Rabu, 29 Desember 2010

Pembacaan Musalsal Yaumi `Asyura 1432 H

Di Mesir sudah mulai banyak majlis-majlis pembacaan musalsal, baik di Masjid al-Azhar Syarif maupun rumah-rumah ulama yang memiliki perhatian dengan hadis musalsal, sehingga menjadikan Mesir pada hari ini seperti negeri Hijaz ( Makkah dan Madinah ) ketika menjelang Yaum `Asyura`.

10 Muharram 1432 Hijriyah

Kamis 10 Muharram 1432 hijriyyah masih mengeluarkan hawa sejuk di bumi Mesir, pagi ini badan saya masih terasa letih setelah muntah disebabkan sakit yang dialami selama beberapa hari ini, tetapi hari ini adalah hari yang istimewa memiliki beberapa kegiatan di Kairo, diantaranya adalah mendengarkan musalsal Asyura` di rumah Doktor Muhaddis Kabir Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri dan membaca Musalsal di rumah pelajar-pelajar Melaka di Hayy Sabei`  Kairo, mengingat tahun lewat telah di laksanakan di rumah pelajar Kedah di Kairo juga.

Selasa, 30 November 2010

Kenapa kita belajar sifat dua puluh? Bahagian I

Ada sebahagian orang yang menentang pengajian sifat 20 yang berpuluh tahun bahkan beratus tahun di pelajari oleh umat islam, mereka menentang pengajian tersebut dengan berbagai alasan yang sangat lemah sekali, karena mereka mengikuti hawa nafsu, dan bertaklid buta dengan syeikh-syeikh mereka yang sesat untuk menutupi Aqidah Musyabbihah.

Senin, 22 November 2010

Adab menuntut ilmu hadis


Pada saat ini penuntut ilmu hadis semangkin banyak dan bertambah, di setiap negara kita melihat banyak Universitas yang membuka khusus jurusan hadis sehingga setiap tahunnya dapat mengeluarkan puluhan bahkan ratusan sarjana hadis, tetapi yang jadi permasalahan adalah, kenapa begitu banyak sarjana keluaran hadis tidak mencapai derajat " Muhaddis " dan "al-Hafizh" tetapi cendrung selalu menjadi pengikut utama dan setia Syeikh Nasiruddin Albani dalam segala sohehnya dan do`ifnya, padahal beliau sendiri belum mencecah tahap al-Hafizh, sebesar mana kefantikkan muridnya kepada Albani tetapi mereka tidak ada yang mampu mengatakan bahwa Albani itu seorang al-Hafizh.


Sabtu, 20 November 2010

Ibnu Hajar al-Haitami

 Perkuburan Ma`la Makkah MukarromahNAMA DAN KETURUNAN BELIAU

Beliau adalah Syeikh al-Allamah al-FAqih al-Imam Ahmad binMuhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa`di al-Makki al-Ansori as-Syafi`i.

Di gelar Ibnu Hajar karena kakek beliau selalu diam tidak berbicara laksanakan batu.
as-Salmunti adalah nisbah kepada negeri Haram di bahagian propinsi Syarqiyah Mesir, sebab keluarga beliau dahulu pernah tinggal di sana, kemudian pindah ke Mahalla Abi Haitam.
al-Haitami nisbah kepada Mahalla Abi al-Haitam sebuah desa di bahagian propinsi Gharbiyah Mesir.
al-Azhari : nisbah kepada al-Azhar as-Syarif, sebab beliau pernah belajar di al-Azhar as-Syarif.


Kamis, 18 November 2010

Fatwa Syeikh Muhammad Gharib Abu Qa`ud

al-Hamdulillah masa-masa saya sakit sampai sekarang ini telah di ringankan oleh teman-teman yang hadir menjenguk saya, baik pelajar al-Azhar Zaqaziq, pelajar kedoktoran Zaqaziq, pelajar dari Tonto, Mansurah, pelajar dari Shubro dan pelajar dari negeri Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, tak ketinggalan teman-teman warga Mesir yang juga menjenguk kerumah, diantara teman-teman Mesir yang menjenguk adalah Syeikh Ibrahim berasal dari Bahnabai kampung kelahiran Syeikh Athiyah Saqar ( seorang ulama ternama di Mesir ), Syeikh Ibrahim ini seorang Imam dan khatib dari kementerian wakaf Mesir untuk daerah Bahnabai, beliau merupakan orang yang dekat sekali dengan Syeikh Athiyah Saqor dan belajar banyak darinya.


Kamis, 11 November 2010

Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi Muhaddis Nusantara yang terkenal di negeri arab


Nama lengkap dan kelahiran beliau

Beliau adalah al-Alim al-Fadhil al-Muqri` al-Faqih al-Muhaddis Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Mannan at-Tarmasi al-Makki asy-Syafi`i.

Tarmas adalah sebuah desa yang berhampiran dengan kota Solo propinsi jawa tengah dari wilayah Indonesia.

Beliau dilahirkan di desa " Tarmas " pada 12 jumadil Ula tahun 1285 hijriyah, sementara ayah beliau ketika itu berada di Makkah, sehingga di besarkan dan diasuh oleh ibu dan pamannya di Tarmas.

Selasa, 09 November 2010

Tahniah kepada PMRM yang berhasil menyelenggarakan qira`ah Sohih Bukhari


Pada abad ini program pembacaan kitab-kitab hadis sangat sedikit sekali, arah usaha untuk mengembangkan peningakatan dalam pemahaman hadis dan ilmunya sangat berkurang, sebab itulah tidak mengherankan sedikitnya ulama-ulama yang bergelar " al-Muhaddis " muncul di permukaan bumi ini, pada zaman dahulu jika seorang pelajar memasuki sebuah kota maka dia akan berjumpa dengan puluhan bahkan ratusan " al-Hafizh " bukan al-Muhaddis, tetapi sekarang mencari puluhan yang bergelar " Musnid " pun agak kesulitan, di Mesir sendiri yang bergelar al-Musnid boleh di kera dengan jari tangan, di Syam dan Hijaz masih terdapat Musnid tetapi sulit untuk mencari " al-Muhaddis" apalagi " al-Hafizh " padahal di sana banyak terdapat majlis-majlis pembacaan Kutubus Sittah.

Jumat, 05 November 2010

Cobaan yang menimpa


Rabu 20-10-1010 Pengajian Rabuan dilaksanakan, terdiri dari kitab Bidayah Wal Hidayah buah karya Imam Ghazali, Aqidah Tohawiyah buah karya Imam al-Hafiz Tohawi, dan Nuzhatun Nazhor Syarah Nukhbatu al-Fikr karangan Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, pengajian ini pada awalnya berjalan dengan lancar dari mulai selesai shalat zohor sampai maghrib, tetapi setelah maghrib perasaan saya berubah, angin yang saya rasa ketika pagi harinya mulai menyerang lagi menusuk dan menikam belakang, tetapi saya berharap sakit itu akan hilang setelah saya lanjutkan pengajian.

Minggu, 17 Oktober 2010

Lanjutan Tawassul 3 menurut al-Ghumari


Berkata al-Muhaddis al-Muhaqqiq al-Mufid al-Musnid Sayyid Abullah bin Shiddiq al-Ghumari : " kami mengatakan dengan mengalah : jikalah ceritanya ini dho`if agar al-Bani menjadi senang hati , dan riwayat Ibnu Abi Khaitsmah memiliki illat sebagaimana usaha Ibnu Taimiyyah mencoba untuk menjadikannya berillat.


Kamis, 23 September 2010

Lanjutan hadis tawassul
Berkata al-Muhaddis Abdullah bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari : " Yang menyebutkan kisah ini di dalam riwayat Imam al-Hafizh Baihaqi adalah Seorang Imam yan tidak ada bandingnya, berkata Imam Abu Zur`ah ad-Damsyiqi tentang dia ( Ya`qub bin Sufyan ) : " telah datang kepada kami dua orang pembesar ulama, yang salah satunya adalah orang yang paling banyak berrihlah untuk mencari hadis, dia adalah Ya`qub bin Sufyan yang tak mampu seorang pun dari penduduk Iraq meriwayatkan hadis seperti dia ".


Minggu, 19 September 2010

Sohihnya Hadis Tawasul dalam Pandangan al-Muhaddis Abdullah al-Ghumari


al-Muhaddis al-Mufid Syeikh Abdullah bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari tidak asing lagi di telinga kita, beliau seorang ulama hadis yang terkemuka di kalangan ulama-ulama dunia islam, bahkan al-Muhaddis Syeikh Abdul Fatah Abu Ghuddah dan Syeikh Muhammad `Awamah menggelar beliau sebagai al-Hafizh.


Jumat, 17 September 2010

Syeikh Abdul Qadir Bin Tolib al-Mandili

Syeikh Abdul Qadir bin Tolib al-Mandili


Mandaliling merupakan tempat terbit banyaknya ulama-ulama yang hebat dan handal, diantara ulama tersebut adalah Syeikh Abdul Qadir binTolib ulama besar yang terkenal di Makkah dan di semenanjung melayu, Ada di kalangan kita yang tidak mengetahui dari kalangan ulama Mandailing yang bernama Abdul Qadir banyak, tetapi yang terkenal ada dua orang ulama, seorang yang lebih terkenal di Makkah dan Indonesia, sementara seorang lagi lebih terkenal di Malaysia.


Senin, 13 September 2010

Puasa enam hari pada bulan syawal


Diantara perkara-perkara yang di sunnahkan pada bulan syawal adalah puasa enam hari setelah 1 syawal, sebab 1 syawal diharamkan berpuasa, tetapi apakah permasalahan ini telah menjadi ijma` ulama atau ada diantara ulama yang tidak sependapat dalam kesunnahannya.


Raya Idul Fitri 1431 Hijriyah

Pengikut al-Husofiyah beraya bersama


Pada hari kamis 30 ramadhan 1431 hijriyah saya dan saudara Hisyam berangkat menuju Kairo untuk menyampaikan musalsal hari kamis dan musalsal potong kuku pada hari kamis, namun kami agak terlambat sebab perjalanan yang panjang dan macet, hanya tinggal beberapa menit saja sebelum maghrib saya pun sampai ke rumah pelajar tajaan Amanah Raya Malaysia di Kairo, tanpa buang waktu sayapun memulai pembacaan musalsal tersebut, pelajar-pelajar ini sangat semangat sekali belajar dan bertalaqqi, mereka terdiri dari pelajar-pelajar pilihan yang memiliki bakat dan kepintaran.


Kamis, 26 Agustus 2010

Wafatnya Syeikh Washfi Masadi


Dipagi hari yang sedih Rabu 25 Agustus 2010 bertepatan 15 Ramadhan 1431 hijriyah telah berpulang ke rahmatullah seorang ulama besar, murabbi, yang wara` dan Alim Syeikh Washfi Masadi.


Selasa, 24 Agustus 2010

Memperingati wafatnya Syeikh Muhamad Alawi


Tepatnya pada tanggal 15 Ramadhan 1425 hijriyah seorang ulama besar dari tanah Hijaz telah mendahului kita menghadap Allah s.w.t, beliau adalah al-`Allamah al-Imam Syeikhul Islam Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Muhammad al-Idrisi al-Hasani al-Maliki al-Makki.


Minggu, 15 Agustus 2010

Bagaimana Rasulullah di bulan Ramadhan


Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, sebab itulah banyak dari kalangan umat islam mengambil kesempatan untuk beribadah dan beramal pada bulan ini, didalam menghidupkan bulan Ramadhan perlu kita ketahui bagaimana Rasulullah menghidupakan bulan Ramadhan yang penuh berkat ini.

Rabu, 04 Agustus 2010

Ayat -ayat dan Hadis Mutasyabihat dalam pandangan al-Hafizh Qurtubi


Nama beliau adalah al-Hafizh Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim bin Umar al-Ansori al-Andalusia al-Qurtubi al-Maliki al-Asy`ari.

al-Hafiz Ibnu Katsir berkata : Beliau adalah Ahmad bin Umar bin Ibrahim bin Umar Abu Abbas al-Ansori al-Qurtubi al-Maliki, Seorang yang fakar didalam ilmu fiqih dan seorang Muhaddis yang mengajar di Iskandariyah, beliau di lahirkan di kota Qurtubah ( Cordova - Spanyol ) pada tahun 578 hijriyah, dan banyak sekali mendengarkan hadis-hadis Rasul di Qurtubah, beliau mengarang kitab Mukhtasor Sohih Bukhari dan Muslim, serta mensyarahkan Sohih Muslim yang di beri nama al-Mufhim, didalamnya terdapat banyak hal-hal yang bermanfaat dan bagus ( Bidayah wa al-Hidayah :13/ 197 ).


Kamis, 29 Juli 2010

Puasa setelah nisfu Sya`ban


Soal : Syeikh apakah hukumnya puasa setelah nisfu Sya`ban, ada yang mengatakan haram karena adanya hadis yang melarang, saya mohon penjelasan?.

Jawab : Sebelum saya menjawab hukum puasa setelah pertengahan bulan sya`ban sebaiknya saya mengungkapkan hadis yang melarang puasa setelah pertengahan bulan Sya`ban, hadisnya sebagai berikut :

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا

Artinya : Apabila setelah pertengahan bulan Sya`ban maka janganlah kamu berpuasa.


Memperingati hari wafatnya Syeikh Sa`ad Badran

Syeikh al-`Alim Rabbni al-Musnid Muhammad Sa`ad Badran al-Qauqji beserta Syeikh Muhammad Husni Ginting al-Langkati.

Hari ini adalah tanggal 17 Sya`ban mengingatkan kembali wafatnya Syeikhuna al-Alimu al-Allamah Muhammad Sa`ad Badran al-Qauqji al-Hanafi yang meninggal pada tanggal 17 Sya`ban 1428 hijriyah.

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Abu al-Barakat Muhammad bin Sa`ad bin Badran ad-Dimyati al-Qauqji al-Hanafi.


Rabu, 28 Juli 2010

Maulid Syeikh Mahmud Abu Hasyim

Doktor Ali Jum`ah turut menghadiri acara di Sahah HasyimiyyahPada tanggal 28 juli 2010 telah diadakan majlis peringatan maulid Syeikh Mahmud Ahmad Hasyim di Sahah Hasyimiyyah Bani Amir Zaqaziq Syarqiyah Mesir, hadir pada acara ini al-`Alim al-`Allamah al-Faqih al-Imam Syeikh Profesor Doktor Ali Jum`ah mufti Mesir, al-`Allamah al-Muhaddis Syeikh Profesor Doktor Ahmad Umar Hasyim mantan Rektor Universitas al-Azhar Syarif, Syeikh Usamah Said al-Azhari, Syeikh Ali al-`Azuni, Syeikh Qari` Abdul Fatah at-Taruthi, Gubernur Syarqiyah dan tamu undangan lainnya.


Selasa, 27 Juli 2010

Ulama al-Azhar menolak tuntutan Netanyahu


Para ulama al-Azhar memperingatkan agar para pembesar negara islam tidak termakan buwayan Perdana Mentri Israel Benyamin Netanyahu yang mengajak negara-negara arab agar mengakui berdirinya negara Israel dan keberadaannya sebagai syarat perdamaian antara ISrael dan Palestina, para ulama al-Azhar menganggap bahwa ada berbagai tipu daya Israel untuk mengambil tanah Palestina dengan berbagai macam cara.

Kamis, 22 Juli 2010

Peranan Imam Ibrahim al-Bajuri dalam mempertahankan mazhab `Asya`irah


A - Imam IbrahimBeliau adalah Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad.Beliau di lahirkan pada tahun 1198 hijriyah ( 1783 masehi ) di desa Bajur dari propinsi al-Munufiya Mesir.Beliau tumbuh dan membesar di pangkuan orang tuanya yang alim dan soleh, sebab itulah beliau senantiasa dididik dengan ilamu agama, beliau belajar al-Qur`an dan memperbaiki bacaannya kepada ayahnya sendiri.


Kamis, 08 Juli 2010

Sudut kesufian Sultan Salahuddin al-Ayubi


Nama lengkap Sultan Salahuddin adalah Abu Mudzaffar Yusuf bin Pangeran Najamuddin Ayyub bin Syadzi bin Marwan bin Ya`qub ad-Duwini at-Tikriti.

Lahir di kota Tikrit bahagian Iraq pada tahun 532 hijriyah, karena ketika itu ayahnya diangkat menjadi pejabat penguasa Tekrit.

Mendengarkan hadis dari al-Hafiz Abu Tohir as-Silafi, al-Faqih Ali bin Binti Abi Sa`ad, Abu Tohir bin `Auf, al-Quthb an-Naisaburi.


Sabtu, 03 Juli 2010

Keganasan wahabi di Pakistan


70 orang meninggal dunia, dan 120 mengalami luka-luka akibat serangan bom bunuh diri yang di lakukan oleh tiga anggota wahabi Pakistan, serangan itu terjadi pada tanggal 1 / 7 / 2010 di sebuah makam ulama sufi ( Sayyid Ali Hajwairi ) di Lahor yang banyak di kunjungi para pelawat dari kalangan umat islam beraliran sufi.


Rabu, 30 Juni 2010

Wilayah Nejd

Peta negeri Nejd tempat timbulnya Dakwah Wahabi


Sebahagian para pengikut wahabi merasa marah jika kita sebut bahawa Nejd tempat kelahiran Imam mereka adalah tempat keluarnya tanduk Syaitan dan tempat keluarnya khawarij, mereka beralasan bahwa Nedj yang di maksud Rasululah s.a.w adalah Iraq, karena negeri Iraq sumber dari kekacauan dan fitnah.

Mari kita lihat sejauh mana kebenaran yang telah di sampaikan oleh pengikut wahabi yang terlalu fanatik dengan Imamnya Muhammad bin Abdul Wahab sehingga beliau hampir seperti nabi yang tidak salah dan khilaf, selain beliau tergolong salah dan sesat.Bahayanya daerah Najd berasal dari hadits Rasulullah s.a.w yang menceritakan keberkatan tanah , Yaman, dan Syam sebagaimana didalam hadisnya :

عن ابن عمر قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا" . قال وفي نجدنا ؟ قال : " اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا : وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة : " هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان " رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :" الفتنة قبل المشرق "رقم 7094

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah s.a.w menyebutkan : " Ya Allah berilah keberkatan kepada negeri Syam kami, berilah keberkatan kepada negeri Yaman kami, Berkata mereka : " Pada Najd kami Ya Rasulullah ", berkata Rasulullah : Ya Allah berilah keberkatan kepada negeri Syam kami, berilah keberkatan kepada negeri Yaman kami, Berkata mereka : " Pada Najd kami Ya Rasulullah ", Berkata Rasulullah : Disana terdapat kegoyangan ( aqidah ) dan fitnah, dan disanalah terbitnya tanduk Syaitan. ( H.R . Bukhari , kitab al-Fitan, bab Qulun Nabi s.a.w. al-Fitnah Min Qibla al-Masyriq, no : 7094 ).

Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Rasul telah mendo`akan negeri Syam dan Yaman, sebab itulah para sahabat berlomba-lomba untuk pindah ke negeri Yaman dan Syam.

Kenapa Najd yang terdapat di hadis ini bukan negeri Iraq ? Adapun sebagai Jawabannya sebagai berikut :

1 - Negeri yang dido`akan Rasulullah adalah negeri-negeri yang telah masuk islam sebahagian penduduknya, sebahagian ahli Syam telah mendatangi Nabi s.a.w. dan mengucap kalimat dua Syahadah, penduduk Yaman mendatangi Rasul dan memeluk islam ketika itu, sementara penduduk daerah Iraq tidak ada yang datang ke hadapan Rasul, bahkan mereka masuk islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khatab ketika penaklukkan negara Farsi, sementra penduduk Najd ( tempat kelahiran pemimpin wahabi ) telah berbondong-bondong pergi ke Madinah untuk memeluk islam, bagaimana boleh didalam hadis menyebutkan kalimat " di Nejd kami " sementara Iraq belum jatuh ke tangan umat islam, dan masih di pegang oleh negara Farsi, ungkapan kami di sini memiliki dua makna :

Yang pertama : Para sahabat yang bersama Rasul, dan mereka bermaksud bahwa ungkapan kami adalah makna kepemilikan Iraq, dan ini mustahil sebab Iraq belum jatuh ketangan umat Islam.

Yang kedua : Utusan yang datang dari Najd, jikalau Najd itu Iraq, maka sesuatu yang mustahil sebab tidak ada riwayat yang mengatakan adanya utusan kaum yang datang dari Iraq, maka mestilah Nejd tersebut bahagian negara yang dikenal yaitu Riyahd dan sekelilingnya.

Sementara kalimat " kami " pada negeri Syam, karena telah datang sebahagian utusan negeri Syam ke Madinah untuk memeluk islam dan di Syam terdapat Baitul Maqdis, dan tempat para nabi-nabi terdahulu.

2 - Rasul mengatakan bahwa Najd adalah tempat keluarnya tanduk syaiton, terlepas dari hakikat ataupun majaz, tapi yang dimaksud adalah orang yag membawa kesesatan dan fitnah bagi umat islam dan mereka tergolong dari orang - orang kafir, karena Syaitan pemimpin orang-orang kafir dan menyesatkan orang, ini sangat jauh sekali keadaannya dengan fitnah yang berlaku di Iraq, pembunuhan Imam Ali r.a di tangan orang - orang Khawarij suatu fitnah yang lebih kecil di bandingkan dengan fitnahnya Musailamah al-Kadzab yang berasal dari Yamamah Nejd ( Riyadh sekarang ), yang telah mengaku nabi dan membunuh puluhan para sahabat sehingga Umar bin Khatab menjadi sangat takut sekali akan habisnya penghafal al-Qur`an disebabkan serangan Musailamah, Musailamah dan pengikutnya tergolong orang-orang yang kafir dan menyesatkan orang lain, sementara orang-orang Khawarij masih dalam keadaaan islam sebagaimana didalam riwayat Ibnu Abbas dari Imam Ali di dalam Sohih Bukhari, tetapi mereka pelampau yang keluar dari batasan, demikiannya juga pandangan ulama ahlus Sunnah bahwa khawarij telakeluar dari jama`a tetapi tidak keluar dari islam, dengan demikian tahulah kita bahwa fitnah yang terdapat di Yamamah ( Najd ) lebih besar dari fitnah yang berada di Iraq, di Najd juga tedapat khawarij dan golongan Qaramithoh yang kafir.

3 - Kita mengetahui bahwa Iraq adalah negeri yang berkat juga, bukti keberkatan Iraq adalah pindahnya ulama-ulama besar dari golongan sahabat ke Iraq seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas`ud, Anas bin Malik, `Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman, Sa`ad bin Abi Waqash, Imran bin Hushain, jikalau negeri Iraq tidak berkat bagaimana boleh para sahabat pindah ke Iraq berbondong-bondong. Di negeri Iraq pula terbitnya banyak ulama hadis dan mazhab ahlussunnah seperti mazhab Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyaynah, timbulnya di baghdad ulama dan fakar-fakar qira`ah dan Nahu, berbeda dengan Najd Yamamah yang tidak terdapat sedikitpun para sahabat yang bermukim di situ bahkan para sahabat datang ke Najd Yamamah untuk memerangi orang kafir dan murtad pengikut Musailamah, bagaimana boleh kita katakan bahwa Iraq tempat yang terkutuk dan tidak berkat, sementara Iraq telah mengeluarkan jutaan ulama, kenapa wahabi mengikuti mazhab Hanbali sementara Imam Ahmad berasal dari Iraq.

4 - Iraq telah masyhur ketika zaman jahiliyah, jikalau Rasul bermaksud Iraq niscaya beliau akan sebutkan secara jelas dengan namanya khusus tetapi Rasul tidak menyebutkan Iraq bahkan menyebutkan Najd yang berarti bukan Iraq. Jiadi jika disebut dengan Najd maka di maksud adalah dalah Najd secara uruf yaitu daerah Yamamah , Dar`ah dan sekitarnya, karena kawasan ini juga dataran tinggi.

5 - Hadis Rasulullah s.a.w. yang berbunyi :

عن ابن عمر رضي لله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول : " ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان . رواه البخاري

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. beliau mendengar Rasul bersabda dalam keadaan mengarah ke bahagian arah timur Madinah : " Ingatlah bahwasanya fitnah datang dari sana dari tempat terbitnya tanduk syaitan. ( H.R .Bukhari no : 7093 ).

Bahagian timur Madinah adalah Nejd ( bahagian Yamamah, Dir`ah, dll ) bukan Iraq, ini jelas kalau kita melihat peta, adapun para ulama yang menafsirkan timur tersebut ke arah Iraq telah tersalah dengan kenyataan dan ilmu zaman sekarang, karena timurnya Madinah bukan Iraq.

6 - Hadis Rasulullah s.a.w yang menyuruh penduduk Nejd agar berniat ihram dari Qarnu Manazil .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أمر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن المنازل .رواه مالك ، كتاب الحج باب مواقت الإهلال

Artinya :Dari Abdullah bin Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah s.a.w. menyuruh penduduk Madinah berniat ihram dari Dzul- Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfah, dan penduduk Nejd dari Qarn, Manazil. ( H.R. Malik , Kitab Hajj, bab Mawaqitu al-Ihlal no : 732 ).

sementara lafaz didalam Sohih Bukhari ialah :

عن ابن عمر : وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد ، والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة، قال : سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : : و لأهل اليمن يلملم " وذكر العراق فقال : لم يكن عراق يومئذ ( رواه البخاري . رقم : 7344

Artinya :Dari Ibnu Umar beliau berkata : Rasulullah telah menentukan miqat bagi ahli Najd di Qaran, Juhfah untuk penduduk Syam, Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah, , berkata Ibnu Umar : telah sampai kepadaku bahwa Nabi s.a.w. berkata : " Bagi penduduk Yaman dari Yalamlam". kemudian disebutkan Iraq, berkata beliau : Ketika itu belum ada Iraq. ( H.R. Bukhari, no 7344 ).

Dari kedua hadis diatas jelaslah bahwa yang di maksud Najd adalah daerah dataran tinggi yang terdiri dari Yamamah ( Riyadh sekarang ), Dir`ah dan lain-lainnya, bukan Iraq, karena ketika itu orang Iraq belum memeluk islam, sementara Qarnu Manazil berhampiran dengan Yamamah (Riyadh sekarang ).
7 - Adapun riwayat yang menggantikan Masyriq ( arah timur ) kepada Iraq, riwayat ini telah di obah dan tidak soheh, sebab kebanyakkan riwayat mengatakan Masyriq, adapun penafsiran Salim bin Abudullah bin Umar kepda Iraq adalah salah satu ijtihad beliau yang belum boleh dijadikan pegangan, sebab bukan dari penafsiran Rasulullah s.a.w.,sebagaimana beliau pernah berijtihad untuk melarang para wanita pergi shalat ke masjid sehingga ayah beliau Abdullah bin Umar marah tidak bercakapan dengan beliau sampai Abdullah bin Umar meninggal dunia.

Selasa, 22 Juni 2010

Umur Sayyidah Aisyah r.a ketika kawin dengan Rasulullah

Seorang ulama di india yang bernama Habibur Rahman Shiddiqi al-Kandahlawi telah menulis sebuah buku tentang umur Sayyidah Aisyah kawin dengan Rasulullah s.a.w. mungkin tujuan orang tersebut baik, tetapi jika dilihat dari efek negatifnya lebih besar dan menghancurkan sendi agama islam, kenapa saya katakan demikian? sebab beliau telah membuat orang islam ragu dengan kesohihan kitab Sohih Bukhari, sebahagian teman yang membaca permasalahan ini hanya memikirkan tentang satu permasalahan akal dan adat kebiasaan, tetapi permasalahannya adalah mencakup keberadaan pembesar-pembesar ulama islam yang telah dipercaya berabad-abad untuk di ikuti, hal ini dianggap mempermainkan sunnah dan menolak kitab Sohih Bukhari.

Senin, 21 Juni 2010

al-Hafizh Imam Sayuti


IMAM SAYUTI
NAMA LENGKAP DAN KETURUNANNYA
Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin al-Kamal bin Abi Bakar Muhammad bin Sabiquddin bin al-Fakhar Utsman bin Nasiruddin Muhammad bin Saifuddin khudhairi bin Najamuddin Abi ash-Sholah Ayub bin Nasiruddin Muhammad asy-Syeikh Himamuddin al-Khudhairi as-Suyuti.
KELAHIRANNYA DAN PENDIDIKANNYA
Beliau dilahirkan pada hari ahad setelah maghrib bulan rajab tahun 849 hijriyah, hidup sebagai anak yatim yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, namun tidak membuat semangat beliau lentur untuk belajar agama,belum genap umurnya delapan tahun beliau telah menghafal al-Qur`an al-Karim.Rabu, 16 Juni 2010

Syeikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari

al-Muhaddits as-Sayyid Abdullah al-Ghumari

Nama lengkap dan kuniyah

Nama lengkap beliau adalah Syeikh as-Sayyid Abu al-Fadhl Abdullah bin Muhammad bin Muhammad ash-Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Ghumari ath-Thanjibin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al-Hasanbin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa`id bin Mas`ud bin al-fudhail bin Ali bin Umar bin al-Arabi bin `Alal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris bin Idris al-Akbar bin Abdullah bin al-Hasan al-Mutsanna bin Imam al-Hasan bin Imam `Ali Karamallahu Wajhahu.


Selasa, 15 Juni 2010

Maulid Imam Sya`rawiKelahiran Syeikh Sya`rawi

Hari Kamis tanggal 17 juni 2010 diadakan acara peringatan wafatnya al-Mufassir Syeikh Muhammad Mutawalli Sya`rawi di kampung halamannya Daqadus markaz Mit Ghamr, propinsi Daqahliyah Mesir, acara ini banyak di hadiri oleh ulama-ulama besar dan akan diisi dengan ceramah agama, nasyid dan ibtihalat.

Syeikh Sya`rawi dilahirkan pada 16 april 1911 di kota Daqdus Mit Ghamr, keluarga beliau yang soleh dan cinta dengan ilmu mempengaruhi hidup Syeikh Sya`rawi untuk belajar ilmu agama, ditambah lagi pengaruh masyarakat yang kental dengan ilmu dan pengajian menambah cintanya kepada ilmu dan pengajian.


Kamis, 10 Juni 2010

Wafatnya Syeikh al-Hasan bin Muhammad Siddiq al-Ghumari

Dunia Islam kembali kehilangan seorang putranya yang alim dan rabbani, kabar mengejutkan dari belahan barat bumi, negeri Magharibah ( Maroko ) tempat tumbuh dan berseminya para ulama ummah.Syeikh al-Hasan bin Muhammad Siddiq al-Ghumari telah menghembuskan nafas terakhirnya menuju Allah dan meninggalkan dunia yang fana ini pada tarikh 22 Jumadil akhir 1431 hijriyah bertepatan dengan 7 juni 2010 masehi, ribuan pelawat hadir untuk menyolati jenazah beliau, alam menjadi mendung, dunia tampak bersedih, para pelajar turut berduka hati, seorang ulama besar yang memiliki karismatik, keluarga beliau dianggap gudang ilmu di negeri Maroko.

Pengajian Sohih MuslimPengajian Sohih Muslim


Alhamdulillah kitab Sohih Bukhari telah berhasil di khatamkan pada hari jum`at tanggal 28 Mei g 2010 masehi, kini pengajian Sohih Muslim pun telah di mulai dari tanggal 4 Juni 2010 masehi, semoga Allah memberi pertolongan agar dapat mengkhatamkan Sohih Muslim, mungkin sebahagian kita ada yang masih belum kenal dengan Imam Muslim pengarang kitab Sohih Muslim dan kedudukan kitabnya disisi ulama islam.


Pengarang Sohih Muslim


Sohih Muslim dikarang oleh al-Hafiz al-Imam Amirul Mukminin Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kusyadz al-Qusyairi an-Naisaburi.


Kelahiran Imam Muslim


Beliau dilahirkan pada tahun 206 hijriyah sebagaimana pendapat yang sohihnya, sebagaimana yang telah di sebutkan al-Imam al-Hakim Abu Abdillah, sementara sebahagian ulama menyebutkan bahwa Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 hijriyah.


Perjalanan menuntut ilmu


Dari usia kecil beliau telah memiliki semangat yang besar untuk belajar agama, ditambah dengan kecerdasan beliau yang mengalahi seluruh teman-temannya, hal ini membuat orang tuanya memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya, orang tua beliau sangat mendukung dalam pendidikan agama, ketika umur Imam Muslim mencecah dua belas tahun beliau memulai untuk mendengar pengajian hadis Rasulullah saw, dengan begitu tahun 218 hijriyah adalah awal permulaan majlis pengajian hadis bagi Imam Muslim.


Kehidupan beliau penuh dengan perjalanan ilmiyah untuk menuntut ilmu di berbagai belahan bumi, dari mulai negeri Naisabur, Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan lainnya, didalam perjalanan beliau banyak bertemu denganpara ulama besar, dinegeri Kharasan beliau berjumpa dengan Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawih, di negeri Rai beliau berjumpa denganibnu Mahran dan Abu `Anasaan, di Iraq beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz beliau bertemu dengan Sa`id bin Mansur dan Abu Mush`ab, di Mesir bertemu dengan `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, masih banyak lagi ulama-ulama besar yang beliau temui didalam perjalanan menuntut hadis Rasulullah s.a.w.


Beliau telah berkunjung ke kota Baghdad berulang kali, pada tahun 259 hijriyah adalah kunjungan yang terakhirnya, dalam kunjungan tersebut beliau banyak mendapati faedah yang berguna, ketika Imam Bukhari berkunjung ke kota Naisaburi, beliau menyempatkan diri untuk terus mengikuti pengajian Imam Bukhari, Imam Muslim sangat menghormati Imam Bukhari dan mengakui kealiman dan kehebatannya, ketika terjadi fitnah diantara Imam Bukhari dan Imam adz-Dzuhli beliau, lebih berpihak kepada Imam Bukhari. Ketika Imam adz-Dzuhli berkata dihadsapan majlis pengajiannya : Siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya Bukhari ( dalam masalah lafaz al-Qur`an ) hendaklah meninggalkan majlis kami, dengan tiba-tiba berdirilah Imam Muslim dan meninggalkan majils adz-Dzuhil, kemudian beliau mengumpulkan seluruh riwayat Imam ad-Dzuhli dan di serah kepadanya, kemudian beliau meninggalkan riwayat Imam adz-Dzuhli dan tidak menyebutkannya di Sohih Muslim dan kitab beliau yang lainnya.


Guru-guru beliau


Imam Muslim memiliki guru yang banyak sekali, diantara guru-guru beliau adalah :

1- Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari.

2- Utsman bin Abi Syaibah.

3- Abu Bakar bin Abi Syaibah.

4- Syaiban bin Farukh.

5- Abu Kamil al-Juri.

6- Zahir bin Harb.

7- `Amr an-Naqid.

8- Muhammad bin al-Mutsanna.

9- Muhammad bin Yasar.

10- Harun bin Sa`id al-Aily.

11- Qutaibah bin Sa`id

12- Dan lain-lain.Murid-murid imam Muslim.


Imam Muslim memiliki banyak murid, mereka adalah para periwayat hadits dari Imam Muslim, diantara murid-murid beliau adalah :

1- Abu Hatim ar-Razi.

2- Musa bin Harun.

3- Ahmad bin Salamah.

4- Abu Bakar bin Khuzaimah.

5- Yahya bin So`id.

6- Abu `Awanah al-Isfaraini.

7- Abu Isa at-Tirmidzi.

8- Abu `Amr Ahmad bin al-Mubarakal-Mustamili.

9- Abu al-Abbas Muahammad bin Ishaq bin Siraj.

10- Ibrahim bin Muhammad binSufyan al- Faqih.Buah karya Imam Muslim


Imam Muslim bukan hanya sibuk untuk menyampaikan hadits dihadapan para muridnya, tetapi beliau juga sibuk dengan mengarang kitab, kitab-kitab tersebut bukti dari kemahiran Imam Muslim di dalam ilmu hadits dan yang lainnya, diantara hasil karya beliau adalah :


1 – al-Jami` Sohih.

2 – al-Musnad al-Kabir `Ala Rijal.

3 – Kitab al-Asma` wa al-Kuna.

4 – Kitab al- `Ilal.

5 – Kita al-Aqran.

6 – Kitab Su`alatihi Ahmad bin Hanbal.

7 – kitab Bi Uhubi as-Siba`.

8 – Kitab al-Mukhadhriin.

9 - Kitab Man Laitsa Lahu Illa Rawin Wahid.

10 – Kitab Awlad as-Sohabah.

11 – Kitab Awhami al-Muhadditsin.Sohih Muslim


Diantara hasil karangan beliau yang terkenal dan termasyhur dikalangan ulama dan masyarakat awam adalah kitab Sohih Muslim, kitab ini menjadi pegangan dan rujukkan umat islam, penulisan kitab ini memakan waktu kurang lebih lima belas tahun lamanya.Kedudukkan Sohih Muslim


Para ulama bersepakat dalam menentukan kitab yang paling sohih didunia ini adalah hadits-hadits yang sefakat Imam Bukahri dan Imam Muslim mengeluarkannya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah Sohih Bukhari lebih baik atau sohih Muslim, Sementara Imam Abu Ali an-Naisaburi berpendapat bahwa Sohih Muslim lebih utama, ini juga pendapat sebahagian ulama Maghrib ( barat ), tetapi kebanyakan ulama lebih mendahulukan Sohih Bukhari, diantara ulama yang mendahulukan sohih Bukhari adalah Imam Nasa`i dan Imam ad-Daruquthni, pendapat inilah yang yang paling benar, ini dilihat dari syarat-syarat Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan syarat Imam Muslim, tetapi jika keutamaan sohih Muslim dilihat dari segi susunan dan cara peletakan hadits, maka para ulama lebih mengungguli susunan sohih Muslim.Jumlah hadits yang terdapat di sohih Muslim


Adapun jumlah hadits yang terdapat didalam sohih muslim sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ahmad bin Salamah sebab beliaulah yang menuliskan Imam Muslim sebanyak dua belas ribu hadits.


Berkata Ahmad bin Salamah : “ Aku telah menulis kitab sohih Muslim beserta Imam Muslim selama lima belas tahun, didalamnya terdapat dua belas ribu hadits “.


Sementara Imam Ibnu Solah menyebutkan dari riwayat al-Hafiz Abu Quraisy bahwa jumlah hadits yang terdapat didalam sohih Muslim sebanyak empat ribu hadits.Apakah Imam Muslim menuliskan bab didalam kitabnya, dan memasukkan seluruh hadits sohih didalamnya ?


Imam Muslim tidak membuat bab-bab didalam kitab sohihnya, agar setiap yang membaca dapat memikirkan apa tujuan hadits tersebut, adapun penulisan bab-bab sohih Muslim dilakukan oleh para pensyarah sohih Muslim, seperti apa yang telah dilakukan oleh Imam Nawawididalam pensyarahannya.


Imam Muslim juga tidak memasukkan seluruh hadits-hadits sohih didalam kitab sohih Muslim sebagaimana juga kitab sohih Bukhari, dengankata lain masih banyak lagi hadits-hadits sohih yang tidak terdapat didalam sohih Bukhari dan Muslim, hadits yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim didalam kitab sohihnya tidak menunjukan hadits – hadits tersebut dho`if, tetapi jika memiliki seluruh syarat-syarat sohih maka hadits tersebut sohih walapun tidak tertulis didalam sohih Bukhari dan Muslim.Kitab Syarah Sohih Muslim


Begitu besar perhatian ulama terhadap kitab sohih Muslim sehingga banyak dikalangan ulama yang mensyarahkan kitab sohih Muslim, apalagi para pelajar masyarakat umum sangat memerlukan adanya kitab yang mensyarahkan hadits-hadits yang terdapat di sohih Muslim, diantara syarah sohih Muslim yang terkenal dan berkembang di tangan para ulama dan pelajar adalah :

1- al-Mu`allim Bi Fawa`idi kitab Muslim, karangan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Maziri, meninggal dunia pada tahun 536 hijriyah.

2- Ikmalu al-Muslim Bi Syarhi Sohih Muslim, karangan Imam Qadhi `iyadh bin Musa al-Maliki meninggal dunia pada tahun 544 hijriyah.

3- al-Minhaj fi Syarhi Sohih Muslim bin al-Hajjaj, karangan Imam al-Hafiz Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafi`i meninggal dunia pada tahun 676 hijriyah.

4- al-Mufhim Lima Usykila min Talkhish kitabMuslim, karangan al-Hafiz Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Qurtubi, meninggal dunia pada tahun 656 hijriyah.

5- Hidayatu at-Tolibi al-Mu`dim `Ala Daibajati al-Muslim, Karangan Syeikhuna Muhammad Amin bin Abdullah al-Harari al-Makki asy-Syafi`i, lahir pada tahun 1348 hijriyah.


Rujukkan :

1- Fi Rihabi as-Sunnah al-Kutubussihah as-Sittah halaman :80-97, karangan Syeikh Muhammad Muhammad Abu Syuhbah,terbitan al-Azhar asy-Syarif Silsilah al-Buhuts al-Islamiyyah tahun ke empat puluh kitab yang ke enam 1430H-2009M.

2- 2 - al-Hadits Wal Muhadditsun , halaman : 356, Karangan Syeikh Muhammad Muhammad Abu Zaho, terbitan al-Maktabah at-taufiqiyah, tanpa tahun.