Sabtu, 04 Januari 2014

Wafatnya Musnid Syeikh Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari

Hari sabtu tanggal 2 Rabi`ul Awwal 1435 H, bertepatan tanggal 4 Januari 2014 telah berpulang ke Rahmatullah Syeikh kami Allamatu Indonesia dan Musnidnya Syeikh Muhammad Husni Tamrin bin Jefri Al-Banjari Al-Indonesi ad-Dari Al-Azhari As-Syazuli.

Nama, dan tarikh lahir

Al-`Alim Al Alamah Musnid Al-Faqih Ar-Rawiyatu An-Nabih Muhammad Husni Tamrin bin Jefri Al-Banjari Al-Indonesi, Ad-Dari Al-Azhari As-Syafi`i al-Asy-`Ari As-Syadzuli.