Selasa, 11 Juni 2013

Wafatnya Syeikh Malik Ibnu Arabi Sanusi

Pada tanggal 12 rajab 1428 penulis ( Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari-red) telah samapai ke kota Madinah Munawwar, setelah melaksanakan ziarah kepada Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabtnya di Baqi`, maka penulis menuju ke arah daerah Ambariyah beserta teman-teman, mereka adalah Ridwan Bakar, Saiful Azim, Abdullah Mukhlis, Muhammad Taufiq,Firdaus Abdul Manaf, Sayyid Saharuddin, mereka teman saya didalam pertualangan mencari hadis pada umrah tahun 1428 H.

Walaupun panas membakar kulit yang kering, tetapi kami dalam keadaan semangat untuk mencari dan mendengarkan hadis Nabi tetap masih membara, suhu udara sampai 50 derajat celcius, sungguh merupakan satu cobaan dari Allah kepada kami, air meneral

Syeikh Abdul Hamid Dargha

Nama lengkap

Syeikh Musnid Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Idris - Syeikh Jarum - bin Jamaluddin Al-Jarumi Al-Qadahi Al-Malizi Asy-Syafi`i Al-Asy`ari An-Naqsyabandi.

Ayahnda beliau merupakan keturunan arab yang berpindah dan merantau ke Kedah Malaysia.

Kelahiran dan pertumbuhan

Syeikh Abdul Hamid di lahirkan di Alor Setar Kedah Malaysia pada tahun 1349 H, bertepatan tahun 1930 M, keluarga beliau merupakan keluarga yang taat beribadah dan cinta dengan ilmu, hingga kehidupan  beliau sangat di pengaruhi oleh kehidupan keluarganya.