Selasa, 16 Juni 2009

Kenapa kita tidak kenal ulama

ne
Ulama adalah pewaris nabi yang menjalankan amanat dakwah untuk disampaikan kepada umat islam, ulama juga sebagai pembawa umat kepada jalan kebenaran yang diridha`i oleh Allah SWT, ulama juga sebagai cahaya untuk umat yang sedang kegelapan, betapa pentingnya hubungan baik dengan ulama, agar tercipta lingkungan yang ta`at beribadah dan berjalan kepada hidayah Allah, hubungan antara ulama dan umat sudah terikat dari masa kemasa, sebab ulamalah sebagai sumber aspirasi dan kebenaran, betapa dekatnya umat kepada ulama pada zaman dahulu, begitu hormatnya umat kepada ulama sehingga umat lebih hormat kepada ulama daripada pemerintah dan kerajaan, peran ulama begitu jelas ditengah umat, sehingga umat menjadikannya panutan dalam segi kehidupan, dahulu para ulama dihormati melebihi raja dan pangeran, tangan mereka dicium, kata-kata mereka didengar, ajakan mereka diikuti, larangan mereka dita`ati, harga diri mereka di jaga, segala permasalahan diselesaikan dihadapan ulama.

Zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu, segala ajakan ulama tidak lagi dihiraukan, kata-kata mereka tidak lagi di dengar, larangan mereka selalu dilanggar, bahkan mereka selalu di hina dan dimaki, sebaliknya umat sekarang lebih tertarik untuk berkejar-kejaran mencari barokah dari seorang artis, jika seorang arti datang kesebuah kota masyarakat berduyun-duyun dan berkejaran untuk memegang tangan artis tersebut, bahkan menurut mereka artis lebih banyak barakahnya dibandingkan para ulama, sebab itulah mereka berebutan untuk mendapatkan tanda tangan sang artis yang dipuja, siapa yang mendapatkan tanda tangan dan slaman sang artis maka mereka telah tertimpa rezeki dan barikah yang banyak, sebaliknya jika ulama yang datang, penyambutan kurang hangat dan menggembirakan, jika seorang bintang Filim meninggal dunia seluruh televisi akan menyiarkan kejadian tersebut, seluruh surat kabar akan membahas kemantian sang bintang, halam muka menghiasi wajah sang bintang yang telah kaku ak bernyawa, sebaliknya jika seorang ulama meninggal dunia tiada satu siaran televisi pun yang menyiarkan tentang kewafatannya, tiada satu surat kabar pun yang menceritakan berita duka, jika seorang bintang meninggal dunia banyak masyarakat merasa sedih dan kehilangan, tapi jika ulama yang meninggal tiada seorang pun yang ambil tahu dan turut bersedih hati, sekarang umat lebih banyak menghapal dan mengetahui nama-nama bintang Filim, penyanyi, pemain bola dan yang lainnya, tetapi mereka tidak pernah tahu dengan nama-nama ulama dan biografi mereka, jika ditanya apakah kamu kenal dengan Imam Bukhari, maka mereka menjawab, saya tidak tahu, itu bukan bidang saya, tapi jika ditanya kenalkah dengan dengan Leonardo, atau Jetli, atau Irwansyah, atau Mawi, atau Amru Diyab, maka mereka akan segera menjawab dengan pengetahuan mereka terhadap bintang-bintang tersebut.

Kejauhan umat dari ulama sangat membahayakan bagi agama islam, sebab orang-orang kafir menginginkan agar umat jauh dari ajaran agama dengan cara menjauhkan umat dari ulama, dengan cara begitu maka umat akan merasa gersang dari siraman iman sehingga mudah untuk dirangsang kepada kejahatan dan kemurtadan.

Selanjutnya ulama bukan seorang Paderi atau Pendeta yang hanya berdiam di gereja mereka, tetapi ulama adalah sosok panutan didalam seluruh kehidupan, tugas ulama bukan hanya membaca Yasin dan tahlil ketika matinya seorang umat, tugas ulama bukan hanya ketika memimpin kenduri dan Do`a, tetapi lebih dari itu, mari kita ajarkan kepada generasi mendatang agar dapat mencintai dan menghormati ulama sepenuhnya.

Syeikh Muhammad Jamal Abu Hannud


Beliau adalah al-Allamah al-Maadih Syeikh as-Sayyid Muhammad Jamal Hasan as-Sayyid Abu al-Hannud al-Hasani asy-Syafi`i al-Qadiri al-Palesthini.

Beliau dilahirkan di Palestina tahun 24 April 1958 Masehi, belajar agama semenjak dari kecil, hidup dalam lingkungan agama dan keshalihan, ibu bapak beliau adalah tergolong orang yang kuat beribadah sehingga mereka mendidik beliau dengan bekal agama dan adab yang tinggi, beliau mengecup pendidikkan dasar, dan menengah di negeri Palestin yang sedang ditimpa peperangan yang tidak berkesudahan, tetapi tidak menjadikan beliau putus asa dalam menuntut ilmu agama, seterusnya beliau berhasil menyelesaikan Kuliahnya di Fakultas ad-Dirasat al-islamiyah wal-`Arabiyah di negeri Yaman, kemudian beliau kembali kekampung halaman menyeru masyarakat kepada Allah dan Rasulnya, beliau telah mengambil bai`ah dari Seorang Syeikh Murabbi yaitu Syeikh Muhammad Hasyim al-Baghdadi al-Qadiri, pemimpin Thariqah al-qadiriyah yang agung dan bijaksana, dari beliaulah Syeikh muhammad Abu Hannud banyak mempelajari adab dan hikmah, sehingga mencerminkan kepribadian beliau yang penyabar, pemurah, peramah, dan baik hati, suaranya yang merdu banyak memukau orang ketika beliau melantunkan Qasidah dan Syair memuji Rasulullah SAW. beliau sangat suka sekali melantunkan pujian yang indah kepada junjungan Nabi Muhammad.

Sehari-hari beliau disibukkan dengan urusan agama dan mengajak orang-orang kembali kepada Allah SWT, selain itu beliau juga pemimpin radio Palestina, kerap sekali beliau hadir ke Cairo dalam acara pertemuan-pertemuan yang membahas permasalahan negeri Palestina, demikian juga beliau selalu menghadiri acara yang diadakan di Sahah Bani `Aamir dalam memenuhi undangan Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim.

Beliau meriwayatkan hadits dari Syeikh as-Sayyid Muhammad Alawy al-Maliki, Syeikh Muhammad Hasyim al-Baghdadi, Syeikh as-Sayyid Muhammad Abdur Rahim Jad Badaruddin al-Mashri, dan Mudabbaj ( bertukar - tukaran ijazah ) dengan Syeikh Naji Bin Rasyid Bin Hasan al-Arabi al-Bahraini.

Beliau telah mengijazahkan riwyatnya kepada penulis secara umum pada tarikh 9 Rabiul Awal 1428 Hijriyah didaerah Mesjid Sayyidina Husein.

Senin, 15 Juni 2009

Syeikh Muhammad Abdur Rahim Badaruddin


Nama lengkap beliau adalah al-Allamah ad-Da`iyah al-Faqih Syeikh as-Sayyid Muhammad Abdur Rahim Bin Jad Badaruddin al-Azhari asy-Syafi`i al-Mashri Asy Syadzuli.

Dilahirkan di talaa sebuah kampung dari propinsi Munufia Mesir, pada hari Jum`at 1 Sya`ban tahun 1450 hijriyah, beliau dibesarkan dipangkuan ibu bapaknya yang tercinta, dalam lingkuangan keluarga yang ta`at dan rajin beribadah, ayah beliau seorang ulama al-Azhar yang sangat dihormati di propinsi Munufia, kealiman ayahnya membuat orang-orang sangat percaya kepada keluarga tersebut, ayah beliau meriwayatkan hadits dari Syeikh as-Sayyid Muhammad Abdur Rahman an-Nusyabi ( yang di kuburkan di Sigar , Tonto ) , Syeikh Habibullah asy-Syinqithi, Syeikh Abdul Hamid Salamah, Syeikh Muhammad Dewidar at-talawi ( beliau meriwayatkan langsung kepada Syeikh Bajuri ).

Dari masa kecilnya Syeikh Muhammad Badaruddin telah menghapal al-Qur`an dan belajar di maktab pengajian al-Qur`an, kemudian meneruskan pelajarannya di universitas al-Azhar asy-Syarif didalam Fakultas Bahasa Arab, setelah menyelesaikan kuliahnya di fakultas Bahasa Arab beliau masuk kembali kuliah Usuluddin, karena kehebatan ilmunya dalam segala bidang membuat Syeikh Muhammad selalu diundang ke beberapa negara islam, kemudian beliau tinggal di Makkah al-Mukarramah dan mengajar disana, sampai akhirnya beliau mesti kembali lagi ketanah air tercinta Mesir negeri kinanah.

Beliau meriwayatkan Hadits dari ayahandanya Syeikh Jad Badaruddin, Syeikh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa al-Fadani, Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Salaamah al-Azaami, Syeikh Ismail Utsman Zain al-Yamani, Syeikh Abdul Qadir as-Saqaf, Syeikh Abdul Fatah Husein Rowah ( Rawa).

Penulis telah mendengarkan Hadits Musalsal Bi al-Awaliyah, Musalsal al-Mahabbah, Musalsal al-Musyabakah, al-Musalsal al-Mushafahah, Musalsal Dhiyafah Bi al-Aswadain, dan Penulis membaca awail Kutubu al-`Asyarah dan selainya, kemudian beliau mengijazahkan kepada saya seluruh riwayatnya pada tarikh 4 Jumadil Ula tahun 1428 Hijriyah.

Majlis Pembacaan Kutubus Sunnah

Majlis membaca kitab hadits

Pembacaan kitab hadits kepada seorang Syeikh yang bersambung sanadnya kepada kitab tersebut adalah salah satu jalan dari pengambilan penerimaan riwayat hadits yang diterima oleh seluruh ulama al-Hadits, pada masa abad kedua sampai abad kesepuluh majlis pembacaan kitab al-Hadits begitu banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung, tetapi setelah abad kesepuluh hijriyah majlis-majlis pembacaan al-Hadits semangkin berkurang, terlebih-lebih pada masa kita sekarang ini.

Majlis membaca al-Qur`an banyak kita dapati dimana-mana, terlebih-lebih dinegeri Mesir, negeri yang banyak melahirkan orang-orang hafal al-Qur`an, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah banyak majlis pembacaan kitab hadits, jawabannya adalah masih ada tetapi sangat sedikit sekali, berapa pentingkah majlis pembacaan kitab-kitab hadits?, pertanyaan tersebut tidak mampu kita jawab dengan sempurna jika tidak merasakan begitu pentingnya majlis pembacaan kitab-kitab hadits.

Perlu kita ketahui bahawa kitab-kitab hadits banyak sekali, terdiri dari berbagai macam kitab, diantaranya :

1 - Kitab Jami`, seperti:" Jami` Shahih Bukhari, Jami` Shahih Muslim.
2 – Kitab Sunan , seperti : Sunan Abi Daud , Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa`i, Sunan Ibnu Majah.
3 – Kitab Musnad seperti : Musnad Imam Abu Hanifah, Musnad Imam Syafi`i, Musnad Imam Ahmad.
4 – Kitab Mustadrak, seperti Mustadrak Imam al-Hakim.
5 – Kitab Mustakhraj, seperti Mustakhraj Imam Abu Bakar Bin Mardawih atas kitab Shahih Bukhari.
6 – Kitab al-Ahkam, seperti al-Muntaqa karangan Ibnu Jaarud.
7 – Kitab Mu`jam, seperti Mu`jam ash-Shaghir, Mu`jam al-Ausaath, Mu`jam al-Kabir karangan ath-Thabrani.

Majlis pembacaan kitab-kitab al-Hadits masih terdapat di India dan Pakistan, semua itu berkat dari usaha Syeikh Waliyullah ad-dihlawi yang menebarkan ilmu Hadits di negeri India, bacaan hadits masih lagi terdapat disana seperti di madrasah Darul Ulum di Diyubandi, dan Mazhohiri al-Ulum di Saharnafuri, sementara di Makkah Mukarromah masih terdapat pembacaan kitab-kitab hadits, seperti di Madrasah Shalatiyah al-Hindiyah di kawasan Syubaikah Makkah al-Mukarramah, pengajian al-Hadits tanah Hijaz ( Makkah dan Madinah ) dipimpin oleh Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi yang meninggal pada tahun 1368 Hijriyah, sehingga beliau dikenal dengan Muhaddits al-Haramain Syarifain, setelah beliau meninggal dunia diteruskan oleh murid beliau Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani yang membaca Kutub as-Sittah bertahun-tahun sehingga pada tahun 1410 Hijriyah beliau mengkhatamkan Sunan Abi Dawud untuk yang terakhir kalinya, tidak berapa lama Syeikh Yasin Fadani pun meninggal dunia pada bulan Dzul hijjah tahun 1410 Hijriyah, kemudian pembacaan hadits diteruskan oleh muridnya Syeikh Muhammad `Alawi al-Maliki al-Makki, Syeikh Abu `Alawi Hamid `Alawi al-Kaaf al-Indonesi, dan Syeikh Muhammad Husni Thamrin Zainal al-Banjari ad-Daari, al-Azhari.

Sementara Majlis Pembacaan kitab-kitab al-Hadits di Mesir masih ada tetapi tidak seperti dimasa al-Ayyubiyah dan Mamalik. Pada masa Imam Syeikh Syamsuddin al-Hifni, beliau dengan semangat sekali mengajar dan membaca Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasa`i, Sunan Ibnu Majah, Mu`atha` Imam Malik, Musnad Imam Syafi`i, Mu`jam Shaghir, Mu`jam al-Ausaath, Mu`jam al-Kabir, Shahih Ibnu Hibban, al-Mustadrak karangan Imam al-Hakim di Jami` al-Azhar asy-Syarif.

Kemudian pembacaan kitab al-Hadits diteruskan oleh Imam Syeikh Amir al-Kabir dengan sanadnya sehingga bersambunglah sanad-sanad ulama pada masa itu kepada pengarang kitab-kitab hadits, beliau sangat berjasa sekali dalam menjaga sanad-sanad hadits di Mesir, kemudian setelah wafatnya Syeikh Amir al-Kabir al-Maliki asy-Syadzuli, pembacaan kitab-kitab al-hadits diteruskan oleh anak beliau Imam Syeikh Amir Shaghir al-Maliki, setelah wafatnya Syeikh Amir Shaghir, bendera bacaan kitab al-hadits diserahkan kepada Syeikh Ibrahim as-Saaqa ( Khatib Jami` al-Azhar ), kemudian perjuangan untuk membaca kitab al-hadits diteruskan oleh muridnya Syeikh Salim al-Bisyri ( Syeikh al-Azhar pada masanya ) yang memiliki keahlian didalam Dirayah dan Riwayah, beliau membaca kitab-kitab al-hadits di Masjid Sayyidah Zainab, Masjid Sulthan al-Hanafi, dan Masjid Abi Dzahab, kemudian diteruskan oleh murid-murid Beliau Syeikh Ibrahim as-Samaluthi, Syeikh Yusuf ad-Dijwi, Syeikh Mansur Naashif, kemudian diteruskan oleh Syeikh Zahid al-Kautsari, dan al-Hafizh Ahmad Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Ahmad membaca hadits di Mesjid Sayyidina Husein, kemudian diteruskan oleh adiknya Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari ketika berada di Mesir, beliau membaca Shahih Bukhari kepada pelajar-pelajar al-Azhar, setelah itu dihidupkan kembali oleh murid beliau Syeikh Ali Jum`ah, yang membaca Shahih Bukhari, Muslim Abu Daud, dan setengah dari Sunan an-Nasa`i pada waktu pagi di Mesjid al-Azhar di ruwaq Atraak, setelah tahun 2006 pengajian Kutub hadits terhenti di Jami` al-Azhar, tidak ada yang meneruskannya lagi, Syeikh Ali Jum`ah pun tidak mampu lagi meneruskan pembacaan kitab al-Hadits disebabkan kesibukan seorang Mufti di Dar al-Ifta, kemudian pembacaan kitab al-Hadits diteruskan oleh Doktor Muhammad Mahmud Abu Hasyim ( Dekan Fakulti Usuluddin Zaqaziq ) di Sahah al-Hasyimiyyah Bani `Aamir Zaqaziq Muhafazhah Syarqiyah dengan membaca Shahih Bukhari setiap hari Jum`at.

Berkata Doktor Muhammad Rajab : Majils Pembacaan al-Hadits an-Nabawi menunggu orang yang mampu mengembalikannya seperti semula.( Majallah al-Azhar , Jumadil Akhirah tahun 1407 Hijriyah, oleh Doktor Muhammad Rajab Bayumi )

Berkata Doktor Ahmad Umar Hasyim ( bekas Rektor Universitas al-Azhar ) : Telah berkembang pembacaan al-Qur`an dan al-Hadits di Mesir, dan pembacaan yang mengumpulkan antara al-Qur`an dan al-Hadits, walaupun sedikit atau hampir tidak didapati pembacaan kitab Sunnah, akan tetapi didapati sampai sekarang sebahagian majlis pembacaan yang aku tahu di propinsi Syarqiyah, sebahagiannya di kampung al-Jusuq, disini terdapat pembacaan Shahih Bukhari, dirumah keluarga Ali Hijazi, sebahagiannya pembacaan yang dikumpulkan diantara al-Qur`an, al-Hadits, al-Ma`tsuraat, Dala-ilul Khairat, disahah al-Hasyimiyah dikampung kami Bani `Aamir. ( al-Muhadditsun fi Mashr Wal Azhar : 374 ).

Begitu pentingnya majlis pembacaan Kutub as-Sunnah yang memiliki banyak Faedah, sehingga Menteri urusan wakaf dan urusan agama islam melaksanakan proyek majlis pembacaan kitab Shahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa`i, Sunan Ibnu Majah pada tahun 2007.

Berkata Doktor Muhammad Rajab Bayumi : Adapun Syeikh Manshur Nashif, beliau telah mengarang kitab at-Taj al-Jami` li al-Usul dalam lima juz berukuran besar, beliau adlah murid Syeikh Saliim al-Bisyri, dan beliau membuat Majils hadits pada permulaan tahun empat puluhan dari abad ini, beliau membuat majlis bacaan setelah Shalat `Ashar pada stiap hari Senin di Masjid al-Zainabi, sebab beliau salah seorang Imam besar Masjid Saidah Zainab, beliau sendiri yang membaca kitab al-Hadits, sebab tidak ada murid yang membaca kepadanya. Saya ( Rajab Bayumi ) teringat dengan salah seorang teman kami dari kuliyah Lighah Arabiyah ketika itu dia tidak merasakan nikmatnya halaqah pengajian, setelah selesai majlis pembacaan Syeikh maka beliau segera bertanya : " Apakah guna pembacaan kitab Hadits tanpa ada syarah dan keterangannya ?" Syeikh tersenyum sambil menjawab : " Syarah dan keterangannya ada, untuk membacanya dengan syarah dan keterangan memerlukan waktu yang sangat lama, sementara kitab-kitab yang telah disyarahkan lebih banyak". ( Majallah al-Azhar , Jumadail Akhir tahun 1407 Hijriyah, oleh Doktor Muhammad Rajab Bayumi ).

Diantara Faedah yang didapati dari membaca kitab-kitab hadits tanpa syarah dan keterangan adalah sebagai berikut :

1 – Memperbanyak zikir kepada Allah dengan membaca kitab-kitab hadits.

2 – Memperbanyak shalawat kepada junjungan Muhammad SAW.

3 – Mengulang kembali hafalan, bagi orang yang menghapal sebahagiannya.

4 – Memikirkan dan melihat lafazh Rasulullah SAW.

5 – Mengingat kembali hukum-hukum Fiqih dan masalah-masalah Fiqih.

6 – Keilmuan dan riwayat bersambung secara shah dan Shahih.

7 – Mengenal Rijal hadits, nasab mereka dan sanad-sanadnya.

8 – Menghidupkan kembali Sanad-sanad dan ijazah dalam ilmu hadits.

9 – Mendapatkan barakah dengan menyebutkan nama orang-orang shalih dari sanad-sanad yang dibaca.

10 – Mengetahui letak-letak hadits yang telah kita hapal.

Ini diantara guna pembacaan kitab al-Hadits, semoga majlis pembacaan al-Hadits dengan sanad yang bersambung kepada pengarangnya dihidupkan di negeri kita Indonesia dan Malaysia. Amien.

Senin, 08 Juni 2009

Syeikh Jamal Faruq


Syeikh Jamal al-Faruq

Nama lengkap beliau adalah al-Allaamah al-Muqqri` al-Musnid Syeikh Jamal Bin Faruq Bin Jibril ad-Daqaq al-Hasani al-Azhari al-Mesri.

Beliau dilahirkan di Thahthah sebuah kampung dibagian selatan Mesir pada hari Jum`at 1 Dzul Hijjah tahun 1379 Hijriyah bertepatan tanggal 27 Mei tahun 1960 Masehi.

Beliau meriwayatkan hadits dari Syeikh Ahmad Umar Asy-Syaathiri, Syeikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim Asy-Syadzuli, Syeikh Abdullah Bin Abdul Qadir at-Talidi al-Maghribi, Syeikh Abdullah Bin Ahmad Bin Muhsin an-Nakhibi, Syeikh Sayyid Ibrahim Bin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Ibrahim Bin Abdullah Ali Khalifah al-Ahsa`i, Syeikh Muhammad Bin Ibrahim al-Kattani, Syeikh Muhammad `Awaamah al-Halabi al-Madani.

Penulis telah mendengarkan Hadits Musalsal Awaliyah haqiqiyah, dan membaca kepadanya Awa-il Kutub as-Sittah, kemudian beliau memberikan ijazah kepada penulis pada tarikh 7 Rajab tahun 1427 Hijriyah di Mesjid al-Azhar Syarif, beliau banyak menghabiskan waktu di Mesjid al-Azhar asy-Syarif.

Syeikh Husein Siraj menghadap Allah SWT

Syeikh Husein Siraj ulama Fathani meniggal di Makkah
( 1926 - 2009 )


Nama lengkap beliau adalah al-Allaamah al-Musnid al-Faqih asy-Syeikh al-Mu`ammar Husein Bin Ahmad Bin Abdul Qadir Bin Ismail Bin Syamsuddin Siraji asy-Syafi`i al-Fathani al-Makki, keturunan beliau berasal dari Negeri Arab.

Beliau di lahirkan di Suratani sebuah kampung yang terletak negeri Fathani bahagian selatan thailand pada tahun 1926 Mesehi, belajar ilmu agama dikampung halamannya kemudian berangkat berhijrah ke tanah suci Makkah, kemudian menetap di Makkah hinggah akhir wafatnya.


Sabtu, 06 Juni 2009

Obama berziarah ke mesjid Sulthan Hasan

Mesjid Sulthan Hasan adalah salah satu mesjid yang memiliki seni bina yang indah dan bagus, qubahnya yang besar, bangunanya yang tinggi terdiri dari batu-batu pualam yang kokoh dan kuat, mesjid ini didirikan oleh Sulthan Hasan dan selesai dibina pada tahun 1361 Miladiyah, sebagai madrasah Ahlu Sunnah yang terdiri dari Madrasah Hanafiyah, Madrasah Malikiyah, Madrasah Syafi`iyah, Madrasah Hanabilah, disamping itu Sulthan Hasan mendirikan sebuah ruang yang akan digunakan untuk kuburannya, tetapi kehendak Allah lain, ruangan tersebut bukan menjadi kuburannya tetapi anak beliau, karena beliau meninggal dalam peperangan di negeri Syam, karena bangunnya yang indah dan ukiran mesjid yang tinggi dan halus, sehingga mesjid ini menjadi tempat kunjungan dari berbagai negeri di dunia, tidak ketinggalan President Amerika Obama menyempatkan dirinya untuk mengunjungi mesjid ini, dalam waktu empat puluh menit Obama berkunjung dan melihat keelokan seni bina islam yang sangat menarik, beliau mengatakkan bahwa dia sangat tertarik sekali dengan seni bina islam.

Pada hari Jum`at setelah kunjungan Obama ke Mesjid ini, banyak warga mesir yang menginjungi mesjid ini kembali, setelah kunjungan warga mesir berkurang disebabkan DR Ali Jum`ah sebagai Khatib dan Imam Mesjid pada hari Jum`at tidak hadir lagi, penulis dahulu sangat rajin menghadiri pengajian Jum`at yang disampaikan oleh Mufti, tetapi setelah pengajian selalu tidak ada, maka penulis tidak lagi shalat di Mesjid Sulthan Hasan, tetapi bertukar kepada pengajian Shahih Bukhari di Bani Amir Zagaziq, semoga pengajian DR Ali Jum`ah kembali seperti semula. Amien.

Tanggapan umat islam dari pidato Obama

Didepan dewan balai Universitas Cairo Obama menyampaikan isi pidatonya keseluruh penjuru dunia, dan khususnya kepada umat islam, dalam pidato Obama memuat permasalahan yang panas dan penting, slah satu permasalahan yang beliau sampaikan adalah memulai persahabatan dan kerja sama diantara Amerika dan umat islam dengan dasar saling mempercayai satu dengan yang lainnya dan saling menghormati, permasalahan Palestina dan Israel, Permasalahan Iran dan nuklirnya, permasalahan kebebasan agama, penghapusan teroris yang dibawa oleh al-Qaedah di Afganistan dan Pakistan, disamping itu beliau menceritakan bagaimana umat islam sebenarnya dari pandangan Obama, beliauberkata : " Saya sangat memahami islam adalah agama yang sangat teloransi sebagaimana saya rasakan ketika tinggal di Indonesia.

Namun pidato Obama mendapat berbagaimacam tanggapan, kritikan dan pujian, sebahagian masyarakat Mesir sanagat terpesona dengan isi pidato Obama, apalagi dihiasi dengan kutipan ayat-ayat al-Qur`an, ini membuktikan Obama memang memahami islam, sebahagian masyarakat islam menolak secara mentah-mentah, dengan alasan isi pidato Obama tidak ada yang baru, sama dengan pendahulu-pendahulu gedung putih, tidak ada harapan dari isi pidato Obama untuk memperbaiki nasib umat islam kecuali umat islam sendiri yang menentukan dan melakukannya, terlebih-lebih Obama memohon agar negara Arab dan Islam dapat mengaku Israel sebagai negara yang berdaulat, hal ini sangat di kecam oleh pihak umat islam, mereka berangapan pidato Obama seperti buah yang wangi tetapi didalamnya racun yang mematikan, sebahagian golongan lagi optimis dengan apa yang telah disampaikan oleh Obama, mereka berharap apa yang telah disampaikan oleh Obama dapat dilaksanakan, dan dapat membuka kembali kerja sama antara Amerika dan dunia islam, yang jelasnya isi pidato Obama menjadi tanggapan kebanyakkan Khatib Jum`at dalam khutbah mereka di Mesir.

Yang perlu kita ingatkan adalah, kita tidak boleh mengaku keberadaan negara Israel sebagai negara didunia, tidak semudah apa yang dimohon oleh Israel,adanya Israel adalah satu bencana bagi umat didunia, apakah karena umat Yahudi banyak dibunuh oleh Nazi lalu Yahudi seenaknya membunuh umat islam, wajar saja Naji membunuh mereka karena mereka itu terlalu ingin menguasai dunia, umat Yahudi adalah umat yang Allah laknat samapai hari kiamat, kecuali mereka beriman dengan Allah dan Muhammad SAW.

Rabu, 03 Juni 2009

Tidak terasa enam puluh dua tahun tanah tempat Mikrajnya Nabi Muhammad masih berada dalam genggaman Israel, enampuluh dua tahun juga rakyat Palestina telah merasa penderitaan yang cukup banyak, tetesan air mata, tak mampu di kira, jerit tangisan sebagai gambaran hal yang sudah biasa, suara letupan dan dentuman selalu membuat warga Palestina merasa takut dan sengsara, bilakah kesedihan mereka dapat di basmi?, bilakah air mata mereka tidak melimpah lagi?, bilakah kesusahan dapat diakhiri?, apakah kita umat Islam hanya menonton dan menyaksikan tanpa berbuat sesuatu yang dapat menolong saudara-saudara kita.

Benar! Sesungguhnya bangsa Yahudi pada asalnya tidak begitu mengherankan dalam membuat kezholiman, dibandingkan dengan kita, hidup mereka memang sudah bersimbah dengan dosa dan kejahatan, membunuh para Nabi-Nabi itu adalah kelakuan mereka yang Allah ceritakan didalam al-Qur`an, bagaimana pula dengan umat manusia yang mereka pandang hina dan durjana, sebab mereka menganggap orang-orang yang bukan Yahudi adalah umat yang sangat hina, selanjutnya mereka adalah anak-anak Allah yang dilebihkan dan dimuliakan Oleh Allah, yang sangat mengherankan adalah umat islam yang mengaku berqiblatak Ka`bah, bernabikan Muhammad, berpandukan al-Qur`an, tidak mampu menolong saudara-saudaranya dizholomi oleh Yahudi, bahkan sebahagiannya mengakui kedaulatan Yahudi dan bekerja sama dengan mereka, bukankah itu lebih mengherankan, hilanglah Quds dari tangan umat islam, hilanglah negeri buraq yang telah menyaksikan terjadinya Isra` Wal Mikraj, tanah yang suci dan subur, yang telah dilepaskan oleh Sulthan Salahuddin al-Ayubi dari genggaman tangan salibisme, kini digenggam kembali oleh Salibisme dan Yahudi.

Apakah kita membiarkan Tanah yang mulia dirampas oleh Israel?, apakah kita rela negeri Mikraj dicuri oleh Yahudi, bilakah Qubbah ash-Shakhrah akan kembali kepangkuan umat islam, jangan menunggu Salahuddin keluar dari kuburannya, jangan menunggu Nuruddin Zenki hidup kembali, tetapi kita memerlukan seorang pahlawan yang semangatnya sama dengan Nuruddin Zanki dan Salahuddin al-Ayubi, biarkan mereka tidur dengan tenang, di kuburannya tempat persemedian, kita berjanji akan terus melanjutkan perjuangan mereka, dengan keikhlasan dan keberanian.

Detik-detik menunggu pidato Obama

Hari kamis tanggal 4 juni 2009 akan menjadi hari yang sangat bersejarah untuk Mesir dan dunia islam sedunia, detik-detik waktu yang telah ditunggu untuk mendengarkan pidato Presiden Obama yang akan diselenggarakan di Universitas Cairo, agenda ini sangat bersejarah bagi umat islam, sebab umat islam bukan hanya menginginkan butiran-butiran mutiara pidato yang akan diungkapkan oleh Obama, tetapi lebih dari itu, kenyataan dan pelaksanaan keadilan, umat Islam sangat berharap Obama tidak mengikuti jejak langkah pendahulunya, tetapi apakah harapan kita mampu diwujudkan oleh Obama, terlebih-lebih pendukung Obama terdiri dari Kristen Fanatik dan Yahudi yang dilaknat oleh Allah.

Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan bertaut tahun, krisis Palestina belum dapat diselesaikan, sudah beratus orang bahkan beribu korban berjatuhan, tetapi negeri Israel masih tetap berdiri tegap tidak mendapat ganjaran dari apa yang mereka lakukan, apakah pencinta keadilan menjadi tuli, atau bisu disebabkan kepentingan Israel, mampukah Amerika menghukum Israel yang telah melaksanakan kesalahan yang sangat besar di dunia ini, tentu jawabannya telah kita ketahui, Negeri Israel adalah anak emas Amerika yang tidak boleh diusik, kita umat islam berharap kepada Obama agar mampu berlaku adil kepada umat islam, dan menindak tegas Israel yang tidak berprikemanusiaan, apakah wajar Obama mengajak kita untuk mengakui negara Israel yang telah mencuri tanah umat Islam, selagi masih ada Yahudi dipermukaan bumi Palestina, selagi itulah kedamaian tidak akan tercapai dan terwujud.

Penulis berharap kepada kita umat islam agar banyak berdo`a kepada saudara-saudara kita Palestina, ingatlah Palestina adalah masalah Umat Islam bukan hanya masalah Arab, berkorbanlah demi Palestina dengan sekedar apa yang kau mampu, jangan menjadi pecudang yang kalah didalam kandang.

Mari kita lihat apa yang akan disajikan Obama kepada umat islam, apakah beliau akan memperluas penjara Guantanamo, atau memperbanyak jumlah rentetan orang yang mati terbunuh oleh senjata-senjata berat Amerika, atau memulai kembali meniup terompet perang salib edisi baru dengan strategi yang baru pula, perang salib modren telah ditiupkan oleh President Bush, akankah Obama mengikuti jejak langkahnya, jawabanya hanya terletak kepada politik Obama, yang jelas kita umat islam mesti bersiap-siap dengan apapun yang akan terjadi.