Senin, 27 Juli 2009

Sayyid Abbas Bin Alawi al-MalikiNama lengkap beliau adalah Syeikh Sayyid Abbas Bin Sayyid Alawi Bin Sayyid Abbas Bin Sayyid Abdul Aziz al-Maliki al-Idris al-Hasani al-Makki, beliau dilahirkan pada tahun 1368 Hijriyah di kota Makkah al-Musyarafah, dibesarkan oleh seorang ayah yang alim dan mulia pemimpin ahli bait di kota makkah, pembesar bait alawi yang disegani oleh pemerintah dan orang semuanya, ayah beliau seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram dan seorang ulama besar yang di kagumi oleh masyarakat Makkah ketika itu, tidak heran jika sifat-sifat orang tuanya turun kepadanya dan saudara Sayyid Muhammad al-Maliki.


Berkunjung ke Jabal Uhud


n


Diantara tempat bersejarah yang kami lewati adalah Jabal Uhud yang terkenal dengan sejarah peperangan Rasulullah dalam menyerang kafir Quraiys yang datang dari Makkah, Jabal ini memiliki keistimewaan tersendiri dihati Rasulullah sebagai saksi bisu yang pernah melihat secara langsung bagaimana dahsyatnya peperangan tersebut, darah umat islam menetes tumpah di pasir yang gersang, gemercik darah menebar dilembah Uhud yang mulia, menerima syuhadanya yang gugur sebagai pejuang yang tidak kenal dengan putus asa, tubuh-tubuh yang bermandikan darah terbujur kaku di medan peperangan, hati Rasul yang sedih dan duka bila melihat sang paman meninggal dalam keadaan yang sangat mengganaskan, perutnya dibelah, hatinya dikeluarkan dan di kunyah oleh Hindun, akibat dari dendam kesumatnya yang tidak memiliki perasaan insani, tangisan itu menunjukkan betapa cintanya Rasul terhadap pamannya Hamzah, bumi Uhud yang gersang sangat bergembira dan berbangga menerima Syuhada yang di kuburkan di perutnya.

Syeikh Muhammad Sa`aduddin al-HaddadNama lengkap beliau Syeikh Sayyid Muhammad Sa`aduddin Bin Muhammad Basyir al-Haddad Asy-Syafi`i an-Naqsyabandi al-Halabi, beliau dilahirkan di Halab Suriyah pada tahun 1941 Masehi, hidup dikalangan beragama, di didik oleh orangtuanya yang alim dan bijaksana, garis keturunan beliau masih ada kaitannya dengan Rasulullah, orang tua beliau seorang ulama yang masyhur dan ahli dalam bidang qira`at, murid dari Syeikh Badaruddin al-Hasani ( Seorang Muhaddits ternama di Suriyah dan Syam ( Suriyah, Jordania, Lubnan, Palestina ).

Beliau mengambil tarikat naqsyabandi dari ayahandanya yang alim, sehingga beliau tumbuh besar menjadi seorang ulama yang alim dan rabbani, lidahnya yang selalu menyebut Allah SWT, gaya hidup yang mengikuti sunnah Rasulullah, beliau giat sekali berdakwa kepada umat mengajak mereka agar mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya, selalu mengamalkan amar ma`ruf dan nahi mungkar.

Beliau meriwayatkan hadits dari bapaknya Syeikh Muhammad Basyir al-Haddad, Syeikh Sayyid Muhammad Bin `Alawy Bin Abbas Bin Abdul Aziz al-Maliki al-Makki, dan Syeikh Habibur Rahman al-A`zhami al-Hindi.

Beliau telah memberikan ijazah kepada penulis pada bulan Rajab tahun 1430 Hijriyah di Mesjid Nabawi Madinah Munawwarah.

Minggu, 26 Juli 2009

Syeikh Muhammad Hani Kahil

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Muhammad Sa`id Bin Hani al-Kahil al-Himshi, an-Naqsyabandi, beliau dilahirkan pada bulan Rabi`ul awal pada tahun 1353 Hijriyah di daerah kawasan Himsh Suriah, beliau di didik oleh orang tuanya dengan pengajian agama dan disekolahkan kepada madrasah agama agar menjadi seorang ulama yang beriman dan mengamalkan ilmunya, setelah belajar ilmu agama di kampung halamannya beliau memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu di negeri Mesir yang terkenal ketika itu dengan ulamanya dan Muhadditsnya, yaitu al-Hafizh Syeikh Sayyid Ahmad Bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari yang mengajar hadits di Masjid Sayyidina Husein, beliau telah mengkhatamkan kitab Nukhbatul Fikri kepada al-Hafiz Ahmad al-Ghumari, dan beliau juga pergi haji beserta Syeikh Ahmad al-Ghumari.

Diantara guru-guru beliau adalah al-Hafizh Syeikh Ahmad Bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari, Syeikh Ahmad Ka`kah al-Himshi, Syeikh Alawi Bin Abbas al-Maliki, Syeikh Muhammad al-Arabi at-tabbani, Syeikh Hasan Muhammad Masyath, Syeikh Abdullah Sirajuddin dasn yang lainnya.

Penulis telah mendengarkan dari beliau Hadits Musalsal al-Awaliyah, Musalsal al-Mahabbah, Musalsal Musfahah, kemudin beliau memberikan ijazah kepada penulis pada tanggal 4 Rajab tahun 1430 Hijriyah.

Syeikh Muhammad Humaidah
Nama lengkap beliau adalah Syeikh Muhammad Bin Humaidah Bin Muhammad Bin Humaidah al-Madan i al-Maliki, lahir pada tahun 1347 Hijriyah, dibesarkan dipangkuan orang tua yang ta`at beribadah kepada Allah, beliau belajar agam dari para ulama-ulama yang berada di Madinah, diantaranya Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi yang banyak menuangkan perhatian kepada beliau, sebab beliau adalah anak tiri Syeikh Umar Hamdan Mahrisi.

Sehari-hari beliau banyak disibukkan dengan mengajak umat kepada kebaikan dan mengama
lkan sunnah Rasulullah, tidak heran jika beliau selalu memberi wasiat ketika diantara azan dan iqamat pada waktu shalat Maghrib dan Isya di masjid Nabawi, serta memberikan tasbih dan buku do`a-do`a kepada jema`ah yang hadir.

Beliau meriwayatkan hadits dari Muhaditsul Haramain Syeikh Umar Bin Hamdan al-Mahrisi at-Tunisi al-Maliki al-Madani dan Syeikh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa al-Fadani al-Indonesi al-Makki asy-Syafi`i.

Penulis mendapatkan ijazah dari beliau pada Bulan Rajab tahun 1428 Hijriah, beliau memberi ijazah khusus dan umum kepada penulis, serta memunawalahkan kitab Ittihaf al-Ikhwan Fi Tsabati Syeikh Umar Hamdan, hasil kumpulan dari muridnya Syeikh Muhammada Yasin al-Fadani didalam Masjid Nabawi, dan mendapat ijazah kembali pada bulan Rajab tahun 1430 Hijriah di daerah pintu Abu Bakar Masjid Nabawi.

Syeikh Abdur Rahman al-Juhani menghadap Allah SWT

beliau adalah Syeikh Abdur Rahman Abu al-Madhai al-Juhani al-Rabighi asy-Syafi`i, dari semenjak kecilnya sangat senang belajar ilmu agama, beliau belajar fiqih Syafi`i, dan fara`idh sehingga sangat terkenal dengan keahlian beliau dalam ilmu fara`idh, sempat menimba ilmu dengan Syeikh Sayyid Alawi Bin Sayyid Abbas Bin Abdul Aziz al-Maliki al-Makki dan mendapat ijazah dari beliau, demikian juga Syeikh Abdur Rahman mengaji dengan Syeikh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa al-Fadani al-Indonesi, al-Makki juga mendapatkan ijazahfari beliau, kerajian beliau dalam belajar ilmu fara`idh membuat beliau menjadi seortang fakar dalam bidang ini.

Jumat, 24 Juli 2009

Berziarah kemasjid Quba


Diantara masjid yang bersejarah dan memiliki keistimewaan dalam mengunjunginya adalah masjid Quba`, di pagi yang cerah dan indah jema`ah kami bergerak menuju masjid Quba yang telah disebut oleh Rasulullah kelebihannya, setelah kami sampai di halaman masjid Quba, dengan segera kami memasuki masjid dan shalat dua raka`at didalamnya, kemudian penulis melaksanakan shalat Dhuha dan berdo`a agar Allah memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat kembali berziarah ke kota Rasul dan Quba`.

Masjid Quba` ini adalah salah satu masjid yang pertama sekali didirikan didalam sejarah islam, ketika itu Rasul singgah di Quba, tanpa membuang waktu beliau mendirikan masjid Quba beserta para sahabat yang ada, dan beliau melaksanakan shalat dimasjid ini sehingga masjid ini mendapatkan keistimewaan yang besar dari pandangan Rasulullah, sebab itulah beliau selalu mengunjungi masjid ini setiap hari sabtu dan shalat didalamnya, hal ini diperkuat oleh hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله "
ِArtinya : Bahwa Rasulullah SAW mengunjungi masjid Quba` setiap hari sabtu dengan menunggang kendaraan dan berjalan, dan juga dilakukan oleh Abdullah Bin Umar. ( H.R Bukhari ).

Dalam riwayat yang lainnya :
فيصلى فيه ركعتين

Artinya : Beliau ( Nabi ) melaksanakan shalat dua raka`at didalam masjid Quba` ( Bukhari Muslim).

Adapun keutamaan mengunjungi dan shalat di masjid Quba telah diungkapkan Rasul kepada umatnya didalam haditsnya :
الصلاة في مسجد قباء كعمرة
ِArtinya : Shalat di masjid Quba` pahalanya seperti pahala Umrah.( H.R Tirmidzi ).

Rasul bersabda :
من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ".
ِArtinya : Barangsiapa bersuci dirumahnya kemudian mendatangi masjid Quba dan shalat didalamnya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala Umrah. ( H.R . Ibnu Majah, Ahmad, al-Hakim.

Hadits-hadits yang telah kami ungkapkan adalah bukti dari keagungan dan keistimewaan Masjid Quba, sehingga disarankan bagi para penziarah Rasulullah tidak melewatkan dan menyia-nyiakan kesempatan dan keistimewaan tersebut.

Stasion kereta api Ambar

, se
Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa dikota Madinah pada zaman dahulunya memiliki stasion kereta api yang di beri nama Stasion Ambar , karena Stasion ini terletak di daerah Ambariyah Madinah, kereta api dahulu digunakan untuk mengangkut jema`ah haji yang berasal dari Turki dan Syiria, pada masa itu kereta api berjalan dari Astana ibu kota pemerintahan islam di Turki sampai ke kota Madinah Munawwarah, banyak jema`ah haji yang menggunakan jasa kereta api karena dianggap mudah dan aman di perjalanan, namun Stasion ini sudah hanya tinggal kenangan saja, stasion ini berubah menjadi sebuah musium yang kurang terawat, menjadi saksi sejarah betapa megahnya kota Madinah yang memiliki Stasion mancanegara, sekarang kedudukan stasion ini telah digantikan dengan angkutan yang lainnya, seperti pesawat terbang dan Bus yang mengankut jema`ah haji yang berdatangan untuk menziarahi Rasulullah dan mesjidnya.

Angkutan kereta api adalah angkutan yang sangat murah dan aman, sebab banyak sekali kecelakaan yang terjadi di tengan perjalanan dengan menggunakan bus-bus yang berlaju kencang, semoga angkutan ini berjalan semula seperti dahulunya sehingga memudahkan jema`ah haji yang ingin menziarahi Rasulullah.

Berziarah ke para ulama


Hari ini terasa sangat panas sekali, kota Madinah dimasa musim panas tentu sangat panas, mencabar keimanan kita, sebab itulah ketika kita berjalan menuju rumah Syeikh Malik Sanusi memerlukan istirahat agar dapat melanjutkan perjalanan, ini adalah satu perjuangan untuk menemui seorang ulama besar di Madinatul Munawwarah.

Daerah yang kami lalui ini adalah daerah Ambar, Masjid ini didirikan pada zaman Utsmaniyah Turkiyah, bentuk masjid ini pun seperti kebanyakkan bentuk masjid-masjid di Turki, rihlah mencari ulama dan riwayat mereka adalah salah satu sunnah ulama-ulama terdahulu, belajar bukan hanya dari buku saja, tetapi mendatangi ulama dan belajar dari mereka.

Umrah meningkatkan keimanan dan mengujungi para ulama Hijaz

Pada tanggal 21 Juni 2009 Penulis beserta kawan-kawan berangkat dari Zaqaziq ke Kairo, Pada pukul 11.00 pm kami berangkat dari Tahrir Kairo ke Safaga dengan mengendarai Bus, kami semua terdiri dari sembilan belas orang, pada pukul 07.30 pm pagi, tanggal 22 juni 2009 kami telah sampai di Pelabuhan Sapaga, pada pukul 16.00 petang kapal pun bergerak dari pelabuhan dermaga menujuju pelabuhan Yanbu` Saudi Arabiyah, pada pukul 16.oo petang waktu Saudi, tanggal 23 Juni 2009 kami telah sampai ke pelabuhan Yanbu`, pada pukul 23.00, bus kami pun meluncur cepat ke kota Madinah al-Munawwarah, akhirnya pada pukul 02.00 pagi kami sampai di kota Madinah, setelah menaikkan beg dan barang-barang ke hotel, kami menuju Mesjid Nabi SAW untuk melaksanakan Shalat Subuh, setelah pelaksanakan Shalat Subuh kami memulai berziarah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW besrta sahabatnya Abu bakar dan Umar , dari mesjid Nabawi kami menuju Baqi` untuk menziarahi makam para sahabat Rasul,makam yang pertama sekali kami ziarahi adalah makam Sayyidah Fatimah anak Rasul, makam Sayyidina Abbas paman Rasul, Sayyina Hasan cucu rasul, Sayyidina Ali Zainal Abidin Bin Husein cicit Rasul, kemudian berziarah kemakam anak perempuan rasul, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Umu Kaltsum, kemudian makam para isteri Rasul : Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab, Saidah Hafshah, Sayyidah Ummu Kaltsum dan yang lainnya, kemudian ke Makam anak Rasul Ibrahim, kemudian kami menuju makam Imam Malik dan Imam Nafi`i, setelah membaca do`a kami pun menuju makam Syuhada` al-harra dan makam Sayyidina Utsman Bin Affan dan lainnya.

Adapun Syeikh-Syeikh yang kami telah jumpai di Madinah atau mendapatkan ijazahnya :

1 - Syeikh Sayyid Malik Bin Arabi As-Sanusi.
2 - Syeikh Sayyid Nafi`i Bin Arabi As-Sanusi.
3 - Ratu Libiya Syaikhah Fathimah As-Sanusi.
4 - Syeikh Abdul Manan al-Pakistani.
5 - Syeikh Muhammad Mathrahji.
6 - Syeikh Mahmud Afandi At-Turki al-Hanafi An Naqsyabandi
7 - Syeikh Muhammad Sa`ad Bin Muhammad Basyir Al-Haddad
8 - Syeikh Muhammad Hani Kahil Al-Himshi
9 - Syeikh Muhammad Humaidah Al-Madani.

Adapun Ulama yang kami jumpai Di Makkah dan mendapatkan ijazahnya adalah:

1 - Sayyid Abbas Bin Sayyid `Alawi al-Maliki
2 - Sayyid Ahmad Bin Sayyid Muhammad Bin `Alawi al-Maliki
3 - Sayyid Ayyub Bin Abkar al-Ahdal
4 - Syeikh Muhammad amin Bin Abdullah al-Harari al-Makki
5 - Syeikh Abdur Rahim jahuri al-Banjari
6 - Syeikh Abdul Hamid Sanuhah al-Lubnani al-Makki
7 - Syeikh Majd Makki al-Halabi
8 - Syeikh Saiful Rahman Al-Hanafi tenaga pengajar madrasah Ash-Shalatiyah
9 - Syeikh Majid Muhammad Salim Rahmatullah al-Hindi