Sabtu, 26 Desember 2009

`Asyura yang mulia


`Asyura` merupakan hari yang kesepuluh dari bulan muharram, memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan, sebab itu umat islam sangat bergembira menyambut kedatangannya, tetapi bagaimana cara kita menyambut `Asyura` yang mulia, apakah dengan memukul-mukul badan dan kepala? apakah dengan menangis? sebagaimana yang dilakukan kaum syi`ah?, apa yang dilakukan oleh kaum syi`ah tidak ada sangkut pautnya dengan kebesaran `Asyura`, sebab Raulullah saw telah mengajar kita bagaimana caranya merayakan `Asyura tanpa membuat sesuatu yang bid`ah dan tidak dibenarkan islam, diantara salah satu sambutan `Asyura adalah berpuasa pada hari tersebut.

Fadhilah puasa `Asyura

Rasulullah telah menyebutkan kelebihan puasa pada hari `Asyura, diantara hadithnya :

1 - Dari Abi Qatadah, Rasul bersabda:

صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

ِArtinya : Berpuasa pada hari `Asyura aku berharap Allah mengampunkan dosa ( orang yang berpuasa ) se tahun yang lalu. ( H.R Muslim ).

2 - Dari Abdullah bin Umar, Rasul bersabda :

يوم عاشوراء إن شاء صام

Artinya : Pada hari `Asyura bagi yang ingin berpuasa maka berpuasalah. ( H.R Bukhari no 2000).

Apakah dosa yang diampunkan itu dosa besar dan kecil atau dosa kecil saja?

Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, menurut al-Hafiz Ahmad Shiddiq al-Ghumari puasa hari `Asyura dapat mengampuni dosa besar dan kecil, sebagaimana didalam buah karya beliau " Tanwir al-Abshor wa al-Basho-ir " sementara para jamhur ulama berpendapat puasa pada hari `Asyura dapat mengampuni dosa kecil saja.

Puasa hari `Arafah dapat mengampuni dosa-dosa yang telah dilaksanakan setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang, jika puasa `Asyura dapat mengampuni dosa setahun yang lalu, maka apakah yang akan diampuni jika dosa setahun yang lalu telah diampuni dengan sebab puasa `Arafah?

Jika dosa setahun yang lalu telah diampuni dengan sebab puasa hari `Arafah maka pengampunan sebab puasa `Asyura itu berubah menjadi penaikan pangkat dan derajat seseorang yang berpusa pada hari `Asyura.

Hukum puasa pada hari `Asyura

Puasa `Asyura hukumnya sunnah hal ini telah menjadi ijmak ulama, tetapi Qadhi `Iyadh menukilkan bahwa ada sebahagian salaf yang berpendapat bahwa puasa `Asyura itu waji dan tidak dimansukhkan, kemudian beliau menjelaskan bahwa pendapat tersebut telah hilang dan tidak digunakan lagi, sehingga hukum puasa `Asyura menjadi ijamak ulama tentang kesunnahannya.

Hukum puasa `Asyura sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadhan.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban puasa `Asyura sebelum datangnya perintah puasa Ramadhan.

Pendapat pertama : Puasa pada hari `Asyura sebelum datangnya perintah puasa Ramadhan hukumnya wajib, pendapat ini di sokong oleh Imam Abu Hanifah dan sebahagian kecil ulama mazhab Syafi`i, adapun dalil yang mereka gunakan adalah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salam bin Akwa` beliau berkata :

أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء

Artinya : Nabi saw memerintahkan kepada seorang lelaki dari qabilah Aslam agar memberi tahu kepada orang-orang bahwa siapa yang telah makan maka hendaklah berpuasa selebihnya, dan orang yang belum makan hendaklah berpuasa, karena hari ini adalah hari `Asyura.

Pendapat kedua : Puasa pada hari `Asyura sebelum datangnya perintah puasa Ramadhan hukumnya sunnah, pendapat ini didukung oleh kebanyakkan ulama dan Mazhab Syafi`i, diantara dalil yang mereka gunakan adalah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mu`awiyah bin Abi Sufyan , Rasul bersabda :

إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر

Artinya : Sesungguhnya hari ini adalah hari `Asyura, tidak diwajibkan kepada kamu berpuasa `Asyura, tetapi saya berpuasa, barangsiapa yang ingin puasa maka silahkan berpuasa, jika tidak maka berbukalah.

`Asyura itu pada hari yang kesepuluh Muharram atau yang kesembilan?

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan `Asyura itu hari kesepuluh dari bulan Muharram atau hari yang kesembilannya.

Pendapat pertama : `Asyura adalah hari yang kesepuluh dari bulan Muharram, ini pendapat dari kalangan kebanyakkan ulama, diantaranya adalah Sa`id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Malik, Syafi`i, Ahmad, Ishaq, Nawawi, Ibnu Munir dan banyak lagi.

Pendapat kedua : `Asyura adalah hari yang kesembilan dari bulan Muharram, diantara yang berpendapat seperti ini adalah
Tidak ada komentar: