Senin, 09 November 2009

Dajjal

Soal ust Fadzil : Apakah hadits yang mengajarkan kita agar untuk berlindung dari fitnah Dajjal ketika tasyahud shahih ?

Jawab : Hadits yang mengajarkan kita agar senantiasa meminta perlindungan Allah dari fitnah Dajjal ketika Tasyahud adalah hadits shahih.

Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi :

إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم وعذاب القبر. ومن قتنة المحيا والممات، ومن قتنة المسيح الدجال .

Artinya : Apabila kamu selesai tasyahud maka hendaklah memohon perlindungan dari Allah dari empat gangguan : dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah al Masih Dajjal.

Hadits dengan lafaz seperti ini telah dikeluarkan oleh Muslim, sementara Bukhari mengeluarkannya juga didalam kitabnya tetapi tanpa menyebutkan Tasyahud, dan dikeluarkan juga oleh Nasa`i dengan sedikit tambahan. ( Talkhish al-Khabir : 1/287 ).

Adapun lafaz do`anya telah diterangkan didalam hadits Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ةوالمغرم

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW berdo`a diakhir Shalatnya : " Ya Allah Aku berlindung dari azab kubur dan fitnah Masih Dajjal, dam aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kemantian, dan aku berlindung dari kesalahan dan kerugian. ( H.R Bukhari dan Muslim ).

Soal : apakah hadits mengenai datangnya Dajjal selama empat puluh hari, satu hari pertama laksana satu tahun, satu hari seterusnya laksanakan sebulan, satu hari seterusnya satu jum`at itu shahih ?

Jawab : Hadits yang menceritakan tentang datangnya Dajjal ke seluruh penjuru dunia kecuali Makkah dan Madinah dengan selama empat puluh hari, satu hari pertama seperti satu tahun, satu hari seterusnya seperti rasa sebulan, satu hari seterusnya seperti rasa satu jum`at ( seminggu adalah Shahih

lafaz hadits tersebut :

يسيح قي الأرض أربعين يوما يرد كل ببلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة حرمهما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالستة، ويوم كالشهر ويوم كلجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه

Artinya : Dajjal mengelilingi bumi selama empat puluh hari, datang kesetiap negeri kecuali Makkah dan Madinah, Allah telah mengharamkan masuknya Dajjal kedalam kedua negeri ini, Satu hari dari hari-harinya seperti rasa setahun, dan satu hari berikutnya seperti satu bulan, kemudian satu hari berikutnya laksana satu jum`at ( seminggu ), seterusnya hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa kamu.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Tabrani, demikian juga dikeluarkan oleh Ahmad dengan lafaz yang seumpamanya dengan sanad yang Jayyid ( Bagus ).
Tidak ada komentar: