Minggu, 06 Desember 2009

Pondok Pesantren Raihanul Jannah Pasar Maga Mandailing

Mandailing merupakan bahagian dari Sumatra Utara, daerah ini sangat jauh dari ibukota propinsi Sumatra Utara Medan, letaknya berdekatan dengan propinsi tetangga Sumatra Barat, di daerah Mandailing sangat terkenal dengan jiwa-jiwa agama yang kental dari adat istiadat kaumnya, tidak heran mandailing merupakan daerah yang memiliki banyak pondok pesantern yang mengeluarkan ulama-ulama yang pintar dan alim, diantara pondok pesantern yang mulai terkenal adalah pondok Pesantren Raihanul Jannah.

Pesantern ini didirikan oleh seorang Syeikh yang alim bernama Syeikh Haji Abdul Malik Raihan bin Abdul Qadir Rangkuti al-Mandaili, didirikan pada tahun 2000 Masehi, di daerah Pasar Maga Mandailing Natal, pelajarnya kini semangkin bertambah banyak, ada juga dari luar propinsi Sumatra Utara, pelajaran yang ada di pondok pesantren ini hampir sama dengan pelajaran yang ada di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Syeikh Abdul Malik Raihan di lahirkan pada tahun 1958 Masehi di Pasar Maga , setelah belajar mengaji dari orang tuanya beliau masuk ke Pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 1972 M, dan berhasil menamatkan pendidikanya pada tahun 1976 M, kemudian melanjutkan pendidikannya di Darul Ulum Makkah Mukarramah pada tahun 1979 M, dan berhasil mendapatkan Syahadah Darul Ulum pada tahun 1983 M, kemudian pulang ke Indonesia pada tahun 1999 M, dan mendirikan pesantren Raihanul Jannah pada tahun 2000 M.

Pesantren ini berkembang pesat al-Hamdulillah berkat kegigihan beliau sehingga muridnya sekarang mencapai kurang lebih seribu orang.

Tidak ada komentar: