Selasa, 13 November 2012

Rihlah ke Negeri Johor

Rihlah ku ke Negeri Johor

Negeri Johor sebenarnya tidak asing lagi bagi penduduk Kerajaan Sultan Langkat pada masa dahulu, karena hubungan baik yang telah terjalin diantara Sultan Langkat dan Sultan Johor, ditambahlah seorang ulama besar Langkat yaitu Syeikh Abdul Wahab Rokan Langkat pernah berkunjung dan menetap di Batu Pahat Johor, banyak rakyat Johor yang mengambil bai`at Tarekat Naqsyabandi dari Syeikh Abdul Wahab, Keramahan dan kebaikkan Sultan Johor ketika sehingga beliau menganuggrahi Syeikh Abdul Wahab seorang istri yang berasal dari Johor.

Minggu, 29 Juli 2012

Al-Hafizh Muhammad Murtadha Az-Zabidi

Nama Lengkap Kelahiran

Nama beliau adalah : Muhammad Murtadha bin Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razzaq Al-Huseini Al-Alawy Az-Zabidi. di beri kuniyah dengan Abu Al-Fayidh.

Di lahirkan di Balgram India pada tahun 1145 H.

Dari kecilnya telah memiliki kecendrungan untuk mempelajari ilmu agama,kecerdikan dan ketekunan beliau menghantarkanya ke pintu keberhasilan, seorang anak yang tumbuh membesar memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang ulama.

Rabu, 30 Mei 2012

Hukum nikah Mut`ah ( kontrak )

Soal : Apakah hukum nikah Mut`ah atau kawin kontrak ?
Di jawab oleh : Al-Faqir Ila Allah Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari.

1- Maksud Nikah Mut`ah
Mut`ah menurut bahasa adalah bersenang-senang.
Sementara Menurut istilah adalah perkawinan yang disebutkan didalam akadnya tempo dan masa batas akhir perkawinan, setelah habis tempo dan batas akhir maka perempuan tersebut tidak  memilki hubungan lagi dengan lelaki yang mengawininya.

Kamis, 10 Mei 2012

Hukum merujuk dengan isyarat

Soal : Seorang lelaki telah menceraikan isterinya dengan tolak satu atau dua, ketika sang isteri masih didalam `iddah, maka datanglah mantan suami kepadanya karena ingin bertamattu` ( bersenang-senang seperti layaknya suami isteri ), kemudian  Isteri berkata : Kita rujuk kembali?, suami tidak menjawab tetapi hanya menggelengkan kepala pertanda setuju, maka mereka pun mengadakan hubungan suami isteri, setelah itu orang-orang bertanya kepada suaminya, apakah mereka telah berujuk semula? tetapi sang suami tidak membenarkan adanya rujuk semula.

Rabu, 09 Mei 2012

Memelihara mata rantai sanad Nusantara

Sebenarnya Nusantara memiliki warisan sanad yang cukup besar dari para pendahulunya, sayangnya mereka tidak menganggap ini sebuah warisan besar, sebahagiannya lagi bahkan tidak mengetahui nilai yang sangat berharga didalam mata rantai sanad Nusantara, sebab mata rantai sanad tersebut akan membuktikan jauh sebelum ini warga Nusantara telah memiliki orang yang pakar didalam ilmu hadis dan ilmu sanad.

Sabtu, 28 April 2012

Hukum mencela sahabat Nabi Muhammad s.a.w

Berkata Al-Faqir Muhammad Husni Ginting Bin Muhammad Hayat Ginting Al-Langkati Al-Azhari : Telah mengabarkan kepada kami Syeikh Ahmad Damanhuri bin Arman Al-Banteni wafat 1426 hijriyah, beliau berkata : telah mengabarkan kepada kami Syeikh Umar Hamdan Al-Mahrisi wafat 1368 hijriyah, dari Syeikh Muhammad Abu Nashr Bin Abdul Qadir Al-Khatib wafat 1324 hijriyah, dari Syeikh Abdurrahman Bin Muhammad Al-Kuzbari As-Soghir wafat 1262 hijriyah, dari Syeikh Musthafa bin Muhammad

Senin, 26 Maret 2012

Peranan ulama terhadap Hadis Syarif

 Muqaddimah
Bahagian pertama

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
Segala puji dan syukur kepada Allah s.w.t yang telah menjadikan Al-Qur`an dan Hadis sebagai sumber yang agung didalam syari`at islamiyah, sebagai pedoman dan ajarn bagi orang yang beriman, selawat beriringkan salam kepada baginda Muhammad s.a.w yang telah diberikan wahyu dan tidak pernah berbicara menurut hawa nafsu, menjadi petunjuk diri dan qalbu agar senantiasa beribadah kepada Allah Yang Maha Tahu.

Senin, 05 Maret 2012

Hukum Hudud

     Banyak orang yang belum mengerti bahwa hukum hudud datang dari Allah s.w.t, disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w, sebab sebahagian beranggapan bahwa Hukum Hudud hanyalah hasil karangan para ulama yang tidak berlandasan dengan al-Qur`an dan Sunnah, mereka adalah golongan yang menuduh ahli fiqih dan ahli hadis memasukkan hukum dengan berlandaskan hawa nafsu mereka, sebahagiannya lagi berpendapat bahwa hudud tidak terdapat didalam al-Qur`an cuma terdapat didalam Hadis, sementara mereka tidak menerima hadis jika muatannya itu tidak di dukung oleh al-Qur`an al-Karim, mereka ini adalah anti Sunnah.

Kamis, 01 Maret 2012

Wafatnya Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi

Saya merasa sedih sekali  ketika Syeikh Usamah Sayyid Mahmud al-Azhari menyampaikan berita duka cita tentang wafatnya seorang ulama besar yang tidak pernah terlihat di majlis-majlis besar, beliau adalah Syeikh Ahmad Mukhtar Ramzi yang tidak mau mengejar dunia dan isinya begitulah yang saya tahu dari kehidupannya, beliau sibuk menulis di rumahnya dan tidak banyak keluar dari rumahnya.

Minggu, 26 Februari 2012

Hukum bermain Dadu dan Catur

Soal : Apakah hukumnya bermain dadu dan catur ?

Jawab : Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah dadu dan catur, sebahagian mereka menyamakan hukum dadu dan catur, sebahagiannya lagi membedakan antara dadu dan catur, perbedaan ini disebabkan apakah Catur dapat diqiyaskan dengan dadu atau tidak, permasalahan ini akan kami jelaskan dengan hadis yang telah di riwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut.


Senin, 30 Januari 2012

Syeikh Muhammad Soleh bin Usman Jalaludin al-Fulfilani

Pada Tahun 2009 Penulis (Muhammad Husni Ginting ) berangkat umrah dengan para ahbab, umrah ini merupakan satu bahagian kegiatan dari Sahah Husofiyah al-Langkatiyah Mesir, DiMakkah saya sangat ingin bertemu dengan Syeikh Soleh, tetapi beliau tidak ada di Makkah, takdir Allah pun mempertemukannya di Penanti Pulau Pinang, sehingga saya merasa senang sekali dengan pertemuan tersebut.