Kamis, 29 Agustus 2013

Al- Arba`un Buldaniyyah

Didalam dunia tulisan para ulama hadis telah mencoba menyajikan berbagai macam bentuk tulisan kepada umat islam sebagai rasa kewajiaban menyampaikan ilmu, dari yang berbentuk " Jami`", "mushannaf", "Musnid"," Mustadrak", "Mustakhraj","Sunan",dan lain-lain.

Diantara bentuk tulisan didalam ilmu hadis riwayah adalah kitab " Al-Arba`un ", kitab ini merupakan kitab yang mengumpulkan empat puluh hadis yang telah di riwayatkan oleh penulis dengan berbagai macam tujuan dan maksud.

Sebahagian penulis mengumpulkan empat puluh hadis yang bersangkut paut dengan usuluddin, sebahagiannya lagi yang bersangkut paut dengan zuhud, sebahagiannya pula mengumpulkan empat puluh hadis tentang  akhlak dan qawaid fiqhiyyah.