Rabu, 27 April 2011

Syeikh Ibrahim Dasuqi

Pada tanggal 28 April 2011 merupakan maulid besar sang wali Allah SIdi Ibrahim Dasuqi yang di kubrukan di kota Dusuq, beliau merupakan seorang wali terkenal di Mesir dan seluruh penjuruh dunia.

Nama lengkap :

Arif Billah Ibrahim  ad-Dasuqi bin Abi al-Majd bin Quraisy bin Muhammad bin Abi an-Naja bin Zainal Abidin bin Abdul Khaliq bin Muhammad Abi at-Thaib bin Abdul Katim bin Abdul Khaliq bin Abi Qasim bin Ja`far Zaki bin Ali bin Muhammad al-Jawwad bin Ali ar-Ridha bin Musa Kazhim bin JA`far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah s.a.w.

Minggu, 24 April 2011

Pengkhataman Syama`il Muhammadiyah di Jami` al-Azhar

Sekarang Jami` al-Azhar sudah mulai berdiri lagi dengan tegap, setelah sebelumnya berjalan tertatih-tatih menyambung kehidupannya untuk menyebarkan ilmu, selama Azhar memiliki Jami`ah ( Universiti ) maka Jami` Azhar kurang berpungsi dengan layak seperti manakalanya, dahulu Jami` Azharlah telah banyak mengeluarkan ulama-ulama besar berkelaskan dunia, hingga sampai masa Syeikh Ibrahim as-Saqqa, dan di ikuti oleh anaknya dengan membuat majlis pembacaan kitab hadis di jami` al-Azhar, kemudian di teruskan oleh muridnya al-Muhaddis Abdullah Shiddiq al-Ghumari, dan seterusnya di terusnya oleh muridnya Syeikh Ali Jum`ah  ( mufti Mesir sekarang ),karena kesibukkan Syeikh Ali Jum`ah dengan berbakai aktivitas, maka kendali pengajian hadis di hidupkan kembali oleh muridnya Muhaddis Usamah Sayyid Mahmud al-Azhari atas perintah Syeikh Ali Jum`at, maka di adakanlah majlis pembacaan kitab Syama`il Muhammadiyyah karangan Imam al-Hafizh Tirmidzi r.a, yang berhasil di khatamkan 20 April 2010.

Sabtu, 16 April 2011

Wahabi Mesir memukul dan menghalangi Doktor Hasan as-Syafi`i dari Mimbar Khutbah

Kejahatan Wahabi semangkin bertambah-tambah, setelah sebahagian wahabi yang mengaku bahwa mereka itu salafi menghukum seorang yang beragama kristen dengan cara memotong kupingnya dengan alasan hukum hudud dan perbuatan mereka yang menghancurkan kuburan-kuburan para wali Allah, sekarang pula mereka menampakkan gigi mereka dengan melarang Doktor Hasan Syafi`i  berkhutbah di Masjid an-Nur dan mengancam membunuh Doktor Hasan Syafi`i.