Senin, 31 Mei 2010

Pengkataman Sohih Bukhari di Sahah Hasyimiyyah

al-Faqir menerima ijazah Shahih Bukhari dari Fadhilah Maulana Syeikh Muhammad Mahmud HasyimMaulana Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim memberi ijazah kepada peserta yang mengikuti qira`ah shahih Bukhari

Permulaan pengkhataman Shahih Bukhari di Sahah Hasyimiyyah


Para peserta pendengar shahih Bukhari di rumah Maulana Syeikh Muhammad Hasyim

Pengkhataman shahih Bukhari


Pada tanggal 28 Mei 2010 hari jum`at telah dilaksanakan pembacaan terakhir shahih Bukhari di sahah Hasyimiyyah di Bani Amir Zaqaziq, pada hari ini juga dilaksanakan majlis pengkhataman Shahih Bukhari, hadir pada acara ini Syeikh Majid Hamid al-Iraqi, Syeikh Rabi` al-Masri, Syeikh Ahmad Maddah al-Khalwati dan pelajar-pelajar Malaysia yang berasal dari Zaqaziq, Cairo, Tonto, Dimyat, acara ini sangat meriah sekali, bahkan Maulana Syeikh al-Imam Muhammad Mahmud Abu Hasyim mengajak seluruh keluarganya agar menghadiri pengkhataman Shahih Bukhari.


Sahah Hasyimiyah merupakan Sahah yang dipenuhi dengan ilmu dan amal, didirikan oleh kakek Syeikh Muhammad Abu Hasyim, beliau berasal dari negeri Hijaz, hari Jum`at biasanya Syeikh akan mengadakan zikir berjama`ah, kemudian mendengarkan lantunan ayat-ayat al-Qur`an, setelah itu Maulana Imam Syeikh Muhammad Abu Hasyim menerima tamu dari berbagai tempat di ruang khusus Sahah Hasyimiyyah, para tetamu datang ke Sahah dengan berbagai macam tujuan, ada yang meminta pertolongan Maulana Syeikh untuk berobat diberbagai rumah sakit di Mesir, ada yang memohon agar dimudahkan untuk mencari pekerjaan, ada yang memohon agar di mudahkan segala urusan mereka dengan pegawai pemerintahan Mesir, mengingat Syeikh memiliki pengaruh yang besar di Propinsi Syarqiyah, sehingga Gubernur, pejabat tinggi di pemerintahan propinsi Syarqiyah dan petinggi ketentraan hadir menemui Maulana Syeikh Muhammad Abu Hasyim, seperti inilah setiap jum`atnya, tetapi pada tahun 2007 Syeikh Muhammad Husni Ginting meminta keizinan agar di adakannya majlis pembacaan kitab Shahih Bukhari di Sahah al-Hasyimiyyah, permohonan tersebut di kabulkan oleh Maulana Syeikh Muhammad Abu Hasyim, pada tanggal 22 Juni 2007 di mulailah pembacaan kitab Shahih Bukhari sehingga pada akhirnya di Khatamkan pada tanggal 28 Mei 2010.


Kami sangat berterima kasih kepada Maulana Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim yang telah meluangkan masanya untuk pembacaan kitab Shahih Bukhari.


Sanad Shahih Bukhari


Berkata Syeikhuna Maulana al-Imam Syeikh Sayyid Muhammad Mahmud Abu Hasyim : Saya meriwayatkan Shahih Bukhari dari al-`Allamah Muhaddits Hijaz Syeikh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Makki al-Maliki, dari riwayat Syeikh Alawi bin Abbas al- Maliki, dari riwayat Syeikh Umar bin Hamdan al-Mahrasi, dari riwayat Syeikh Muhammad Ali bin Tohir al-Witri, dari riwayat Syeikh Ahmad Minnatullah, dari riwayat Syeikh Muhammad al-Amir al-Kabir, dari riwayat Syeikh Ali as-So`idi, dari riwayat Syeikh Muhammad bin `Aqilah al-Makki, beliau berkata : “ Saya meriwayatkan Shahih Bukhari dengan sanad yang paling tinggi di dunia dari Syeikh Hasan bin Ali al-`ujaimi dari riwayat Syeikh Ahmad bin Muhammad al-`Ajil al-Yamani, dari riwayat al-Imam Yahya bin Makram at-Tibri, dari riwayat kakeknya al-Imam Muhibbuddin Muhammad bin Muhammad at-Tibri, dari riwayat al-Burhan Ibrahim bin Muhammad bin Siddik ad-Damasyqi, dari riwayat Syeikh Abdurrahman bin Abdul Awal al-Farghani, dari riwayat Abu Luqman Yahya bin `Ammar bin Muqbil bin Syahin al-Khatlani, dari riwayat Syeikh Muhammad Yusuf al-Faribri, dari pengarang kitab Jami` Shahih Bukhari Amirul Mukminin fil Hadits al-Imam al-Hafizh al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.

Senin, 24 Mei 2010

Musnid Nusantara


Nusantara terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapore, Thailand, dahulu lebih dikenal dengan Jawah atau Jawi di negeri Hijaz ( Makkah dan Madinah ), namun sekarang nama itu kurang di pakai kecuali untuk orang yang berasal dari pulau jawa saja, sampai-sampai di Jami` al-azhar Mesir terdapat ruak Jawi ( ruang khusus ) bagi pelajar Nusantara yang ingin menuntut ilmu, tetapi tidak berpungsi lagi, hanya berpungsi ruak Abbasiah dan ruak Atrak, ruak-ruak yang lainnya telah mati tidak berguna karena sistem kuliah yang modren, begitu giatnya para pelajar Nusantara belajar menuntut ilmu di negeri Arab, walaupun pada masa dahulu sangat sulit untuk belajar.

Minggu, 23 Mei 2010

Imam Bushairi dan Burdah

Makam Imam al-Bushairi di Iskandariyah


Ketika penulis masih belajar di pondok pesantren Musthafawiyah selalu mengikuti acara Syeikhuna al-Fadhil Ibrahim Zannun, disini saya mendengar lantunan yang indah dari butiaran qasidah yang memuji Rasulullah yang tercinta, kali pertama saya mendengar burdah dilantunkan, sayang di pondok kurang terdengar santri pelajar melantunkannya, kebanyakan mereka hanya tahu qasidah al-Barzanji saja, tapi alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran baru bahwa Burdah adalah qasidah yang selalu di lantunkan di Makkah, Madinah dan Mesir, sehingga ada perasaan dan keinginan untuk menziarahi makam sang penyair handal, setelah qasidah ini di nyanyikan oleh buya Syeikh Ibrahim Zannun Lubis, maka terdengar pula lagu qasidah burdah di bawakan oleh Sulis dan Haddad Alwi, menambah kerinduan dan kecintaan saya kepada sa`ir Burdah, terlebih lagi kepada seseorang yang telah di puji oleh Qasidah Burdah, ternyata setelah saya samapi di negeri Mesir keinginan dan impian dahulu tercapai, sering sekali saya berziarah ke makam Imam al-Bushairi, ketika hendak memasuki makamnya maka saya akan melantunkan petikan qasidah Burdah yang terkenal di bumi islam.


Selasa, 04 Mei 2010

Pembacaan Tsulatsiat Bukhari

Syeikh Jamal Faruq, Syeikh Usamah Sayyid, Syeikh Majid al-Iraqi, al-Faqir Muhammad Husni


Pada hari senin 3 mei 2010 telah di adakan majlis pembacaan Tsulatsiayat Bukhari di Dewan rumah Kedah Kairo, majlis ini di hadiri oleh Syeikh Usamah Said seorang musnid muda yang banyak menngumpulkan sanad dan ijazah hadits, kefasihan dan kecerdikan beliau menjadikan ilmu beliau lebih tua dibandingkan umurnya, hadir juga dalam majlis ini Syeikh saya Jamal faruq, Syeikh Majid ak-Iraqi, Syeikh Ahmad Mazhar an-Naqsyabandi, acara ini sangat bagus sekali dilaksanakan mengingat pengajian hadits segan hidup dan segan mati di Mesir, ulama-ulamanya tidak sibuk dengan pembacaan kitab hadits, bahkan mereka lebih suka dengan kitab yang lainnya, bila saya melihat perbedaan diantara negeri Mesir dan Hijaz ( makkah dan Madinah ) sangat jauh sekali ketinggalan Mesir dalam menghidupkan pengajian ilmu Hadits, di Madraah Solatiyah di baca kutubussittah, di rumah Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Alawy al-Maliki di baca kutubussittah, dirumah Syeikh Abbas bin Alawy al-Maliki di baca kutubussittah, dirumah Syeikh al-Habib Umar bin Hamid al-Jailani di baca kutubussittah, di rumah Syeikh Yasin Fadani di baca juga sampai sekarang kitab-kitab hadits, di rumah Syeikh Malik ibnu Arabi di baca Muato` Imam Malik, dan selainnya.

al-Hamdulillah penulis juga selalu membaca Tsulatsiyat Bukhari diantaranya adalah bacaan penulis kepada Syeikh Ali bin Husein `Aidid al-Yamani ketika di Makkah, bacaan penulis kepada Syeikh Abu Bakar Badzib al-Yamani di kota Jeddah, di Makkah dan Madinah Tsulatsiyat Bukhari selalu dibaca.

Pengertian Tsulatsiyat

Tsulatsiyat adalah hadir yang diriwayatkan oleh seorang pengarang kitab yang diantaranya dan diantara Rasulullah didalam mata rantai sanad atau perawi terdapat tiga orang saja dari setiap generasi seorang periwayat, Tsulatsiyat adalah bentuk bahagian sanad yang tinggi dan berhampiran dengan Rasulullah, karena semangkin sedikit jumlah perawi kepada rasulullah semangkin sedikit kritikkanterhadap pribadi dan hapalan para perawi, semangkin sedikit jumlah perawi semangkin dekat dengan Nabi Muhammad.

Imam al-Baiquni berkata :

وكل ما قلت رجاله علا # وضده ذاك الذي قد نزلا


Artinya :Dan Setiap mata rantai sanad yang sedikit jumlah perawinya disebut dengan sanad `Aali ( tinggi ) # Sementara lawannya yang demikian disebut juga dengan sanad Nazil ( turun ).

berkata Imam Ahmad :

طلب سند العالي مستحب عندنا

Artinya : Mencari sanad yang tinggi hukumnya sunnah menurut kami ( ahli hadits ).

Dari alasan inilah para ulama hadits sibuk mencari sanad yang tinggi dengan cara berjalan menuju kota-kota islam di dunia, diantara guru-guru penulis yang memiliki sanad yang tinggi adalah :

1 - Syeikh Ali Hasan Ahmad ad-Dari, beliau meriwayatkan dari Syeikh Sayyid Abbas bin Abdul Azizi al-Maliki ( kakek Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki ), dan meriwayatkan juga dari Syeikh Ali Husein al-Maliki dan lain-lain.

2 - Syeikh Ahmad Damanhuri al-Bantani meriwayatkan dari Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi, Sayyid Alawi al-Maliki dan lain-lain.

3 - Syeikh Husein Abdurrahim Falimbani meriwayatkan dari Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi, Sayyid Alawi al-Maliki, Ali Husein al-Maliki dan lain-lain.

4 - Syeikh Muhammad Sa`id Badran al-Qauqzi meriwayatkan dari Syeikh Abu Nasr Muhammad al-Qauqzi.

5- Syeikh Ali bin Husein Aidid meriwayatkan dri Syeikh Muhammad Hadi as-Saqaf.

ini sebahagian sanad yang tinggi dari Syeikh penulis.

Berikut sanad yang tinggi dari sebahagian para muhaddits :

1 - Imam Bukhari hanya terdapat didalam kitabnya 22 hadits Tsulatsiyat.
2 - Imam Muslim tidak terdapat didalam kitabnya Tsulatsiyat tetapi terdapat didalam kitabnya Ruba`iyat.
3 - Imam Ahmad terdapat didalam musnadnya lebih dari 300 Tsulatsiyat.
4 - Imam Nasa`i hanya terdapat didalam kitabnya Ruba`iyat .
5 - Imam Tirmidzi terdapat didalam sunannya hanya satu Tsulatsiyat saja.
6 - Imam Ibnu Majah terdapat pada sunannya tsulatsiyat.

Semoga kita memiliki perhatian untuk mengaji kitab-kitab hadits.

Syeikh Abdurrahim al-Qina`i

Makam Syeikh Abdurrahin al-Qina`i, al-Faqir Muhammad Husni Ginting beserta Syeikh Imad al-Azhari


Nama lengkap beliau adalah Syeikh al-Qutub Abdurrahim bin Hajjun bin Muhammad bin Ja`farbin Ismail bin Ja`farbin Muhammad bin al-Husein bin Ali bin Muhammad bin Ja`far ash-Shadiq ( Cucu Sayyidina Husein Bin Ali Bin Abi Talib )

Beliau di lahirkan di Targha sebuah desa yang terletak di bahagian Sabtah, di kampung ini beliau tumbuh membesar dan beranjak dewasa, dari kecilnya beliau sangat suka dengan ilmu agama,berbeda dengan anak-anak lainnya, seorang anak yang baik dan soleh.

Minggu, 02 Mei 2010

Berziarah ke rumah Doktor Muhammad Rajab Bayumi

Doktor Muhammad Rajab Bayumi


al-Hamdulillah kali ini pertualangan kami melacak seorang ulama sastrawan yang ulung dan handal, memiliki sya`ir - sya`ir pujangga yang indah, beliau adalah Doktor Rajab Bayumi, sebenarnya nama Doktor ini tidak asing lagi di telinga saya, tetapi tidak pernah bertemu dan bersua, setiap bulannya membeli majalah al-Azhar, saya melihat makalah tulisan Doktor Rajab di halaman pertama, makalah-makalah beliau banyak dimuat di majalah al-Azhar, tetapisayang seorang ulama besar seperti beliau tidak ada yang ambil perhatian dengannya, banyak yang tidak kenal dengan beliau, betapa sayangnya jika kita tidak dapat mengambil manfaat dari beliau.

Beliau dilahirkan pada tahun1923 M, di Propinsi Daqahlia Mesir, masa kecilnya telah dihabiskan dengan belajar ilmu agama sehingga masa remaja, beliau menduduki bangku sekolah di madrsah al-Azhar dari mulai sekolah dasar ( sekolah rendah ) sampai jenjang aliyah, kemudian beliau melanjutkan studynya ke kuliah Bahasa Arab, di kuliah ini seolah-olah semua bakatnya yang terpendam timbul dan berkembang, kemampuannya dalam menguasai bahasa arab, sya`ir, dan sastra dapat menyaingi kawan-kawannya, sebab itulah beliau mampu meraih gelar Dotor dengan Predikat Istimewa tingkat pertama, kemudian beliau diangkat menjadi tenaga pendidik di kuliah Bahasa arab, setelah itu diangkat pula menjadi Dekan kuliah Bahasa arab.

Hidupnya penuh dengan berbagai macam kegiatan, berapa banyak penghargaan al-Azhar dan pemerintah Mesir yang beliau sandang, berapa banyak negara yang telah beliau kunjungi, kehebatannya didalam sastra bahasa arab tidak dapat diragukan sebab itulah makalah yang beliau tulis selalu terdapat di majalah al-Azhar.

beliau pernah berguru dengan Syeikh Zahid al-Kautsari, dan beliau juga sempat membaca sebahagian kitab kepadanya, diantara teman-teman beliau adalah Syeikh Abdul Fatah Abu Ghuddah.

Diantara pesanan beliau adalah membaca dan meneliti keindahan Qasidah Burdah karangan Imam al-Bushairi.