Sabtu, 10 September 2011


Urgensi  Talaqqi di dalam ke ilmuan islam


Talaqqi  berasal dari unsur kata “ Laqa”  kemudian di rubah kepada timbangan Talaqqa yang bermakna : Menjumpai atau menemukan.
Seperti firman Allah :

#¤)n=tGsù ãPyŠ#uä `ÏB ¾ÏmÎn/§ ;M»yJÎ=x. z>$tGsù Ïmøn=tã 4 ¼çm¯RÎ) uqèd Ü>#§q­G9$# ãLìÏm§9$# ÇÌÐÈ
37.  Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sementara menurut istilah ialah Seorang pelajar mengahadiri majlis pengajian seorang guru, mendengarkan atau membaca sebuah kitab kepadanya.

Tradisi tallaqi sebenarnya tidak asing lagi bagi para pelajar, terlebih-lebih di dunia pondok pesantren tradisional, tetapi hampir memudar di kalangan mahasiswa-mahasiwa yang menggunakan sistem modren.

Kamis, 01 September 2011

Majlis pembacaa Musalsal Aidil Fitri

Pada 1 Syawal 1432 H bertepatan tanggal 30 Agustus 2011 M telah diadakan pembacaan Musalsal Aidil Al-Fitri di Dewan Seri Melaka di Hayy Sabie` Cairo, program ini setiap tahunnya telah penulis laksanakan, tetapi pada kali ini ada yang lebih unik yaitu acara ini di hadiri oleh al-Muhaddis Kabir al-Musnid Syahir Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri dan al-Musnid Syeikh Asyrof bin Ismail al-Tijani al-Qahiri atas jemputan penulis, betapa senangnya penulis atas kehadiran guru-guru tercinta didalam majlis ini.