selama Azhar memiliki Jami`ah ( Universiti ) maka Jami` Azhar kurang berpungsi dengan layak seperti manakalanya, dahulu Jami` Azharlah telah banyak mengeluarkan ulama-ulama besar berkelaskan dunia, hingga sampai masa Syeikh Ibrahim as-Saqqa, dan di ikuti oleh anaknya dengan membuat majlis pembacaan kitab hadis di jami` al-Azhar, kemudian di teruskan oleh muridnya al-Muhaddis Abdullah Shiddiq al-Ghumari, dan seterusnya di terusnya oleh muridnya Syeikh Ali Jum`ah  ( mufti Mesir sekarang ),karena kesibukkan Syeikh Ali Jum`ah dengan berbakai aktivitas, maka kendali pengajian hadis di hidupkan kembali oleh muridnya Muhaddis Usamah Sayyid Mahmud al-Azhari atas perintah Syeikh Ali Jum`at, maka di adakanlah majlis pembacaan kitab Syama`il Muhammadiyyah karangan Imam al-Hafizh Tirmidzi r.a, yang berhasil di khatamkan 20 April 2010.

Sabtu, 16 April 2011

Wahabi Mesir memukul dan menghalangi Doktor Hasan as-Syafi`i dari Mimbar Khutbah

Kejahatan Wahabi semangkin bertambah-tambah, setelah sebahagian wahabi yang mengaku bahwa mereka itu salafi menghukum seorang yang beragama kristen dengan cara memotong kupingnya dengan alasan hukum hudud dan perbuatan mereka yang menghancurkan kuburan-kuburan para wali Allah, sekarang pula mereka menampakkan gigi mereka dengan melarang Doktor Hasan Syafi`i  berkhutbah di Masjid an-Nur dan mengancam membunuh Doktor Hasan Syafi`i.

Minggu, 27 Maret 2011

Bertabaruk dengan rambut Rasulullah

Dalam pengajian Sohih Muslim 25 Maret 2011 M sampailah kami kepada hadis bolehnya bertabarruk dengan rambut Rasulullah s.a.w, hadis-hadis ini merupakan dalil yang jelas dan kuat bolehnya bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah s.a.w, hal ini tidak akan menyebabkan umat menjadi kafir sebagaimana yang telah didakwa oleh golongan wahabi, dengan alasan menjaga tauhid mereka mengharamkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah s.a.w.

Diantara hadis-hadis yang menjadi pegangan bolehnya bertabarruk dengan rambut Rasulullah s.a.w adalah :

 وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، سمعت هشام بن حسان ، يخبر عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر " ، فقال : " احلق فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة " ، فقال : " اقسمه بين الناس " *

Rabu, 23 Maret 2011

Hukum menjual gas kepada Israel

Tidak menjadi rahasia lagi bahwa pemerintahan Mesir sebelum jatuhnya Muhammad Husni Mubarok menjual gas dan minya kepada pemerintahan zionis Israel, walaupun yang menjualnya perusahaaan swasta, tetapi perizinan tersebut mesti juga keluar dari pihak pemerintahan, yang menjadi permasalahan sekarang apakah hukum jual beli baik gas maupun bahan-bahan yang lainnya kepada Israel.

Pandangan hukum islam terhadap jual beli dengan musuh islam.

Tidak perlu di ragukan lagi bahwa umat islam dan negara-negara islam bermusuhan dengan pemerintahan Israel yang menjajah negeri Palestina, bukan hanya menjajah bahkan membunuh dan menyiksa rakyat-rakyat di Palestina, Pemerintah Israel bukan bahagian kafir yang membuat perjanjian dengan pemerintah Islam, sebab Israel juga banyak melanggar janji-janjinya terhadap negara-negara islam, dengan demekian Israel adalah musuh islam.

Minggu, 20 Maret 2011

Revolusi Bahrain atau sekedar tuntutan golongan saja?

Sebenarnya unjuk rasa yang terjadi di Bahrain berlaku setelah jatuhnya Muhammad Husni Mubarok mantan Presiden Mesir, tetapi hal ini tidak di besar-besarkan oleh media masa baik al-Jazirah-Qatar maupun televisi-televisi yang lainnya, tetapi saya sendiri mengetahui berita ini dari media internet dan televisi BBC Arabiyah, kejadian ini memang tidak pernah langsung di sebut oleh televisi al-Jazirah kecuali setelah keadaan di Bahrain betul-betul panas dengan hadirnya pasukan tentera Jazirah yang terdiri dari negara-negara teluk.

Bahrain merupakan negara kecil di kawasan teluk yang memiliki demokrasi yang cukup memuaskan diantara negara-negara teluk lainnya. Raja Bahrain merupakan penganut islam sunni yang memegang kekuasaan dengan cara berperlemen,  rakyat yang berada di Bahrain sekarang terdiri dari golongan Sunni dan Syi`ah, sementara Syi`ah memiliki jumlah yang cukup besar di bandingkan sunni, jumlah mereka mencapai sekitar 70 persen dari penduduk Bahrain.

Jumat, 18 Maret 2011

Hukum demontrasi dengan membunuh diri

Pada masa ini banyak hak menjadi batil dan batil menjadi hak, diantara batil yang menjadi hak adalah orang yang  berdemontrasi dengan cara membunuh diri hukumnya mati dalam keadaan syahid, kejadian ini berkembang setelah matinya Muhammad Bo Azizi seorang pemuda Tunis yang menyiram sekalian badannya dengan bensin karena kekecewaan yang beliau rasakan kepada polisi yang melarangnya untuk berjualan di pinggiran jalan, hal ini membuat Tunis menjadi lautan api kemarahan dan ketegangan sehingga jatuhnya Presiden Bin Ali.


Minggu, 13 Maret 2011

Fatwa Mufti Mesir tentang penghancuran gereja di Helwan

 Dr Ali Jum`ah, Mufti Agung Mesir Mengeluarkan Fatwa pada peristiwa baru-baru ini di  kota "Atfih"  dari Propinsi Helwan atas terjadinya serangan terhadap Gereja Shol, Beliau menjelaskan bahwa serangan terhadap gereja, pembongkaran gereja, meledakkan , membunuh mereka ( Nasrani-red) atau meneror orang-orang yang di beri keamanan oleh pemerintah merupakan  hal-hal yang dilarang dalam syariat islam,

 Bahwa Rasulullah - saw - memandang perbuatan tersebut sebagai penentangan dari perlindungan Allah dan Rasul-Nya, dan dianggap "musuh ( Allah dan Rasulnya-red )" bagi orang yang melakukan seperti itu di hari kiamat nanti. 

Kamis, 10 Maret 2011

Mufti Mesir Doktor Ali Jum`ah yang berani dan di zolimi

Sebelum terungkapnya cerita ini banyak kalangan orang yang menghina dan mencela Doktor Ali Jum`ah, karena mereka menganggap bahwa beliau sebagai ulama yang selalu mengikuti kemauan pemerintah, anggapan tersebut tidak memiliki dalil sedikit pun, bahkan sebenarnya beliau selalu tidak menurutkan kemauan pemerintahan Mesir, demikian juga beliau selalu berbeda pendapat dengan Mantan Syeikh Azhar Muhammad Sayyid Tontowi.

Saya pernah mendengar langsung dari mulut Syeikh Ali Jum`ah ketika beliau mengajar di Masjid Sultan Hasan : " Saya tidak takut di turunkan dan dan di berhentikan", benar Syeikh Ali Jum`ah selama ini masih tetap dengan pendiriannya seperti sebelum diangkat menjadi Mufti Mesir.

Rektor baru Universitas al-Azhar Syarif

Setelah diangkatnya Prof.DR Abdullah Huseini menjadi Mentri Urusan Wakaf dan Agama Islam, kedudukkan Rektor Universitas al-Azhar di gantikan oleh Prof DR Usamah al-Abdu.

Nama lengkap dan kelahirannya

Nama lengkap beliau adalah Usamah bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan al-`Abdu, di lahirkan pada tahun 1949 di kota Dimyath di bahagian utara Mesir, kota Dimyath memang terkenal dengan sejarah panjang, di kota ini juga banyak terdapat makam para ulama-ulama besar, disamping kota Dimyat merupakan kota pelabuhan yang juga pernah dahulunya di serang oleh pasukkan Salib.

Mesir setelah Mubarok

Mubarok telah turun, Ahmad Syafiq juga turun setelah tuntutan pemuda yang berterusan di Medan Tahrir, tapi apakah unjuk rasa telah selesai, ternyata unjuk rasa belum lagi selesai, ratusan umat kristen ortodok memenuhi jalan Masbiru didepan pusat penyiaran Televisi dan Radio Mesir Cairo, mereka menutut agar pemerintah Mesir tanggap terhadap penghancuran gereja yang di lakukan oleh oknum yang tidak di kenal.

Unjuk rasa ini bukan saja terjadi di kawasan Masbiru, tetapi digelar juga di kawasan Jabal Muqattam, kawasan Sayyidah Aisyah, mereka menghambat kendaraan yang berlalu di kawasan itu, membuat para pengguna jalan marah dan terjadilah bentrokkan dengan para pengunjuk rasa, bentrokkan tersebut berhasil di selesaikan oleh kekuatan tentera yang datang mengamankan, tetapi setelah terjadi korban meninggal dunia dan luka-luka sebanyak 153 orang.

Rabu, 02 Maret 2011

Selamat jalan Arbakan

Turki dan dunia islam telah kehilangan seorang putra yang berjuang dan berdakwah untuk menegakkan islam di negeri sekuler, beliau adalah Najamuddin Arbakan yang pernah berjaya menjadi Perdana Menteri Turki pada tahun 1996.

Najamuddin Arbakan di lahirkan pada 29 oktober 1926, beliau berhasil menyandang Doktor dari salah satu Univesitas di Jerman, dari masa mudanya beliau selalu berkarir dan aktif didalam berbagai gerakkam islam, pada tahun 1970 Arbakan mendirikan sebuah partai dengan dukungan dan galangan dari gerakan an-Nurusiyyah, partai yang beliau dirikan ini tidak memiliki umur yang panjang, hanya bernapas sembilan bulan setelah ditutup oleh Mahkamah Konstitusi karena larangan petinggi tentera yang berhaluan sekuler.

Selasa, 01 Maret 2011

Sifat Nafsiyyah, Salbiyyah,Ma`ani dan Ma`nawiyyah

 Didalam mempelajari sifat dua puluh yang wajib bagi Allah, kita menghadapi beberapa istilah yang tertulisdi sebahagian kitab-kitab Tauhid, istilah-istilah ini adalah kategori sifat-sifat dua puluh yang telah  jelaskan oleh para ulama, dari dua puluh sifat yang wajib memiliki empat kategori, ( 1 ) sifat Nafsiyyah, ( 2 ) sifat Salbiyyah ( 3 ) sifat Ma`ani ( 4 ) sifat Maknawiyyah.

I - Sifat Nafsiyyah adalah : Sifat yang menetetapkan adanya Allah dan menunjukkan kepada ZatNya Allah  tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat.

Maksud sifat yang tetap adalah : Adanya sifat tersebut pada Zat Allah yang menunjukkan Allah itu ada, bukan seperti sifat salbiyah, sebab sifat salbiyyah tidak tetap pada Zat, tetapi hanya menolak sifat-sifat yang tidak patut dan layak kepada ZatNya Allah s.w.t.

Sabtu, 26 Februari 2011

Maulid Nabi s.a.w di Sahah Syeikh Sya`rawi dan Sahah Sofa Muhammadi


Pada tanggal 24 Februari 2011 Maulana Imam Prof..DR Muhammad Mahmud Hasyim mengajak saya untuk  mengikuti acara Maulid Nabi di Cairo, ajakan tersebut kami terima dengan senang hati, setelah shalat zuhur kami pun berangkat dengan Van yang telah di sediakan oleh Maulana Syeikh Muhammad Abu Hasyim, setibanya kami di Masjid Sayyidah Nafisah, kami di sambut oleh Imam Masjid seorang pendakwah terkenal di negeri Arab Syeikh Sahat Hijazi, beliau memberi kami seteguk teh.


Selasa, 22 Februari 2011

Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa


Nama lengkap beliau adalah al-Musnid al-Faqih al-Mu`ammar Syeikh Abdul Fatah bin Husein bin Ismail bin Ali Toyyib Rawah al-Jawi al-Makki as-Syafi`i.

Banyak orang yang salah dalam menyebut asal usul keluarga beliau, ada yang mengatakan bahwa  beliau dari Yaman, yang sebenarnya adalah bahwa Syeikh Abdul Fatah memiliki asal usul dari Rawa Sumatra Indonesia yang mana nenek moyangnya dahulu berasal dari Yaman, sebab itulah para ulama ahli sejarah menisbahkan beliau dengan al-Jawi ( al-Jawi nisbah kepada orang-orang yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Fathoni, Singapura dan Brunai - red).

Beliau di lahirkan di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1334 hijriyah, di besarkan oleh orang tuanya, dan menadapat didikkan dasar, membaca dan menulis di sebagahagian maktab yang berada di Makkah, kehidupan Syeikh Abdul Fatah tidak jauh beda dengan anak-anak sebayanya, pada masa itu anak-anak sibuk belajar menimba ilmu agama.

Senin, 21 Februari 2011

Syekh Mukhtar Palembang khalifah Syeikh Yasin Padani


Syeikh Muhammad Mukhtar Palembani (memakai jubah putih ) dan Syeikh Sayyid Abu Alawi Hamid al-Kaf al-BAnjari al-Makki (memakai baju hitam)

Mungkin banyak warga Nusantara yang tidak kenal dengan Syeikh Mukhtar Palembani yang pernah diangkat menjadi Khalifah Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Padani, nama beliau tidak semasyhur Syeikh Yasin dan Syeikh Muhammad Zakariya Bila, sebab itulah banyak orang-orang Indonesia, Malaysia dan Fathoni tidak mengenal beliau.

Nama lengkap beliau adalah Syeikh al-Musnid Muhammad Mukhtaruddin bin Zainal Abidin al-Palembani al-Indonesi al-Makki as-Syafi`i al-Asy`ari.

Minggu, 20 Februari 2011

Amerika yang munafiq dan pecundang terhadap Palestina dan Arab

Amerika Serikat adalah negara munafiq dan pecundang terhadap palestina dan negara-negara Arab, sebab kali ini belang dan kejahatan Amerika terkuak, karena menggunakan hak vetonya untuk membatalakan resolusi Perserikatan bangsa-bangsa (PBB ), sikap ini di nilai tidak mendukung perdamaian di Timur Tengah, karena memanjakan dan selalu menjaga kepentingan Israel yang biadab.

Resolusi PBB yang di sponsori oleh negara-negara arab dan 120 anggota bandan dunia dan di setujui oleh 14 anggota dewan mengecam pembangunan pemukiman Yahudi di tanah Paletina, dan mendukung tuntutan sah rakyat Palestina, sementara negara-negara pemegang hak veto menyetujui resolusi itu kecuali Amerika Serikat.

Menjelaskan sikap Syeikh Azhar dan Mufti Mesir terhadap Demontarsi di Mesir

Banyak dikalangan kita yang tidak menjaga lidah dan hatinya terhadap ulama-ulama islam yang telah berjuang untuk meninggikan islam, terlebih lagi pada saat ini, setelah terjadinya revolusi rakyat Mesir yang mengakibatkan  Presiden Mesir Muhammad Husni Mubarok meletakkan jabatannya kepada Majlis Petinggi Tentera.

Sebahagian orang menuduh Syeikh Azhar Ahmad Toyyib dan Doktor Ali Jum`ah tidak pro terhadap demontrasi yang dilakukan oleh kumpulan pemuda-pemuda Mesir, mereka menganggap Syeih Ahmad Toyyib dan Syeikh Ali Jum`ah adalah ulama yang jahat dan penjilat pemerintah, mereka tidak mampu untuk bersangka baik terhadap ulama-ulama islam.

Selasa, 15 Februari 2011

Sanad Maulid Barzanji

Maulid Barzanji merupakan kitab yang memuji dan menceritakan kehidupan Rasulullah s.a.w, selalu di baca dan dilantunkan orang ketika datangnya bulan Rabi`ul awwal di berbagai daerah dan negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapura dan Thailand, Maulid Barzanji sangat terkenal dan populer di Asia Tenggara, bahkan di sebahagian tempat Maulid Barzanji di baca ketika acar a perkawinan, acara khitanan, dan acara-acara lainnya.

Kitab Maulid Barzanji diserang dan di perangi oleh sebahagian orang yang menganggap acara Maulid Nabi Muhammad s.a.w. adalah salah satu perbuatan bid`ah, tetapi permasalahan ini adalah masalah khilafiyah yang kebanyakkan umat islam berpegang teguh dengan bolehnya mengadakan maulid Rasul selama cara tersebut tidak berunsur hal-hal yang haram dan dilarang oleh Allah dan Nabinya.


Maulid Rasulullah mengajarkan kita untuk mengikuti sunnahnya


Bulan Rabi`ul awal merupakan bulan yang mulia dari pandangan umat islam, sebab Rasulullah s.a.w lahir pada bulan ini, kebanyakkan umat islam merayakan bulan ini dengan cara yang berbeda-beda, yang jelasnya mereka adakan untuk  menghidupkan kembali cinta kasih mereka kepada Nabi yang tersayang, momentum ini mereka tak lupakan dengan mendengarkan sejarah hidup Rasul yang agung, agar mereka dapat mengikuti jejak langkah beliau.

Jumat, 11 Februari 2011

Kekuasaan yang tidak abadi

Terlihat mobil polisi dibakar oleh pengunjuk rasa

Hari jum`at tanggal 11 Februari 2011 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Mesir, setelah berhari-hari Mesir dilanda unjuk rasa yang memakan korban yang banyak, pada tanggal 25 Januari 2011 ketika polisi Mesir merayakan ulang tahunnya, beribu pemuda Mesir keluar berunjuk rasa meminta perubahan di Mesir, Demontrasi tersebut berjalan dengan lancar dan tertib, pada hari ini pemerintah Mesir kurang merespon permintaan tersebut, sehinga pada hari jum`at tanggal 28 Januari 2011 terjadi unjuk rasa besar-besaran di ikuti oleh dua juta orang lebih.

Rabu, 09 Februari 2011

Wafatnya Syeikh Rajab sang ahli sastra yang terkenal

Sekali lagi Mesir kehilangan seorang ulama yang arif dan alim didalam sastra, kealimannya tidak perlu di ragukan lagi, berpuluh-puluh makalah dan tulisannya di masukkan kedalam majalah al-Azhar, banyak ulama-ulama azhar yang kagum dengan tulisan beliau, disaat Mesir di timpa demontrasi besar-besaran yang menuntut perubahan dan turunnya Husni Mubarok dari kursi kepresidenan, pada saat itu pulalah pergi seorang putra bangsa yang telah berjaya memuliakan Mesir dengan keunggulannya didalam sastra bahasa arab.

Selasa, 08 Februari 2011

Syeikh Ismail Zain al-YamaniNama lengkap kelahirannya

Nama lengkap beliau adalah Alim al-Allamah al-Faqih Syeikh Ismail bin Ismail bin Usman bin Ali bin Salimbin Abdurrahman bin Abi Ghaits bin Ibrahim bin Ismail bin Muhammad az-Zain.

Beliau di lahirkan pada bulan Rabi`ul Awal tahun 1352 hijriyyah di kota Dhahi, kota ini terletak di wilayah Wadi Sardud, kota yang banyak mengeluarkan ulama dan orang yang shaleh-shaleh.

Sifat, tabi`at, dan bentuk tubuhnya

Syeikh Ismail memiliki tubuh yang sedang-sedang saja, tidak kurus dan juga tidak gemuk, pembawaannya selalu santai dan tenang, tidak berbicara kecuali sekedar keperluan, beliau sangat di cintai oleh penduduk kampungnya, bersifat zuhud, wara`, tawadhuk, tidak suka membuangkan masa kepada perkara-perkara yang tidak perlu, menghornati ulama dan orang tua, rajin bekerja dan taat beribadah.

Kamis, 03 Februari 2011

Ziarah makam ulama-ulama di Cairo

Pada tanggal 27 Januari 2011 sebelas saya diajak oleh ustadz Abu Faidh Suhaimi bin Mamat al-Kelantani untuk mendampinginya berziarah ke makam-makam para ulama, kesempatan ini sangat baik sekali saya manfaatkan karena ketika saya sakit pernah terdetak di dalam hati agar melaksanakan ziarah para ulama jika telah sembuh nanti, gayong pun bersambut.

Selasa, 25 Januari 2011

Penyatuan Mazhab antara penyokong dan penolak

Penyatuan mazhab terhadap umat telah pernah dikemukakan oleh sebahagian para khalifah seperti khlifah Mahdi pada masa empayer Abbasiyyah, kemudian masalah ini ditimbulkan kembali kepermukaan bumi dengan alasan karena terlalu banyaknya perselisihan dan pertengkaran di kalangan pelajar dan para ulama, hal ini membuat sebahagian para pemikir dan ulama mencoba untuk menyatukan pendapat dan menyatukan mazhab dengan metode yang baru.


Senin, 24 Januari 2011

Penyakit Ghurur

Ghurur adalah penyakit hati yang menimpa banyak orang di dunia ini, ghurur dalam bahasa kitanya adalah tertipu daya, penyakit ghurur ini telah di jelaskan oleh Imam Ghazali dengan panjang luas sekali di dalam kitabnya "Ihya` Ulumuddin ", penyakit ghuru ini sangat membahayakan sekali sebab kebanyakkan orang yang menderitanya tidak merasakan bahwa mereka terserang penyakit ghurur, kita tidak memebicarakan ghururnya orang-orang kafir terhadap diri mereka atau kehidupan dunia ini, tetapi kita membicarakan penyakit ghurur yang diderita oleh umat islam selama ini.

Sabtu, 22 Januari 2011

Memperingati tahun wafatnya Syeikh Abdul Halim Khatib al-Mandaili


Di daerah Mandailing Sumatra Utara Indonesia terdapat seorang ulama yang besar, memiliki kharismatik  dan disegani oleh para masyarakat dan ummat, beliau adalah Syeikh Abdul Halim khatib, dalam mengenang jasa-jasa beliau menebarkan ilmu agama dan memperingati hari wafatnya, marilah sama-sam kita bacakan al-Fatihah kepada ruh beliau agar di terima di sisi Allah s.w.t.


NAMA LENGKAP DAN TAHUN LAHIR

Nama beliau adalah al-Alim al-Faqih Syeikh Abdul Halim bin Ahmad Khatib al-Purbawi al-Mandili as-Sumatri as-Syafi`i al-Asy`ari.

Beliau di lahirkan pada tahun 1899 masehi.


Minggu, 16 Januari 2011

Iktabar, Syawahid, Mutabi`at

Soal : Tolong ustaz terangkan kepada kami tentang Iktabar, Syawahid dan Mutabi`at, atas keterangannya kami ucapkan terima kasih. Solihin dari Trengganu Malaysia.

Jawab : Iktabar, Syawahid, dan Mutabiat adalah istilah-istilah yang terdapat di dalam ilmu musthalah hadis, kami akan mencoba insyaallah menerangkan ketiga istilah itu.

Sabtu, 15 Januari 2011

Terima kasih kepada PMRAM,DPMZ,DPD PPMI ZAQAZIQ

al-Hamdulillah kesehatan saya sekarang sudah mulai membaik, tetapi masih tetap perlu pemeriksaan terus ke Hospital, manusia hidup penuh dengan cobaan dan cabaran baik sakit, kekurangan harta benda dan lain-lainnya, sebab itulah Allah memerintahkan kepada hambanya agar selalu bersabar dari segala cobaan.